Tất cả
Tiểu Yêu Lưu Lạc
Truyện Xuyên không Tiểu Yêu Lưu Lạc của tác giả Vũ Thơm mang lại cho đọc giả một cốt truyện mới lạ kể về Ngược Miên Y Vũ là Liên hoa tiên tử nhưng kiếp trước nàng không phải là tiên cũng chẳng phải là ma nàng là đá Thanh Khương nhờ linh thần của một người tên Liêm Trương mà hóa thành người.


Liêm Trương kia, Lục Hải Thượng Thần Thần Thiên Phong cùng Nam Chiêu đế của Tiêu Huyền điện,  toàn bộ đều là ở kiếp trước. Người chịu ân tình của nàng thì tìm nàng đền đáp , hai người kia là cho nàng ân tình, có điều nàng chỉ biết có một người  ban ân sâu nặng vô biên lại không biết đến người kia còn vì nàng mà chịu ngàn lần khổ ải. Người nào sẽ chiếm được trái tim của nàng đây? Kiếp trước chàng vì nàng mà cố gắng thành toàn mọi chuyện giúp nàng, chỉ mong nàng sống một cuộc đời vô ưu vô lo, tự tại, hạnh phúc. Chàng chấp nhận vì nàng mà đánh đổi hết thảy, kể cả tính mạng của bản thân. Chàng làm tất cả mà không hề cầu một lời hồi đáp nào từ nàng. 


Liệu rằng cuối cùng nàng có biết được tấm chân tình của nàng? Chàng có thể đứng mặt nàng mà thổ lộ lòng mình. Tất cả đều sẽ có câu trả lời trong Tiểu Yêu Lưu Lạc của tác giả Vũ Thơm.

Danh sách chương truyện Tiểu Yêu Lưu Lạc

Chương 1-1: Xã hội nữ quyền (1) Chương 1-2: Xã hội nữ quyền (2) Chương 1-3: Xã hội nữ quyền (3) Chương 2-1: Nhớ nhà (1) Chương 2-2: Nhớ nhà (2) Chương 2-3: Nhớ nhà (3) Chương 3-1: Ta sẽ xe sợi tơ hồng cho các ngươi! (1) Chương 3-2: Ta sẽ xe sợi tơ hồng cho các ngươi! (2) Chương 3-3: Ta sẽ xe sợi tơ hồng cho các ngươi! (3) Chương 4-1: Thế thân? (1) Chương 4-2: Thế thân? (2) Chương 5-1: Những gì ngươi làm, ta đương nhiên biết! (1) Chương 5-2: vaNhững gì ngươi làm, ta đương nhiên biết! (2) Chương 6-1: Bỉ ổi (1) Chương 6-2: Bỉ ổi (2) Chương 7-1: Ta sao phải cảm thích ngươi? (1) Chương 7-2: Ta sao phải cảm thích ngươi? (2) Chương 8-1: Đá Thanh Khương (1) Chương 8-2: Đá Thanh Khương (2) Chương 8-3: Đá Thanh Khương (3) Chương 9-1: Lốt hồ ly (1) Chương 9-2: Lốt hồ ly (2) Chương 9-3: Lốt hồ ly (3) Chương 10-1: Hội Vân Yên (1) Chương 10-2: Hội Vân Yên (2) Chương 10-3: Hội Vân Yên (3) Chương 11-1: Là ai khó chịu? (1) Chương 11-2: Hội Vân Yên (2) Chương 11-3: Hội Vân Yên (3) Chương 12-1: Xa dời (1) Chương 12-2: Xa dời (2) Chương 13-1: Người tên Tiêu Thần (1) Chương 13-2: Người tên Tiêu Thần (2) Chương 13-3: Người tên Tiêu Thần (3) Chương 14-1: Trộm (1) Chương 14-2: Trộm (2) Chương 15-1: Trả ân tình (1) Chương 15-2: Trả ân tình (2) Chương 15-3: Trả ân tình (3) Chương 16-1: Phiêu bạt giang hồ (1) Chương 16-2: Phiêu bạt giang hồ (2) Chương 16-3: Phiêu bạt giang hồ (3) Chương 17-1: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (1) (1) Chương 17-2: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (1) (2) Chương 17-3: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (1) (3) Chương 18-1: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (2) (1) Chương 18-2: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (2) (2) Chương 18-3: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (2) (3) Chương 19-1: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (3) (1) Chương 19-2: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (3) (2)

Bình luận truyện