Tất cả
Tiểu Thư Sinh Sát Vách

Bạn đang đọc truyện Tiểu Thư Sinh Sát Vách của tác giả Thiếu Địa Qua. Nàng nhìn một lượt, trông thấy nồi cháo sủi bọt ùng ục trong viện,

Nhếch miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết,

"Tiểu mọt sách, có bán cháo không?"

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác hay Tiệm Cơm Nhỏ của cùng tác giả.

Bình luận truyện