Tất cả
Tiểu Bạch Kiếm
Vương Phục Hưng chính là tiểu nhân vật luôn nhận bản thân là một tên nhà quê, tất cả những gì liên hắn đều thực bình thường, chẳng có gì gọi là thú vị. Tướng mạo thì bình thường, võ lực không rõ ràng tầm trung cấp. Hắn không quá tài giỏi, đặc sắc cũng chẳng có gì gọi là dị hợm,  ghê tởm. Thế nhưng,  trên lưng hắn lại đeo trên máy mình trách nhiệm nặng nề. Tưởng như cuộc đời hắn là vô cùng tẻ nhạt,  một kẻ vô vị, tầm thường đến chán chường, chả có gì thú vị... 


Duy chỉ có điều hắn may mắn được những nữ nhân mệnh trung chỉ định cho hắn giúp đỡ họ nên đã vượt qua được rất nhiều sóng gió của cuộc đời để quật khởi một tương lai mới, một hi vọng mới. Đặc biệt ấy là bên cạnh hắn luôn luôn tồn tại đủ các loại nữ nhân cùng đối thủ với hắn. Câu chuyện này chính là kể về cuộc sống của hắn, xoay quanh âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt, đấu tranh với nhau, tranh quyền đoạt lợi, quyền hành ngập trời, kẻ nào nhanh tay thì thắng hay như người ta vẫn nói thắng làm vua, thua làm giặc. Một cuộc sống lừa gạt, giả dối của kẻ độc tài. 


Dần dần, máu nhuộm giang sơn như tranh vẽ, khuynh thành hồng nhan như thơ. Say gối đầu mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ.

Danh sách chương truyện Tiểu Bạch Kiếm

Quyển 1 - Chương 1: Ca Quyển 1 - Chương 2: Khoảng cách Quyển 1 - Chương 3: Kinh diễm Quyển 1 - Chương 4: Anh em cùng gia đình Quyển 1 - Chương 5: Lễ vật Quyển 1 - Chương 6: Một đoạn trí nhớ đau khổ Quyển 1 - Chương 7: Phục hưng Quyển 1 - Chương 8: Nghiệt chướng Quyển 1 - Chương 9: Ngưỡng mộ đã lâu Quyển 1 - Chương 10: Nghĩa vô phản cố Quyển 1 - Chương 11: Phong ba đêm mưa rào Quyển 1 - Chương 12: Tốt Quyển 1 - Chương 13: Hiệu ứng hồ điệp Quyển 1 - Chương 14: Người dựa vào ăn mặc Quyển 1 - Chương 15: Kẻ có tiền Quyển 1 - Chương 16: Cướp sắc giật tiền Quyển 1 - Chương 17: Anh hùng khổ cực Quyển 1 - Chương 18: Vương tiên sinh Quyển 1 - Chương 19: Có thể, không thể Quyển 1 - Chương 20: Tần gia Thiên Kiêu Quyển 1 - Chương 21: Hạt giống Quyển 1 - Chương 22: Mới không phải Quyển 1 - Chương 23: Sáng sớm tốt lành Quyển 1 - Chương 24: Thành thật với nhau Quyển 1 - Chương 25: Câu chuyện Quyển 1 - Chương 26: Bẽ mặt Quyển 1 - Chương 27: Tôn nghiêm cùng da mặt Quyển 1 - Chương 28: Tình lữ giả bộ Quyển 1 - Chương 29: “Chê cười rồi” Quyển 1 - Chương 30: Thổ lộ Quyển 1 - Chương 31: Ta là đoàn viên Quyển 1 - Chương 32: Nhu nhược cùng cương liệt Quyển 1 - Chương 33: Ta nguyện ý Quyển 1 - Chương 34: Kiếm lớn Quyển 1 - Chương 35: Đặc sắc Quyển 1 - Chương 36: Nhẫn Quyển 1 - Chương 37: Từng bước một hướng lên Quyển 1 - Chương 38: Lẫn vào hắc đạo Quyển 1 - Chương 39: Đánh Quyển 1 - Chương 40: Ẩu đả Quyển 1 - Chương 41: Ta nhớ ngươi lắm Quyển 1 - Chương 42: Điện thoại Quyển 1 - Chương 43: Dám giết người không Quyển 1 - Chương 44: Thấy rõ Quyển 1 - Chương 45: Lão đầu, ẻo lả Quyển 1 - Chương 46: Tại ngươi dưới chân Quyển 1 - Chương 47: Đại lễ Quyển 1 - Chương 48: Quỷ hẹp hòi, bỏ thuốc Quyển 1 - Chương 49: Hôn ta Quyển 1 - Chương 50: Dị biến

Bình luận truyện