Tất cả
Tiên Tuyệt

Ta sẽ giẫm lên hết thảy những thiên tài phe Chính đạo dưới chân mình, thể hiện một phong thái của cự phách siêu hùng phe Ma đạo. Bất cứ cường giả nào khiêu chiến với ta, ta sẽ hết sức vui mừng dùng cước của mình tiếp đón khuôn mặt anh tuấn của kẻ đó. Dù là Nhược Lô Ngục, nơi chuyên nhốt phe Ma Đạo của phe Chính Đạo ta cũng không ngại dạo chơi trong đó.


Nam chính ‘Tiên Tuyệt’ là Thôi Xán – Nam Hoàng Đế Quân, một nhân vật đỉnh cao trong Ma đạo. Đồng hành cùng Thiên Mệnh Thần Phù của mình, một năm tám mươi năm hắn làm mưa làm gió, đứng đầu chính tà. Thế nhưng không ngờ, nhân lúc Thiên Mệnh Thần phù của hắn chết đi, Tống kiếm Mi - ý trung nhân mà Thôi Xán từng yêu thương tin tưởng nhất mở ra pháp trận, để đám người bên ngoài vào truy sát hắn.  Mang theo mối hận thấu trời xanh, Thôi Xán đoạt xá trùng sinh thành Vũ La, nô bộc nhỏ bé của Nhược Lô Ngục. Xem nơi giam cầm những người cự phách của phe Ma đạo như nhà của mình, Thôi Xán bắt đầu cuộc sống mới, một lần nữa đi lên con đường của cường giả.


Thiên hạ ngũ phương, tu sĩ tại thượng, phàm nhân tại hạ. Pháp bảo không phải là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ. Ở thế giới này nuôi dưỡng thần vật còn hùng mạnh hơn: Thiên Mệnh Thần Phù. Thiên mệnh đã định, chủ của thần phù ắt sẽ bất phàm. 

Danh sách chương truyện Tiên Tuyệt

Chương 1: Kim vân tỏa thành Chương 2: Ngũ hành ngọc sơn - song long ngậm cầu Chương 3: Thượng cổ ma đầu - khẩu tru thiên hạ (thượng) Chương 4: Thượng cổ ma đầu - khẩu tru thiên hạ (trung + hạ) Chương 5: Phát ti tỏa liên - thác bạt thao thiên (thượng) Chương 6: Phát ti tỏa liên - thác bạt thao thiên (trung + hạ) Chương 7: Đạo tạng dị biến - huyết tế phù bảo (thượng + trung) Chương 8: Đạo tạng dị biến - huyết tế phù bảo (hạ) Chương 9: Kim ngư kiếm trận - thanh hà lý thị (thượng + trung) Chương 10: Kim ngư kiếm trận - thanh hà lý thị (hạ) Chương 11: Thôn phệ pháp bảo, thạch thú cảnh báo (thượng + trung) Chương 12: Thôn phệ pháp bảo - thạch thú cảnh báo (hạ) Chương 13: Cung điện trong hộp - thiên phủ chi quốc (thượng + trung) Chương 14: Cung điện trong hộp - thiên phủ chi quốc (hạ) Chương 15: Bồng kinh thần mộc - tám gốc thần miêu (thượng - trung) Chương 16: Bồng kinh thần mộc - tám gốc thần miêu (hạ) Chương 17: Thần uy sợi xích, ngang nhiên giết người (thượng) Chương 18: Thần uy sợi xích, ngang nhiên giết người (hạ) Chương 19: Long khẩu thạch đao, vô giải thiên thư (thượng) Chương 20: Long khẩu thạch đao, vô giải thiên thư (trung) Chương 21: Thần mục khai nhãn - song nguyệt đương không (thượng) Chương 22: Thần mục khai nhãn, song nguyệt đương không (trung + hạ) Chương 23: Trảm long tù phạm - họa bì bạo long (thượng) Chương 24: Trảm long tù phạm - họa bì bạo long (trung + hạ) Chương 25: Cửu long thôn nhật (thượng Chương 26: Cửu long thôn nhật (trung + hạ) Chương 27: Hổ môn, long môn, địa môn (thượng) Chương 28: Hổ môn, long môn, địa môn (hạ)) Chương 29: Sát lang, đẩu quan (thượng + trung) Chương 30: Sát lang, đẩu quan (hạ) Chương 31: Thiên sinh thần thạch - ngưng nguyên bảo đan (thượng + trung) Chương 32: Thiên sinh thần thạch - ngưng nguyên bảo đan (hạ) Chương 33: So nhãn lực - soát phòng giam (thượng) Chương 34: So nhãn lực - soát phòng giam (trung + hạ) Chương 35: Ngọc duẩn tủy tương - ngục diễm thiên ma (thượng) Chương 36: Ngọc duẩn tủy tương - ngục diễm thiên ma (trung + hạ) Chương 37: Tinh thần hợp, thần hợp khí, khí hợp chân (thượng) Chương 38: Tinh thần hợp, thần hợp khí, khí hợp chân (hạ) Chương 39: Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ (thượng) Chương 40: Thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ (hạ) Chương 41: Thiên la địa võng, lục đạo kiếp trận (thượng + trung) Chương 42: Thiên la địa võng, lục đạo kiếp trận (hạ) Chương 43: Đồng tiền ngọc đỏ, diệu pháp thực phù (thượng + trung) Chương 44: Đồng tiền ngọc đỏ, diệu pháp thực phù (hạ) Chương 45: Linh phù sơ thành (thượng) Chương 46: Linh phù sơ thành (trung + hạ) Chương 47: Tiểu chu thiên phong ma cấm trận (thượng) Chương 48: Tiểu chu thiên phong ma cấm trận (trung) Chương 49: Thập phương quỷ độn (thượng) Chương 50: Thập phương quỷ độn (trung + hạ)

Bình luận truyện