Tất cả
Tiên Quốc Đại Đế

Thiên Môn mở ra để cho hơi thở của âm phủ dũng mãnh tiến vào dương gian, bỗ dưỡng hồn phách của mọi sinh linh trên dương gian. Thiên hạ được ban ơn, hồn phách của đỉnh phong tu giả được bồi dưỡng để cho nếu như đột phá ở thời điểm này thì sẽ dễ dàng hơn.


Trái tim của đỉnh phong cường giả khắp thiên hạ đều đang sôi sục tuôn trào. Bọn hắn đang chờ đợi thời khắc thiên địa dị tượng có một không hai này.


Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn. Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!" Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

Danh sách chương truyện Tiên Quốc Đại Đế

Chương 1: Chín sao liên tiếp, Thiên Môn mở ra! Chương 2: Diêm Xuyên Chương 3: Thủ Đoạn Chương 4: Thân Thế Kiếp Này Chương 5: Thiên Hạ Ngũ Tu Chương 6: Một Chữ 'Trấn' Chương 7: Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng Chương 8: Cho Ngã Toàn Bộ Chương 9: Thu Nạp Long Mạch Chi Khí Chương 10: Lửa Đốt Núi Thúy Vân Chương 11: Kim Tháp Trấn Yêu Xà Chương 12: Ăn Yêu Thú Chương 13: Khách Không Mời Mà Tới Chương 14: Đấu Chữ Chương 15: Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường Chương 16: Bất Động Minh Vương Ấn Chương 17: Vào Trận Chương 18: Hoàng Tuyền Ma Thỏ Chương 19: Kiếm Ấn (1) Chương 20: Kiếm Ấn (2) Chương 21: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (1) Chương 22: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (2) Chương 23: Lồng Giam Tố Cầu (1) Chương 24: Lồng Giam Tố Cầu (2) Chương 25: Tinh Khí Phân Thân Chương 26: Nhập Mộng Chương 27: Sói (1) Chương 28: Sói (2) Chương 29: Tỉnh Lại Trong Mộng (1) Chương 30: Tỉnh Lại Trong Mộng (2) Chương 31: Luyện Mộng Yểm, Tỉnh Lại Chương 32: Tổ Chức Lại Quân Đoàn Chương 33: Chiến Đinh Ngũ Cốc Chương 34: Gieo Gió Gặp Bão Chương 35: Chém Giết Đinh Ngũ Cốc Chương 36: Phá Quân Tinh Chương 37: Diêm Vô Địch Chương 38: Diêm Xuyên Bảo Vệ Cháu Chương 39: Kiếm pháp của Diêm Xuyên Chương 40: Phá trận Chương 41: Đại Diệu Thiên Sư Chương 42: Độ kiếp Chương 43: Ý chí của Phá Quân Chương 44: Lấy được Chương 45: Việc hoàn thành lui thân Chương 46: Toàn diện võ trang Chương 47: Ngọc Đế Kiếm Chương 48: Mạnh mẽ xông thẳng vào Yến Kinh Chương 49: Các thế lực của Yến Kinh Chương 50: Nỗi nhục của Yến Quốc

Bình luận truyện