Tất cả
Tiên Nữ Hoàng Hậu Đa Tài
Một ngày trên thiên đình bằng 100 năm dưới hạ giới. Quân Ngọc Băng là thất công chúa trên thiên đình nhưng nhiều lần ham chơi trốn xuống hạ giới bị phụ hoàng trách mắng nhưng vẫn không sửa đổi. Trong cơn tức giận ngài quyết định đầy nàng xuống làm người phạm bảy kiếp nếm trải đủ mùi vị chốn nhân gian rồi mới được về thiên đình.


Nay đã làm kiếp thứ bảy, ở kiếp này nàng được tập hợp toàn bộ kỹ năng, sức mạng của sáu đời trước. Nhớ năm đó, khi còn là thất công chúa trên thiên đình cô được coi là thiên hạ đệ nhất tiên nữ. Khi nàng bị xử phải nhảy xuống hồ luân hồi, đáng lẽ ta buộc phải phế hết tiên lực nhưng Vương mẫu đã bí mất giữ cho nàng khoảng 20% công lực phòng thân, như vậy nàng có thể đọc suy nghĩ người khác, nói chuyện được với Vương Mẫu.


Ở kiếp này nàng là một Hoàng Hậu. Với khả năng và kiến thức cùng kỹ năng uyên thâm cô sớm đã làm vui lòng hoàng thượng được người sủng ái. Nhưng sự sủng ái của ngài lại hại nàng chịu khổ bởi những vương phi ganh ghét khác. 

Bình luận truyện