Tiên Ngạo

Chương 683: Tinh Hồn VũDư Tắc Thành nhớ tới lời Kiếm Lão Nhân khi trước, bèn đáp:

- Trên thân phi kiếm lục giai không có Kiếm Linh, vậy vĩnh viễn vẫn là phi kiếm lục giai. Trừ phi bắt được hồn phách của yêu ma mãnh thú rót vào thân kiếm, hình thành Kiếm Linh, lúc ấy mới có thể tiến giai thành phi kiếm thất giai.

- Nếu dùng lực Thiên Đạo mà mình lãnh ngộ rót vào phi kiếm thất giai, phân giải Kiếm Linh do hồn phách của yêu ma mãnh thú hình thành, biến thành Kiếm Linh lực Thiên Đạo độc đáo của riêng mình, đây là phi kiếm bát giai.

- Nếu rót lực Thiên Đạo vào trong phi kiếm bát giai, dần dần biến hóa nó trở thành pháp tắc Thiên Đạo, sẽ trở thành phi kiếm cửu giai. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

- Những phi kiếm thất, bát giai này đều hình thành từ cơ sở phi kiếm lục giai, cho nên chỉ cần chủ nhân phi kiếm chết đi, hoặc là phi kiếm đổi chủ, Kiếm Linh của nó cũng bị ảnh hưởng, Thiên Đạo tiêu tan, thú hồn chết theo chủ, phi kiếm thất, bát giai sẽ biến trở về phi kiếm lục giai. Cho nên thường là rất khó thu được phi kiếm thất, bát giai. Chỉ có phi kiếm cửu giai đã thành Thiên Đạo, không bị cái chết của chủ nhân ảnh hưởng, mới có thể truyền lại đời sau.

Dư Tĩnh Hân gật gật đầu, lại hỏi:

- Nhưng thiên hạ hiện tại không còn là thời kỳ Hồng Hoang thuở trước, yêu ma đầy dẫy, vậy hiện tại biết tìm đâu ra hồn phách của yêu ma mãnh thú?

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Đúng vậy, quả thật là như vậy.

Dư Tĩnh Hân nói tiếp:

- Đây là ích lợi của Tinh Hồn Vũ. Mỗi khi Tinh Hồn Vũ giáng xuống, trong đám mưa này sẽ xuất hiện Cổ Tinh Ma Linh. Chúng ta có thể bắt lấy chúng, sau đó dùng chúng để luyện kiếm, có thể nâng cấp phi kiếm lục giai thành phi kiếm thất giai.

- Hơn nữa cổ Tinh Ma Linh này cũng có thể bất cho vào trong túi trữ vật, có thể mang tới nơi khác buôn bán, cho nên Tinh Hồn Vũ này chính là cơ hội phát tài tốt nhất.

Dư Tắc Thành nói:

- Không thể nào, một nơi tốt như vậy, có được ích lợi lớn như vậy, vì sao hôm nay chỉ có một nhúm người tới đây? Hẳn có người coi đây là nghề chuyên môn, bắt cổ Tinh Ma Linh mà sống mới phải?

Dư Tĩnh Hân đáp:

- Đây là chỗ thần kỳ của Thái Huyền sơn, phàm là Nguyên Anh Chân Quân tiến vào nơi này sẽ bị Vân Vụ Phiêu Miểu trận truyền tống trở ra ngoài, không cho tiến vào. Chỉ có nước che giấu tu vi, giả dạng làm Kim Đan Chân Nhân mới có thể tiến vào.

- Tinh Hồn Vũ xuất hiện, mỗi người chỉ có thể bắt được một con cổ Tinh Ma Linh. Sau khi bắt được cổ Tinh Ma Linh sẽ lập tức bị truyền tống ra khỏi Thái Huyền sơn.

- Hơn nữa Thái Huyền sơn ba năm đổi chỗ một lần, tuy rằng hiện tại đã xác định mười chín vị trí biến hóa cố định, nhưng đây cũng chỉ là những vị trí đã biết, không phải là tất cả những vị trí mà Thái Huyền sơn có thể chuyển tới. Theo tiền nhân căn cứ vào thời gian Thái Huyền sơn biến mất mà tổng kết, vẫn còn mười một vị trí mà chúng ta chưa phát hiện ra được.

- Hơn nữa Tinh Hồn Vũ này cũng là tùy cơ biến hóa, hai mươi lần đổi chỗ mới có khả năng xuất hiện Tinh Hồn Vũ, nhưng cũng không có quy luật nhất định nào. Có khi Thái Huyền sơn này biến mất ba năm, na di đến nơi mà chúng ta không biết.

- Cho nên dù huynh là Phản Hư Chân Nhất, mỗi lần Thái Huyền sơn thay đổi vị trí như vậy, huynh cũng chỉ có thể tính đúng một phần rất nhỏ. Mà những vị trí nó có thể hạ xuống trải khắp đại lục Thương Khung, sau khi Thái Huyền sơn tới nơi, Tinh Hồn Vũ sẽ đổ xuống rất nhanh, sau một canh giờ thì tiêu tan. Cho dù là Phản Hư Chân Nhất cũng khó lòng tới kịp, dù tới kịp cũng chỉ có thể bắt được một con cổ Tinh Ma Linh. So ra không đáng công chút nào, cho nên không ai coi đây là nghề chuyên môn mà sống.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Thì ra là như vậy, nếu vậy thì đúng thật... À phải, làm sao muội biết được lần này Thái Huyền sơn nhất định sẽ xuất hiện ở vị trí này?

Dư Tĩnh Hân nói:

- Lần na di này dựa theo kinh nghiệm mà phỏng đoán, ắt là nơi này. Cho dù không phải nơi này, muội cũng đã an bày nhân thủ khắp nơi để báo lại cho chúng ta, trong vòng một tháng chúng ta cũng có thể đuổi tới. Dù sao chúng ta cũng không cần Tinh Hồn Vũ, cho nên chuyện này cũng không quan trọng.

- Tuy rằng Thái Huyền sơn này biến hóa thất thường, nhưng Tu Tiên Giới vẫn thăm dò được một ít quy luật của nó. Vị trí của nó lần này là một, hơn nữa lần này hoàn toàn không có Tinh Hồn Vũ, cho nên mới có ít người tới đây như vậy.

Dư Tắc Thành gật đầu:

- Không biết rốt cục Tinh Hồn Vũ này trông ra sao, quả thật thiên hạ bao la, có đủ những điều hay lạ.

Dư Tĩnh Hân nói:

- Không biết đám cổ Tinh Ma Linh này đến từ giới nào của Vực Ngoại, trong một canh giờ sẽ ra sức nuốt lấy nước mưa. Đám cổ Tinh Ma Linh này phần nhiều là dị thú Hồng Hoang vào thời kỳ thượng cổ.

- Bất quá sau mỗi lần chúng xuất hiện lại mang theo một loại cương phong kỳ dị. Theo như tiền nhân phân loại, có tổng cộng hai mươi mốt loại cương phong thuộc chín hệ thuộc tính. Có cương phong ẩn chứa hóa lực, thiêu hủy hết thảy, có cương phong như kim loại, phân giải hết thảy, có cương phong ẩn chứa hồn lực, trực tiếp đả thương thần hồn người ta. Tu sĩ Trúc Cơ khó lòng chịu được những loại cương phong này, dù là Kim Đan Chân Nhân cũng khó lòng chống cự.

- Cổ Tinh Ma Linh này ngoại trừ điều khiển cương phong, mỗi con đều có năng lực chiến đấu không đơn giản. Càng là cổ Tinh Ma Linh hùng mạnh, sau khi dung hợp sẽ có được phi kiếm cấp bậc càng cao. Có lời đồn rằng có Phản Hư Chân Nhất từng bắt được cổ Tinh Ma Linh loại này, sau khi dung hợp lập tức thăng cấp phi kiếm lục giai lên tới cửu giai. Hơn nữa mỗi lần Cổ Tinh Ma Linh xuất hiện cũng chia ra bầy đàn, trong mỗi tộc tối thiểu có một kẻ là vương giả, bắt được nó có thể dung hợp được phi kiếm bát giai.

- Đương nhiên cổ Tinh Ma Linh cấp vương giả hùng mạnh tới mức đáng sợ, rất nhiều khi có người trộm gà không được còn lỗ nắm thóc, cuối cùng trở thành thức ăn cho cổ Tinh Ma Linh này. Cho nên muốn đạt được thu hoạch, thiếu một trong hai thứ thực lực và may mắn cũng không được.

Dư Tắc Thành nghe xong truyền thuyết này trong lòng thầm nghĩ, đây thật sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi một dặm đường, thiên hạ bao la quả thật có đủ những điều hay lạ.

Trong lúc huynh muội bọn họ còn đang nói chuyện, thình lình có gió nhẹ thổi lên. Gió thổi tới đâu. Nhược Thủy khẽ động tới đó, tạo ra từng vòng gợn sóng lăn tăn. Mây tía trên không cũng theo đó dần dần biến hóa.

Thấy cảnh tượng này, Dư Tĩnh Hân trợn to hai mắt, kêu lên:

- Đại ca, một khi may mắn tới, không ai ngăn cản được! Nhược Thủy động, mây tía cuộn, đây là dị tượng báo trước Tinh Hồn Vũ sắp sửa bắt đầu. Huynh muội chúng ta phát tài rồi, mỗi người phải bắt lấy một con cổ Tinh Ma Linh mới được!

Lúc này mọi người cũng phát hiện ra dị tượng này, có người thậm chí cao hứng kêu lên, có người chạy ra ngoài truyền tin. Thời gian một canh giờ, ai chạy kịp tới đây vẫn còn cơ hội bắt được Cổ Tinh Ma Linh.

Gió thổi càng ngày càng mạnh, mây mù khắp chốn theo gió cuộn lên. Nhưng bất kể gió thổi mạnh tới mức nào, mây tía này cũng sẽ không tan, tuy rằng cuộn lên không ngừng, nhưng vẫn tụ tập cùng một chỗ.

Nhưng Nhược Thủy bên dưới lại khác, dưới cuồng phong mạnh mẽ như vậy, những cơn sóng giận dữ nổi lên không ngừng, tạo nên những đợt sóng thần nối nhau liên tiếp. Những đợt sóng thần Nhược Thủy này thi nhau đánh trúng Thái Huyền sơn, thanh thế khổng lồ, tạo ra những tiếng nổ ầm ầm vang dậy.

Gió này chính là cương phong theo lời kể của Dư Tĩnh Hân vừa rồi, gió bình thường không thể nào có được thần uy như vậy. Có người hiểu rộng bèn thăm dò thử loại cương phong này, chỉ trong thoáng chốc đã có tin tức truyền ra, đây là Khôn Cực Khảm Linh Phong.

Cương phong này là gió hệ Thủy, do nước hóa hợp cùng gió, tạo thành thế Địa Thổ, là loại cương phong rất khó phá. Cương phong này có thể cắt đứt ngũ cảm của con người, đóng kín thần hồn của họ, khiến cho ngự khí khó khăn, gia tăng sức nặng giống như sa xuống đầm lầy, càng ngày càng lún.

Nếu loại cương phong này thổi ở nơi địa vực bình thường cũng chẳng đáng là gì, nhưng thổi ở nơi đây lại là loại cương phong đáng sợ bậc nhất. Nó khiến cho những ai bay trên Nhược Thủy hồ phải sa vào phạm vi ngàn trượng, từ đó rơi xuống.

Mà ở độ cao phía trên Nhược Thủy hồ một ngàn hai trăm trượng, dưới cương phong thổi ào ạt để lộ ra đạo đạo thanh quang, chiếu sáng vạn trượng, xem ra không phải là thứ tốt lành gì.

Đó chính là Thanh Quang Tiếp Dẫn trận, ẩn chứa vô số sát khí, hình thành không gian hành lang uốn khúc giữa biển mây và Thái Huyền sơn, chỉ cần bước sai một bước, vạn kiếp không thể quay về.

Cho nên không gian có thể bắt cổ Tinh Ma Linh chỉ nằm trong độ cao từ ngàn trượng đến một ngàn hai trăm trượng phía trên Nhược Thủy hồ. Nếu như vô ý bay quá lên một chút, gặp phải Thanh Quang Tiếp Dẫn trận, sẽ không thể trở về. Nếu sa xuống dưới một chút sẽ rơi xuống Nhược Thủy hồ, cũng là trọn đời chìm nghỉm.

Cho nên cương phong làm rối loạn ngũ cảm phong bế, thần hồn người ta, ở nơi này chính là cương phong đáng sợ bậc nhất, hùng mạnh vô cùng.

Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang tính toán, trên không bắt đầu đổ mưa, lập tức vô số người tu tiên đang đứng xem kêu lên:

- Tinh Hồn Vũ rơi rồi, cổ Tinh Ma Linh cũng sắp sửa xuất hiện!

Nhìn thấy Tinh Hồn Vũ này, Dư Tắc Thành lập tức biến sắc. Mưa này không phải là mưa thường, mà trong đó có vô số điểm sáng, giống như ánh trăng dung nhập vào mưa.