Tiên Ngạo

Chương 372: Đấm Đá Ma ChủLúc này bảy mắt trận bị phá hủy của Thập Cửu Thần Ma trận đã được sửa chữa dần dần. Chỉ trong thoáng chốc. Thập Cửu Thần Ma trận đã được sửa chữa hoàn toàn, lập tức phát tán ma khí, sắc trời trở nên xám xịt, ánh sáng trăng sao biến mất, tất cả liên quân Ma Chủ phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy.

Tử Kim Tiên gằn từng tiếng một:

- Hay lắm, đã có thể xác định người này là Tu La giáng phàm, Ngô Việt Chân Nhân bị y đoạt xá. Không ngờ y có thể sửa chữa Thập Cửu Thần Ma trận, không cần Nguyên Anh trấn thủ ngoại trừ Tu La trên Tiên Giới. Nhân giới tuyệt đối không ai có được thần thông này.

Côn Bằng Yêu Vương nói:

- Lập tức điều tra những Tu La phi thăng có thù oán với Tử Hồng Tiên Nhân của Vô Lượng tông phi thăng Tiên Giới.

Dư Tắc Thành hít sâu một hơi khí lạnh, người tu tiên bắt đầu tu tiên, trải qua nhập môn Luyện Khí kỳ, tu luyện Trúc Cơ. đạt tới Kim Đan kỳ có được Lĩnh Vực kết giới. Sau đó Kim Đan hóa Anh tiến vào Nguyên Anh kỳ, tiếp xúc lực bản nguyên thiên địa khống chế thiên địa nguyên khí.

Cuối cùng ngộ ra Thiên Đạo pháp tắc, trở thành Phản Hư Chân Nhất. Nếu Phản Hư Chân Nhất vượt qua Thiên kiếp, vượt qua Đại Thừa là có thể phi thăng Tiên Giới.

Sau khi phi thăng Tiên Giới sẽ hóa thành Tiên Nhân hoặc Tu La. Tiên Nhân và Tu La này có gì khác nhau. Dư Tắc Thành cũng không biết, chỉ nghe lời đồn qua nhiều thế hệ mà thôi.

Có người nói là vì công phu chính tà do người phi thăng tu luyện mà phân chia, chính phái phi thăng sẽ Thành Tiên Nhân tà phái phi thăng ắt thành Tu La. Có người nói kẻ hiếu chiến phi thăng Thành Tu La, kẻ thích yên tĩnh phi thăng thành Tiên Nhân. Bất quá hai bên cũng không khác nhau nhiều, cũng cùng là Tiên Nhân.

Không ngờ Ma Chủ này là Tu La trên Tiên Giới giáng thế nói cách khác năm xưa y chính là phi thăng tổ sư của một môn phái tu tiên nào đó, không biết vì sao hiện tại trở lại nhân gian.

Dư Tắc Thành kinh ngạc nhìn chiến trường, lúc này có một Kim Đan Chân Nhân của Vô Lượng tông bất chợt lao ra pháp trận, nháy vào giữa đám đông địch, sau đó tự bạo Kim Đan.

Một tiếng nổ ầm vang, lập tức trong phạm vi vài dặm người tu tiên chết vô số kể.

Nhìn thấy tình huống này, trong đại điện Ám Ma có người thở dài một tiếng:

- Tự bạo giết địch, đây là điểm báo tông môn sắp diệt. Xong rồi, e rằng Vô Lượng tông này phải xóa tên khỏi hàng ngũ thượng môn.

Có người làm gương, lập tức có người bắt chước, hai Kim Đan Chân Nhân liên tiếp kêu lớn:

- Chung Cực Vô Lượng.

Sau đó nhảy vào giữa đám đông địch, tự bạo Kim Đan kéo theo hàng chục địch nhân đồng quy ư tận.

Lập tức thế công của liên quân Ma Chủ bị đánh tan, dần dần rút lui về phía sau. Mặc dù Nguyên Anh Chân Quân liên tục đốc thúc, nhưng không ai dám tiến lên công kích nữa.

Lúc này trong đại điện Ám Ma có người kêu lên:

- Ra rồi, điều tra ra rồi, Ma Chủ này là phi thăng tổ sư đời thứ mười một Tiêu Sương Tu La của Chiến Ma tông. Năm xưa y từng có ân oán tình cừu với phi thăng tổ sư Tử Hồng Tiên Nhân của Vô Lượng tông. Hai người yêu nhau, sau đó trở mặt thành thù, hẳn chính là y. Ta đã liên hệ Lang Gia thiên địa, bọn họ đã Cung thỉnh tổ sư, tìm hiểu xem rốt cục hành động lần này chỉ là cá nhân, hay là...

Y không nói hết lời nhưng mọi người ở đây hiểu hết, lập tức không còn tiếng động nào khác. Lúc này ngoài xa, liên quân Ma Chủ công lâu không thắng, lập tức đám Nguyên Anh Chân Quân xuất hiện, dẫn đầu cường công. Nhưng hai vị Chân Quân Vô Nhai, Vô Tận cũng hiện thân, thủ vững sơn môn động phủ.

Lúc này lại có người đưa tin:

- Lang Gia thiên địa truyền hồi âm tới cho biết, quả nhiên Thiên Ma Ma Chủ này là Tiêu Sương Tu La, dường như y đã bị đánh rớt xuống phàm trần, đây thuộc về hành vi cá nhân. Cho nên y muốn bố trí Thập Cửu Thần Ma trận, muốn mượn lực Thần Ma để trở lại Tiên Giới.

Tử Kim Tiên nói:

- Mượn lực của Cửu Thiên Thập Địa Thập Cửu Thần Ma trận trở lại Tiên Giới, cần phải bố trí bảy nơi mới có thể thành công, nói cách khác phải hủy diệt tới bảy thượng môn. Y phi thăng rồi bảy nơi ấy sẽ biến Thành bảy nơi bị nguyền rủa, tà quỷ hoành hành, sinh linh không sống được, không còn thích hợp tu tiên.

- Có thể kết luận tên này mang tai họa tới cho Tu Tiên Giới chúng ta, ta chính thức lấy danh nghĩa Đại trưởng lão Vô Hình Ám Ma tông đưa ra Diệt Sát phiếu, xin Trưởng lão đoàn Hộ pháp đoàn thông qua.

Lúc này Ma Chủ chờ không được nữa, bất chợt hiện thân, lập tức vô số tu sĩ của liên quân Ma Chủ cùng nhau hô vang hưng phấn.

Ma Chủ phiêu phiêu bay về phía trước, nhìn như không động, thế nhưng thực tế phi hành nhanh như chớp, đây là Nhất Bộ Thiên Lý thuật.

Trong đại điện Ám Ma vô số người buông tiếng thở dài:..

- Xong rồi, coi như Vô Lượng tông hoàn toàn xong rồi.

- Không cứu được, không ai trốn thoát được, chết chắc rồi.

- Trong Ma trận Nguyên Anh Chân Quân cũng không thế nào trốn thoát, chỉ có tự bạo là kết cục tốt nhất, ôi, coi như biến mất một môn phái truyền thừa vạn năm...

Kim Tâm Đại trưởng lão nói:

- Tiếp tục bỏ phiếu, ta bỏ Diệt Sát phiếu, nhân gian này là của chúng ta, đám tiền bối này đi rồi thì không nên về lại nếu về rồi vậy đừng đi nữa. Diệt Sát Tuyệt Diệt.

Côn Bằng Yêu Vương nói:

- Ta cũng đồng ý, đã lâu không có hoạt động gân cốt, ắt phải diệt sát.

- Diệt sát, diệt sát.

Vô số tiếng đồng ý vang lên, tất cả trưởng lão hộ pháp đều đồng ý, bọn họ đồng ý cùng đại biểu cho ý nguyện của hàng chục thượng môn. Bạn đang đọc truyện tại - http://thegioitruyen.com

Tử Kim Tiên nói:

- Được, lập tức hành động, liên hệ các minh trong thiên hạ, triệu tập Phản Hư Chân Nhất, định ra kế hoạch chu đáo chặt chẽ, cần phải một đòn tuyệt diệt, nếu không hậu quả ắt không chịu nổi.

Lúc này vô số tiếng thảo luận vang lên trong đại điện Ám Ma mọi người bắt đầu bàn bạc biện pháp đối phó với Ma Chủ này, không còn ai để ý tới trận chiến Vô Lượng tông. Theo suy nghĩ của họ, Vô Lượng tông nhất định diệt vong.

Dư Tắc Thành nhìn Vô Lượng thiên địa xa xa, động phủ này đã sắp sửa trở thành quá khứ, ngọn núi khổng lồ lơ lửng hiện tại đã lệch đi, khắp nơi toàn là lửa cháy. Nhà cửa phòng ốc nghiêng đổ, bọn Anh Ngạo cốt, Long Thiên Hoàng chắc chần phải chết không sai.

Ma Chủ vẫn tiến lên từng bước, nháy mắt đã tới trước hết chiến trường. Tất cả tu sĩ liên quân Ma Chủ cất tiếng hoan hô liên tục nhường đường cho y đi lên động phủ Vô Lượng tông.

Hai vị Chân Quân Vô Nhai Vô Tận bắt đầu lui về phía sau, tất cả đệ tử Vô Lượng tông cũng lui về phía sau, đây là làm theo bản năng. Chỉ trong thoáng chốc, trận địa mà vô số đệ tử tử chiến mới bảo vệ được đã ngưng trệ.

Ma Chủ vừa đáp xuống bên cạnh động phủ Vô Lượng, bèn nhìn quanh bốn phía:

- Mới đó mà đã bốn ngàn năm, ta trở lại rồi...

Vừa dứt lời, bất chợt cả trời đất dường như ngưng đọng lại, tất cả Thời Không cùng như đình trệ. Dư Tắc Thành cũng bị ngừng, thần uy vị Ma Chủ này quá thật to như núi.

Ý nghĩ này còn chưa biến mất, chợt thấy bên cạnh động phủ Vô Lượng có ba người lao ra, nháy mắt xông tới trước người Ma Chủ, đánh ra một quyền. Quyền này đánh cho Ma Chủ nghiêng đầu sang bên, dường như có một cái răng bị gãy bay ra.

Sau đó cả ba người bắt đầu vung quyền đấm thẳng, đấm móc, đấm xéo, nháy mắt như đã đấm ra mấy trăm quyền, mà dường như tất cả những quyền này đều trúng đích.

Ba người hình thành một tam giác, vây kín Ma Chủ vào trong, bắt đầu đấm đá kịch liệt. Thật ra chuyện này chỉ xảy ra trong một lần hô hấp, không, chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Tất cả các đệ tử Vô Lượng tông, Nguyên Anh Chân Quân thủ hạ của Ma Chủ, trưởng lão hộ pháp của Vô Hình Ám Ma tông, nhìn cảnh tượng trước mắt mà kinh ngạc sững người.

Sau đó trong khoảnh khắc kế tiếp, ba người không biết từ đâu xuất hiện này làm thành hình tam giác, điên cuồng xoay tròn.

Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, vô số tiếng cộng hưởng vang lên:

- Đại Hải Vô Lượng, Sơn Xuyên Vô Lượng, Nhật Nguyệt Vô Lượng, Tinh thần Vô Lượng, Thiên Địa Vô Lượng, Hư Không Vô Lượng, Vô Định Vô Lượng, Vô Hướng Vô Lượng, Băng Tuyết Vô Lượng, Âm Dương Vô Lượng, Hỗn Độn Vô Lượng, Hành Vân Vô Lượng, Tử Điện Vô Lượng, Trừ Ma Vô Lượng, Phá Vọng Vô Lượng, Chung Cực Vô Lượng, Vĩnh hằng Vô Lượng...

Thanh âm cộng hưởng này dường như có vô số người đang xướng lên rất nhanh, tựa như vô số hồi âm lãng đãng giữa đất trời gây ra cộng hưởng.

Đồng thời một tiếng thiên địa cộng hưởng khác cũng dần dần xuất hiện:

- Không Ma lực, Huyết Ma lực, Hồn Ma lực, Thiên Ma lực, Thời Ma lực, Thần Ma lực...

Hai thanh âm thiên địa cộng hưởng đồng thời vang lên, dường như chúng đang va chạm với nhau. Mọi người bịt tai lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết, những người tu tiên từ trên không rơi xuống đất lộp như mưa đá.

Chuyện này có nghĩa là ba người vừa xuất hiện cùng Ma Chủ đang thi triển Thần Uy Thiên Đạo của mình dẫn phát thiên địa cộng hưởng. Ai có thể ngăn cản đối phương, đó sẽ là người chiến thắng.

Dần dần ma âm biến mất, bị thanh âm Vô Lượng cộng hưởng áp chế tắt tiếng. Mà ba người kia chậm rãi bay lên, bọn họ phiêu phiêu bay lên rất cao, trong nháy mắt rời khỏi Vô Lượng thiên địa rất xa, lên tới độ cao ngàn trượng.

Giữa đất trời chỉ còn lại một thanh âm cộng hưởng.

- Đại Hải Vô Lượng, Sơn Xuyên Vô Lượng, Nhật Nguyệt Vô Lượng. Tinh thần Vô Lượng, Thiên Địa Vô Lượng. Hư Không Vô Lượng. Vô Định Vô Lượng. Vô Hướng Vô Lượng, Băng Tuyết Vô Lượng, Âm Dương Vô Lượng, Hỗn Độn Vô Lượng. Hành Vân Vô Lượng, Tử Điện Vô Lượng, Trừ Ma Vô Lượng, Phá Vọng Vô Lượng. Chung Cực Vô Lượng, Vĩnh Hăng Vô Lượng...

Cuối cùng dần dần trở thành một thanh âm duy nhất:

- Chung Cực Vô Lượng.