Tiên Ngạo

Chương 356: Đóng Gói Di TíchĐộng phủ Pháp Linh nói:

- Vĩnh hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Sào Kinh chính là Hiên Viên Hoàng đế viết ra. Đại Võ Thần Đế sửa chữa. Tiên Tần Thủy Hoàng biên tập chính là một trong chín vô thượng bí pháp đứng đầu của chín mươi chín bí pháp Tiên Tần.

- Thiên Ma Sách chính là uy Liễu Đại Nhân, một trong Tiên Tần Tam úy ta thu thập vô số bí pháp Ma tông, nhập Ma cảnh ba ngàn năm, hóa Ma Chủ bảy mươi hai đời thường xuyên biến hóa Vạn Ma Hóa Thân, mới viết ra. Cũng được xếp vào một trong chín vô thượng bí pháp đứng đầu của chín mươi chín bí pháp Tiên Tần.

- Hoàn Chân Đạo cũng không phải là kinh thư mà là pháp bảo siêu cấp tối ưu chỉ dẫn tầm đạo. Pháp bảo này do thượng tiên Vực Ngoại Tổ Hoàn Chân tặng.

- Tâm Ma Tàn Ảnh, lỗi quá, không thấy ghi chép.

Dư Tắc Thành không khỏi gật gật đầu thì ra là thế. phẩn lớn Thập Đại Tiên Điển này xuất thân từ thời Tiên Tần. Tâm Ma Tàn Ảnh là do Kiếm Lão Nhân để lại, khi ấy đã qua thời Tiên Tần. không có ghi chép cũng là bình thường.

Dư Tắc Thành lại hỏi:

- Chín mươi chín bí pháp Tiên Tần cũng chia làm mấy loại hay sao?

Động phủ Pháp Linh đáp:

- Chúng được chia làm ba đẳng cấp thượng trung hạ. chín bí pháp đầu tiên là vô thượng bí pháp, hai mươi bảy bí pháp kế tiếp là Thiên Đạo bí pháp, sáu mươi ba bí pháp cuối cùng là Thần Tắc bí pháp.

Dư Tắc Thành hỏi tiếp:

- Vậy Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, Chuyển Sanh Minh Vương Quyết, A Ma La Thức Cửu Thức thuật, Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng pháp mà ngươi vừa nói thuộc đẳng cấp nào? Đúng rồi còn Chung Cực Vô Lượng quyết. Hanh Nguyên Thiên Hồn thuật?

- Ngoài ra lúc trước ta khống chế con rối Tiên Tần, nó từng sử đụng bí pháp Vô Âm Thần lôi, Di Sơn Hoán Nhạc, Thiên Nhãn Thông, Tam Thập Tam Thiên Phù Lục thuật, Tiên Thiên Nhất Khí độn, Đại Tần Luyện Kiếm thuật; Huyết Hà Thần Kiếm quyết, Ô Nhật Thiên Kiếm thuật, Bắc Đẩu Trảm Tinh quyết, chúng thuộc đẳng cấp nào?

Động phủ Pháp Linh đáp:

- Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, Chuyển Sanh Minh Vương Quyết, A Ma La Thức Cửu Thức thuật; Chung Cực Vô Lượng quyết. Hanh Nguyên Thiên Hồn thuật nằm trong hai mươi bảy loại Thiên Đạo bí pháp.

- Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến đại biểu cho lực lượng diệt tuyệt của Thiên Đạo, Chuyển Sanh Minh Vương Quyết đại biểu cho lực lượng Thiên Đạo chuyển sinh. A Ma La Thức Cửu Thức thuật đại biểu cho lực lượng Thiên Đạo ý thức. Chung Cực Vô Lượng quyết đại biểu cho lực lượng Thiên Đạo vô tận chung cực. Hanh Nguyên Thiên Hồn thuật đại biểu cho lực lượng Thiên Đạo hồn phách.

- Ngũ Hành Thiên Nhân Tâm Đăng phép thuộc về Thần Tắc bí pháp, đại biểu cho lực lượng phép tắc con rối.

- Vô Âm Thần lôi là một loại thần lôi trong Thiên Đạo bí pháp Tứ Cửu Thiên Kiếp Thần Lôi lục. Thiên Nhãn Thông là một loại thần thông trong A Ma La Thức Cửu Thức thuật.

- Tam Thập Tam Thiên Phù Lục thuật chính là một loại trong Thần Tắc bí pháp Thiên Sư Phù Pháp. Tiên Thiên Nhất Khí độn là phép thuật sinh ra từ Thần Tắc bí pháp Tiên Thiên Nhất Khí quyết. Đại Tần Luyện Kiếm thuật chính là phép thuật tương sinh, từ vô thượng bí pháp Tiên Tần Luyện Khí thuật-

- Huyết Hà Thần Kiếm quyết là kiếm thuật phân chi của Thần Tắc bí pháp Huyết Hải kinh, ô Nhật Thiên Kiếm thuật là một loại kiếm thuật trong Thần Tắc bí pháp Đại Nhật Chân Giải. Bắc Đẩu Trảm Tinh quyết là một loại kiểm thuật trong Thần Tắc bí pháp Vô Tận Vũ Trụ Tinh Thần Biến.

Dư Tắc Thành lẳng lặng lắng nghe, sau đó đột ngột hỏi:

- Tiên Tần Luyện Khí thuật là vô thượng bí pháp, có nhầm lẫn gì không?

Động phủ Pháp Linh đáp:

- Không, không có sai lầm, vấn đề này đã được tranh luận rất nhiều vào thời Tiên Tần, bí pháp này được Thủy Hoàng bệ hạ xếp là bí pháp đệ nhất trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần nhưng tất cả quan viên Tiên Tần đều biết đây chỉ là vì vấn đề thể diện.

- Sau Thủy Hoàng bệ hạ đẫn đắt đại quân rời khỏi thế giới này vào đời thứ hai từng dấy lên làn sóng thanh trừ bí pháp này khỏi hàng ngũ chín mươi chín bí pháp Tiên Tần. Nhưng rốt cục vì kỷ niệm Thủy Hoàng bệ hạ. Hoàng đế đời thứ hai đã hạ lệnh vĩnh viễn giữ lại bí pháp này ở vị trí thứ nhất trong chín mươi chín bí pháp Tiên Tần.

Dư Tắc Thành đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, vì sao Tiên Tần đế quốc sụp đổ?

Động phủ Pháp Linh đáp:

- Phần tư liệu này đã thất lạc, không thể trả lời vấn đề này. Sau khi Tiên Tần sụp đổ ngàn năm mạng lưới pháp lực Tiên Tần còn sót lại một phần, trong đó có lưu một phần truyền thuyết.

- Có lời đồn rằng vì Hoàng đế đời thứ mười hai đi theo Thủy Hoàng bệ hạ từ bỏ Tiên Tần. Có lời đồn Vực Ngoại mở mang quá mức làm cho mạng lưới pháp lực Tiên Tần không chịu nổi mà sụp đổ. Có lời đồn nô lệ Vực Ngoại bị bắt nổi loạn, hủy diệt đế đô Hàm Dương. Có lời đồn Tiên Giới trả thù phản kích. Có lời đồn Hoàng đế sau này thất thế tranh đoạt quyền lực cùng Tam úy, làm cho Tiên Tần sụp đổ.

- Tóm lại Tiên Tần đế quốc sụp đổ chỉ trong một đêm, tất cả truyền tống trận mất linh, mất đi liên hệ với Vực Ngoại, mạng lưới pháp lực Tiên Tần sụp đổ. Tiên Tần cổ đạo của Lục Vực không còn liên thông, các quan chỉ huy và Thống lĩnh biên giới biến mất toàn bộ hết sức đột ngột.

Dư Tắc Thành than dài một tiếng, tưởng tượng phong thái Tiên Tần năm xưa oai phong tới mức nào. Nếu mình ở vào thời ấy, ắt là tiên chủng tốt nhất, được hưởng đãi ngộ chẳng khác bọn Thành Lam, Vương Thư Nguyên.

Nhưng trên đời không có nếu... Dư Tắc Thành lại nói:

- Động phủ Pháp Linh, ngươi làm thế nào để tiến vào thế giới Bàn cổ của ta?

Động phủ Pháp Linh nói:

- Cảm tạ Đại nhân thu nhận, lát nữa ta co rút nguyên linh, ngài hút ta vào thế giới Bàn cổ là được. Sau khi tiến vào thế giới Bàn cổ ta sẽ biến mất trong ba tháng, sau khi tỉnh lại cũng sẽ mất đi linh tính hiện tại, phải nhờ Đại nhân ngài bồi dưỡng, mới dần dần hình thành tính cách bản thân.

- Sau khi ta bị ngài hấp thu sẽ lưu lại một phần nhỏ Pháp Linh ở đây. Để tránh người khác phát hiện bí mật của chúng ta. Pháp Linh tàn khuyết ở lại sẽ chờ đến khi có nhiều người tiến vào đây cố ý làm cho bọn họ bất măn kích thích bọn họ sử dụng hành vi quá khích, nhân cơ hội làm sụp đổ, nhờ vậy tất cả di tích sẽ rơi vào dòng sông dung nham. Như vậy sẽ không còn ai khác biết được bí mật của chúng ta đây là một trong những điều lệ tự bảo vệ mình của Pháp Linh.

Dư Tắc Thành gật gật đầu:

- Vậy ngươi tới đây.

Dứt lời, hắn mở ngực áo ra tiêu ký thế giới Bàn cổ xuất hiện, chuẩn bị hấp thu động phủ Pháp Linh.

Động phủ Pháp Linh chậm rãi hội tụ lại một điểm, trở Thành một luồng sáng to bằng đầu người. Dường như y đang nhìn thoáng qua không gian động phủ này như muốn cáo biệt ngôi nhà mà mình đã sống bấy lâu nay.

Nháy mắt Pháp Linh chui vào trong thế giới Bàn cổ toàn thân Dư Tắc Thành chấn động thật mạnh, coi như đã hấp thu Pháp Linh xong.

Không trung lại xuất hiện một quả cầu sáng khác, đây là tàn dư phân thân Pháp Linh, sáng rực vô cùng, vì đây là ánh hào quang cuối cùng trước khi trời tối.

Kết giới bên cạnh Dư Tắc Thành biến mất lập tức nhìn thấy Anh Ngạo cốt đang ở ngay cạnh hắn, tươi cười rạng rỡ:

- Tắc Thành, chúng ta khẩn trương đi thôi, lần này thu hoạch rất khá.

Dư Tắc Thành gật gật đầu, lần này quá thật thu nhập rất khéo đóng gói cả Di tích Tiên Tần mang đi, kẻ nào đến sau chịu khó ăn rắm vậy.

Hai người rời khỏi nơi này, lúc vừa bắt đầu đi bất chợt toàn bộ động phủ rung động. Anh Ngạo Cốt vội nói:

- Đi mau, đi mau, phải chăng bên trên đã xảy ra đại chiến, cho nên ảnh hướng đến lòng đất, có thể nào nơi đây sụp đổ hay không...

Dư Tắc Thành biết đây là cáo biệt. Tia ý thức cuối cùng của Di tích Tiên Tần nơi đây cáo biệt cùng động phủ Pháp Linh. Sau khi mình ra khỏi nơi này. Di tích Tiên Tần coi như hoàn toàn chấm dứt trở thành một tử địa.

Dư Tắc Thành quay đầu lại vẫy vẫy tay sau đó mới nói:

- Tái kiến, ngủ ngon!

Sau đó hắn cùng Anh Ngạo cốt bước vào thông đạo trong lòng đá, rời khỏi nơi này. Hai người xuyên qua thông đạo dài mười dặm trở lại pháp trận truyền tống.

Thông đạo do Dư Tắc Thành tạo ra trong đại trận bí pháp Vô Lượng tông đang dần dần tiêu tan, hai người vội vàng nhảy vào thông đạo, liều mạng chạy như điên cuồng. Bọn họ không còn Phá Vọng Thân Ma, rốt cục vào khoảnh khắc cuối cùng cũng lao ra khỏi thông đạo, trở về tầng ngầm thứ ba.

Hai người vọt tới tầng ngầm, thở hồng hộc nhìn thông đạo trong pháp trận hư không dần dần biến mất. Anh Ngạo cốt nói:

- Sau khi rời khỏi đây chuẩn bị liều mạng đi thôi, nếu bên trên đã xảy ra đại chiến, không thể biết được sẽ kịch liệt tới mức nào. Sau khi chúng ta ra khỏi đây phải liều mạng chạy trốn, trốn đi càng xa càng tốt.

Dư Tắc Thành gật đầu nói:

- Cứ chuẩn bị sẵn Thiên Lý cấp Độn phù, nếu tình hình không xong, chúng ta lập tức bỏ chạy. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Hai người đi nhanh dưới tầng ba, vượt qua tầng hai rồi tầng một. Tới lối ra nhà thủy tạ, bên ngoài cũng không có đại chiến như bọn họ tưởng tượng, hết thảy vẫn yên tĩnh như thường.

Dư Tắc Thành và Anh Ngạo Cốt liếc nhìn nhau, thật là kỳ... Bọn họ bèn nhanh chóng rời khỏi nơi này, vị Kim Đan Chân Nhân kia không thèm liếc nhìn bọn họ để mặc cho bọn họ rời khỏi.

Hai người ra khỏi nơi này, ra ngoài Đan viện, bên ngoài vẫn bình thường. Động phủ Vô Lượng trên không cũng yên tĩnh như trước. Dư Tắc Thành bèn nói:

- Không hiểu có chuyện gì, chúng ta đi xem thử.