Tiên Ngạo

Chương 303: Lại Học Thần KiếmTrong sáu loại phép thuật này, thật ra có ba loại là phép thuật từ quyển thượng Huyết Cương quyết thăng cấp lên thành phép thuật Trúc Cơ kỳ cho nên không cần pháp quyết khác phối hợp.

Pháp thuật thứ nhất là Huyết Thần Lôi chính là lôi pháp mà Dư Tắc Thành thích nhất. Pháp thuật này dùng máu huyết của mình tế luyện, hóa hợp thần lôi. Huyết Thần Lôi này hung ác vô cùng, có thể tiến hành lựa chọn trong lúc tế luyện, có thể chọn tế luyện hai loại thần lôi thuần âm thuần dương. Thuần âm Huyết Thần Lôi có khá năng ăn mòn và làm ô uế. Thuần Dương Huyết Thần Lôi có nâng lực huyết bạo điên cuồng.

Pháp thuật thứ hai là Quan Huyết Vọng Địch thuật, thật ra là Huyết Nhăn Vọng Khí thuật thăng cấp lên Thành pháp thuật Trúc Cơ kỳ. Thuật này thông qua cảm ứng khí huyết khí vượng thì huyết vượng, khí suy thì huyết suy để quan sát xem thực lực đối phương mạnh hay yếu, là phép thuật xem khí đánh giá địch nhân.

Ngoại trừ có thể quan sát tu vi khí huyết địch nhân, phân tích thử xem đối phương có thực lực giả heo ăn hô hay không, còn có thể quan sát sinh linh phân bố trong vòng trăm dặm để xem có mai phục hay không. Nếu so với Yêu Ma Chân Nhăn trước kia Dư Tắc Thành tu luyện quá thật mạnh hơn ba phần.

Pháp thuật thứ ba là Huyết Hà đại pháp, tu luyện thuật này có thể tế luyện ra một dòng sông máu dung nhập thân thể và hồn phách của cường địch bị mình giết chết vào sông máu này. Giết địch càng nhiều, sông máu càng lớn dùng sông máu công kích địch nhân, còn có thể sai khiến bọn chúng chiến đấu vì mình. Thuật này vốn là bí pháp của Huyết Hà phái, không biết vì sao trong Huyết Cương quyết cũng có ghi lại.

Loại phép thuật thứ tư là Tâm Bạo đại pháp, thông qua khí huyết vận chuyển hình thành một lực lượng kỳ dị thẩm thấu vào trong cơ thể kẻ địch, lưu chuyển theo huyết mạch, tấn công vào huyết mạch kè địch. Sau đó hình thành bạo phát ở vị trí tim của địch nhân, tạo Thành sát thương vô cùng quỷ dị.

Pháp thuật thứ năm là Phương Viên Huyết Tàng thuật là Huyết Tàng thuật thăng cấp Trúc Cơ kỳ không còn sử dụng cho một mình mình nữa mà có thể sử dụng che giấu khí huyết cho cả đồng bạn xung quanh mình trong phạm vi một trượng, khiến cho cảm ứng khí huyết biến mất.

Pháp thuật thứ sáu là Huyết Quang Sơn Hà độn là Huyết Độn thuật thăng cấp Trúc Cơ kỳ. Thi triển thuật này chỉ cần khí huyết đủ dùng, có thể trong nháy mắt độn ra xa vài trăm dặm không hề ngừng lại chút nào nhờ vậy mới được xưng là Huyết Quang Sơn Hà độn.

Dư Tắc Thành nhất nhất ghi nhớ. Huyết Hà đại phép kia Dư Tắc Thành sinh, lòng hoài nghĩ, cho nên cũng không tu luyện. Hắn chỉ tu luyện năm môn còn lại trong đó ngoại trừ Tâm Bạo đại phép và Huyết Thần Lôi cần ít thời gian nữa mới dần dần hiểu hết ba pháp thuật còn lại hắn đã luyện tới mức thành thục tinh thông.

Dư Tắc Thành chậm rãi tu luyện Huyết Cương chân nguyên lực dựa theo ghi chép trên Huyết Cương quyết. Tuy rằng phải qua cảnh giới kế tiếp mới có thể tu luyện Huyết Cương quyết của cảnh giới Tố thể nhưng vào thời điểm hiện tại nên tu luyện thế nào vị tiền bối Hiên Viên kiếm phái đã ghi lại rõ ràng trong sách. Dư Tắc Thành chỉ cần làm theo đúng như vậy là có thể vận chuyển Huyết Cương quyết đạt tới cảnh giới ngang bằng với Tử Phủ Kim Đan khí. Sau đó chờ đến cảnh giới tiếp theo là có thể tu luyện tâm pháp Huyết Cương quyết ở cảnh giới Tố thể.

Tử Phủ Kim Đan khí đạt tới cảnh giới Tố thể cao cấp. cũng có thêm một môn pháp quyết gọi là Cố Bản Bồi Nguyên quyết dùng củng cố tu vi, tinh luyện chân nguyên. Thật ra tác dụng của nó không lớn lắm, Dư Tắc Thành không quan tâm tới.

Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện, sau khoảng thời gian hơn tháng, Huyết Cương quyết cũng đã đạt tới tu vi của cảnh giới Tố thể cao cấp. Không chỉ là như vậy. Cực Quang chân nguyên lực và Không Ma chân nguyên lực không cần tu luyện cũng dần dần tự động vận chuyển từ từ nâng cao tới cảnh giới Tố thể cao cấp.

Trong sáu loại phép thuật của Huyết Cương quyết này ngoại trừ Huyết Hà đại pháp. Dư Tắc Thành đã tinh thông toàn bộ. Hắn còn tốn bao tâm huyết luyện ra sáu quả Huyết Thần Lôi ba âm ba dương.

Bất quá Huyết Thần Lôi này cũng không thần kỳ như Dư Tắc Thành tưởng tượng. Hắn thử nghiệm vài lần tốc độ phóng xuất lôi này cũng chỉ bình thường, phạm vi bùng nổ chỉ chừng ba trượng, chỉ có hiệu quả tương đương với Đinh Thìn Tam Âm Lôi ngày trước, thuộc về pháp lôi cấp thấp. Thần lôi mà Dư Tắc Thành có được, nếu không phải phạm vi bùng nổ trăm trượng, vậy cũng bao trùm hai mươi dặm cho nên hắn không hề coi trọng loại lôi mà mình tế luyện.

Thật ra đây cũng là lẽ đương nhiên, những loại thần lôi mà Dư Tắc Thành sử dụng. Đại Tiểu Thập Nhị Chư Thiên Bí Ma Lôi là do Kim Đan Chân Nhân tế luyện. Dần Thủy Thất Sát Âm Lôi là do Nguyên Anh Chân Quân tế luyện hơn nữa còn tế luyện bằng bí pháp, mất rất nhiều thời gian, biết bao tâm huyết mới luyện ra được thần lôi như vậy. Dư Tắc Thành bất quá chỉ mới Trúc Cơ kỳ tự nhiên uy lực nông cạn cũng là bình thường.

Dư Tắc Thành gạt thất vọng sang bên lại tiếp tục tế luyện. Hiện tại chỉ là mới bắt đầu hắn tin tưởng vào bản thân mình, chỉ cần mình cố gắng, nhất định sẽ luyện ra được thần lôi hùng mạnh.

Dư Tắc Thành tu luyện Huyết Cương quyết hiện tại đã đạt tới bước đầu tiên là tinh luyện tiên cốt nhưng hắn vẫn không luyện. Hắn không giống như đệ tử Vô Thượng Thiên Đạo tông, sau khi Trúc Cơ có được hai mươi mốt loại tiên cốt muốn tinh luyện loại nào thì lập tức tinh luyện loại đó.

Dư Tắc Thành chỉ mới có ba loại tiên cốt. một quả tim, hai quả thận hai xương cổ tay. Vạn nhất tinh luyện thất bại, vậy sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, đánh chết hắn cũng không dám làm thử.

Trước kia luyện tiên cốt là do Dư Tắc Thành không còn đường nào lựa chọn, chỉ có luyện mới trở nên mạnh hơn. Hiện tại Dư Tắc Thành đã có nhiều lựa chọn hơn quả thật là địa vị càng cao lá gan càng nhỏ, không dám làm hồ đồ như trước nữa. Tiên cốt này cũng khác với luyện khí sau khi tinh luyện rồi sẽ không thể thay đổi được, cũng không có thuốc chữa bệnh hối hận.

Tu luyện trong thời gian qua, hiện tại Huyết Cương chân nguyên lực của Dư Tắc Thành đã đạt tới tiểu thành. Tuy rằng hắn chưa nghiên cứu ra pháp môn lý tưởng cho Luyện Khí thuật của Xuất Khiếu tông, mà Huyết Cương quyết cũng chỉ là pháp quyết thay thế, cũng không tu luyện tâm pháp chính quy của cảnh giới Tố thể nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Bởi vì hiện tại. Dư Tắc Thành vẫn chưa nghĩ tới chuyện tu luyện hai môn kiếm thuật Kiếm Tinh Vũ và Kiếm Tâm Tuệ.

Bởi vì sư phụ còn chưa xuất quan, hiện tại Dư Tắc Thành không tìm được phương hướng tu luyện kế tiếp. Cuối cũng hắn tìm tới Tứ sư huynh Tinh Thần hỏi xem dựa theo trình tự tu luyện của Hiên Viên kiếm phái, bước kế tiếp mình nên tu luyện những gì.

Tinh Thần nghe Dư Tắc Thành trình bày xong, gật gật đầu: Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Hiện tại đệ tu luyện kiếm pháp đã thấp hơn tu vi cảnh giới của đệ, đệ đã tu luyện đại thành Kim Dực kiếm của Kiếm Phi Dực, đệ sẽ có hai đường để chọn. Đường thứ nhất là chuyên tu một loại, tiếp tục tu luyện kiếm thuật Lục Dực Tam Sí của Kiếm Phi Dực. Thứ hai là đi theo con đường phổ thông, tu luyện kiếm thuật nhập môn của một trong năm loại kiếm thuật còn lại. Nếu đệ muốn học Kiểm Phi Dực ta có thể truyền cho đệ, nếu đệ học kiếm thuật khác, ta có thể giới thiệu lão sư cho đệ.

Dư Tắc Thành gật đầu:

- Cảm tạ sư huynh chỉ điểm, cho đệ suy nghĩ một thời gian đã.

Coi như gạt Kiếm Tinh Vũ và Kiếm Tâm Tuệ ra, Dư Tắc Thành cũng không muốn tiếp tục chuyên tu Kiếm Phi Dực nữa.

Trong lòng Dư Tắc Thành có một suy nghĩ, trước khi Trung Hưng Tổ Sư chấn hưng Hiên Viên kiếm phái, các đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều Kết Đan bằng cách tu luyện Lục Kiếm hợp nhất hóa thành kiếm cưu sau đó kiếm cưu sinh trứng, ấp trứng thành đan.

Chỉ có điều con đường này hết sức gian nan rất khó Thành công, cho nên Trung Hưng Tổ Sư mới lấy dài bỏ ngắn, sáng chế ra sáu đạo nguyên lực dùng việc chuyên tu nguyên lực để xung kích cảnh giới. Kết Đan hóa Anh kiếm thuật dùng chiến đấu tách rời chức năng.

Trong lòng Dư Tắc Thành có một vọng tưởng, hắn muốn noi theo các bậc tiên hiền, tu luyện cả sáu bộ kiếm thuật Hiên Viên, hóa thành kiếm cưu, tự Thành Kim Đan.

Trước kia hắn Trúc Cơ không cần dùng Trúc Cơ đan, vẫn Trúc Cơ thành công. Hiện tại hiệu quả của nó dần dần lộ ra, hắn xuất đạo gập chiến, không tính, chiến đấu thí luyện, thực chiến chưa từng thất bại trận nào.

Dư Tắc Thành đắn do cân nhắc, cuối cũng quyết định, mình nên đi theo con đường cũ tu luyện Kiếm Quang Ngục. Nghĩ vậy hắn bèn bay tới Thiên Dạ phong, bái kiến Thần Hi sư thúc.

Thiên Dạ phong vẫn giống như mấy năm trước hắn từng đến, bất quá đám tiểu quỷ kia nay đã lớn không còn dáng vẻ trẻ con như trước.Hiện tại chúng đã mười lăm, mười sáu tuổi, trở thành những thiếu niên, thiếu nữ. Thiếu niên anh tuân khôi ngô, thiếu nữ xinh đẹp hẳn ra ai nấy vóc dáng mềm mại trắng trẻo, dần dần đã trưởng thành.

Đám tiểu sư đệ sư muội này vừa nhìn thấy Dư Tắc Thành đã đổ xô tới miệng gọi sư huynh không ngớt, xòe tay ra đòi lễ vật. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, lập tức phát cho mỗi người một thanh phi kiếm. Cũng may hắn đã chuẩn bị sẵn không ít phi kiếm dùng làm lễ vật, là những phi kiếm mà hắn không dùng được, chọn ra một số khá nhất tặng đám tiểu sư đệ sư muội này.

Lập tức đám tiểu sư đệ sư muội này ai nấy tỏ ra vô cùng cao hứng. Vị Thần Hi sư thúc kia tính tình chính trực, hành sự bảo thủ lại thu nhiêu đệ tử như vậy, lấy phi kiếm đâu ra đủ cho bọn chúng sử dụng. Những phi kiếm mà Dư Tắc Thành giữ lại thấp nhất cũng là phi kiếm ngũ giai, phi kiếm của Thần Hi Chân Nhân bất quá cũng chỉ là phi kiếm ngũ giai mà thôi.

Dư Tắc Thành phân phát phi kiếm cho đám tiểu sư đệ sư muội này hoàn toàn là nhìn theo tướng mạo. Hắn thấy vị tiểu sư muội kia vừa mắt bèn tặng cho phi kiếm lục giai, tên tiểu sư đệ này có vẻ khó ưa bèn phát cho phi kiếm ngũ giai.

Chuyện này cũng hơi quá đối xử bất công bằng.Chỉ trong thoáng chốc Thần Hi Chân Nhân trở về, nhìn thấy Dư Tắc Thành phát phi kiếm như vậy ôngkhông nhịn được cất tiếng nói:

- Này Tắc Thành, phần lễ này của con hơi trọng đó, bọn chúng còn chưa đạt tới Trúc Cơ kỳ con lại cho chúng phi kiếm tốt như vậy, hiện tại không có ích cho chúng.

Dư Tắc Thành bèn đáp:

- Sư thúc, đây là chút tâm ý của con các tiểu sư đệ sư muội này lúc còn nhỏ đã phải chịu nhiều khổ sở nhìn thấy chúng, con nhớ tới thời thơ ấu của con, coi như là một phen tâm ý vậy...

Dư Tắc Thành bắt đầu nói hươu nói vượn, rốt cục cũng thuyết phục được Thần Hi Chân Nhân.

Sau đó Dư Tắc Thành nói ra ý định của mình tới đây là muốn học Kiếm Quang Ngục. Thần Hi Chân Nhân ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói:

- Lần trước con nói muốn học loại kiếm thuật tương quan với Nhân Uẩn Viên Quang Thứ lần này cũng vậy hay sao?

Dư Tắc Thành đáp:

- Không, sư thúc, con muốn tu luyện kiếm thuật nhập môn tương quan giống như Điện Quang Triều Lộ kiếm vậy.

Thần Hi Chân Nhân nói:

- Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Kiếm Quang Ngục có tổng cộng tám loại kiếm thuật nhập môn. Bao gồm Sát Na Kiếm Quang ĐỘN chú trọng kiếm quang độn vô ảnh nhanh như ánh sáng chỉ trong nháy mắt. Quang Minh Kiếm Ti thuật chú trọng ngự kiếm như tơ khống chế tinh tế. Huy Hoàng Quang Kích Bạo chú trọng nháy mắt xuất ra một đòn sát thương tầm xa.

- Hỗn Nguyên Nhất Khí Quang chú trọng lực Ngũ Hành âm dương Hỗn Độn. Thất Thái Quang Huyễn kiếm chú trọng phân quang vi ảnh thập sắc quang mang biến hóa. Hủ Thực Đoạt Hồn quang chú trọng kịch độc vô biên, đoạt hồn lấy mạng. Đại Phá Diệt Quang Tuyến chú trọng cực đạo phá diệt, một đòn giết địch. Toái Hồn Vạn Nhận Quang chú trọng làm địch nhân tổn thương thân thể, hủy diệt hồn phách.

Dư Tắc Thành nghe xong bèn hỏi:

- Sư thúc, ba môn sau Hủ Thực Đoạt Hồn Quang, Đại Phá Diệt Quang Tuyến. Toái Hồn Vạn Nhận Quang, vì sao có tên nghe kinh khủng như vậy không giống kiếm thuật chút nào?

Thần Hi Chân Nhân đáp:

- Ba môn đó là kiếm pháp nhập môn đặc thù của Kiếm Quang Ngục, ta không đề nghị con tu luyện vì muốn tu luyện ba môn kiếm thuật đó tốt nhất phải phối hợp với Kiếm Tâm Thông Huyền khí.

- Nếu con muốn học Điện Quang Triều Lộ kiếm, ta đề nghị con nên tu luyện Huy Hoàng Quang Kích Bạo. Nhân Uẩn Viên Quang Thứ kia cũng là kiếm pháp tương quan với môn kiếm thuật này.

Sau khi nghe những lời này Dư Tắc Thành bừng hiểu, ba môn kiếm pháp nhập môn sau chỉ có đệ tử chưởng môn nhất mạch mới có thể tu luyện.

Dư Tắc Thành bèn đáp:

- Sư thúc, vậy con học Huy Hoàng Quang Kích Bạo.

Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu giai đoạn tu luyện trên Thiên Dạ phong này trước tiên học tập Huy Hoàng Quang Kích Bạo nháy mắt một đòn công kích tầm xa, nguyên lực cơ sở của nó chính là Cực Quang chân nguyên lực. Đã có kinh nghiệm của Lưu Quang Thuấn Tức kiếm. Dư Tắc Thành học môn kiếm thuật này chỉ là chuyện nhỏ chỉ mất mười lăm ngày đã hoàn toàn hiểu rõ Huy Hoàng Quang Kích Bạo này.

Kiếm này chia làm ba loại kiếm ý trước tiên bạo phát kiếm ý huy hoàng, nháy mắt sinh ra lực nổ hùng mạnh. Tiếp theo chuyển hóa lực nổ thành quang kích, công kích tầm xa. Trong quá trình này không hề mất đi uy lực chân nguyên. Cuối cũng là một chữ Bạo khiến cho tất cả lực lượng này bùng nổ hình thành sát thương tuyệt đối. Đây chính là ảo nghĩa của kiếm này.

Dư Tắc Thành hoàn toàn hiểu rõ kiếm này chỉ sau mười lăm ngày, sau đó học tập Điện Quang Triều Lộ kiếm. Thật ra kiếm pháp này rất giống với Lưu Quang Thuấn Tức kiếm, chẳng qua kiếm này dùng điện quang thúc đẩy, ẩn chứa công kích của rất nhiều điện năng hùng mạnh.

Dư Tắc Thành cũng chỉ mất hai mươi ba ngày đã học tập Thành thạo kiếm này. Hắn muốn học tập kiếm thuật tương quan kế tiếp ngay tức khắc, để xem thử có giống như lần trước, học xong cả lộ kiếm pháp có sinh ra hiện tượng lãnh ngộ nữa hay không.

Hôm ấy Thần Hi sư thúc không dạy kiếm thuật mới cho Dư Tắc Thành, mà lại nói:

- Tắc Thành này. nhiệm vụ thí luyện của con đã tới...Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi nhiệm vụ thí luyện ư... Mỗi một đệ tử Hiên Viên kiếm phái cách một quăng thời gian sẽ nhận được nhiệm vụ thí luyện. Lần trước nhiệm vụ của Dư Tắc Thành là thí luyện Trúc Cơ của Tà Môn lục phái không biết lần này là nhiệm vụ gì đây chẳng biết có nguy hiểm thập tử nhất sanh hay không nữa...

Thần Hi sư thúc nói tiếp:

- Trong vòng một tháng, con phải giảng phép luận kiếm bảy lần ở ngoại môn. Đây là nhiệm vụ thí luyện lần này của con.

Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ giảng phép luận kiếm bảy lần ở ngoại môn? Chuyện này có vẻ ly kỳ thật. Dư Tắc Thành bèn nói:

- Sư thúc, con biết giảng gì đây con giảng được không vậy?

Thần Hi sư thúc đáp:

- Vì sao con không giảng được, có gì mà con không giảng được? Con đã là tiền bối Trúc Cơ con đã đánh chết hàng chục người tu tiên, lại còn đại chiến hơn một năm ở Nam Hải có gì mà con không giảng được?

Dư Tắc Thành thở ra một hơi dài. không ngờ mình đã trưởng thành tới mức này có thể tới ngoại môn giảng phép luận kiếm.

Thần Hi sư thúc cười nói:

- Này Tắc Thành, nhiệm vụ thí luyện đã giao cho con rồi đó kiếm pháp mà con muốn học, ta chỉ có thể truyền cho con vào tháng sau. Con luyện kiếm với tốc độ quá nhanh, ta sợ rằng căn cơ con không vững. Tu luyện phải tuần tự mà tiến, hơn nữa chuyện học kiếm không phải là chuyện ngày một ngày hai con hãy hoàn thành nhiệm vụ luyện kiếm này rồi hãy nói.

- Tắc Thành, không nên coi thường nhiệm vụ thí luyện lần này thỉnh thoảng giảng pháp cho người khác chính là tổng kết và quy nạp một lần cho bản thân mình. Đi đi. Tắc Thành không ít người đang dõi theo con cố lên!

Dư Tắc Thành gật đầu:

- Cảm tạ sư thúc, Tắc Thành sẽ làm tốt nhất định sẽ làm tốt.

Sau khi hứa sẽ làm tốt với Thần Hi sư thúc, Dư Tắc Thành bắt đầu khổ công nghiên cứu. Mình nên nói gì đây bảy lần giảng pháp... phải nói nội dung gì để có thể hấp dẫn đám đệ tử ngoại môn đây...

Dư Tắc Thành chậm rãi tính toán, xem đây như một nhiệm vụ vô cùng nghiêm túc. Không giảng thì thôi, giảng thì phải giảng cho thật tốt phải làm sao cho mọi người trầm trồ thán phục muôn phần.

Dư Tắc Thành bắt đầu dần dần định ra nội dung mình sẽ giảng. Trước hết phải là những kiến thức thiết thực hữu dụng với đám đệ tử ngoại môn này tiếp theo phải làm sao tỏ ra kiến thức uyên thâm, không thể nói mà không có căn cứ để lộ sơ hở khiến người bài bác như vậy chỉ còn nước mắt mặt lủi thủi trở về.

Dư Tắc Thành bắt đầu lên kế hoạch nội dung giảng phép trong bảy lần của mình. Mới đầu phải nói những gì để chẩn nhiếp đám đệ tử ngoại môn, nói thế nào để gây lôi cuốn hấp dẫn làm thế nào đưa đến cao trào, làm thế nào kết thúc trong tốt đẹp. Sau khi nhất nhất chuẩn bị xong những nội dung này, Dư Tắc Thành bắt đầu tìm khắp bảy chỗ tàng thư nghiên cứu khảo sát, làm dồi dào phong phú thêm lời ăn tiếng nói của mình, bổ túc nội dung diễn thuyết cho mình. Dư Tắc Thành chuẩn bị như vậy khoảng mười năm ngày, sang ngày thứ mười sáu, sau khi truyền thư, hắn bay về phía ngoại môn Hiên Viên kiếm phái.

Kiếm quang như điện chớp. Dư Tắc Thành trở lại ngoại môn. Hắn cố ý phóng xuất uy áp Trúc Cơ lập tức truyền ra khắp cả quảng trường ngoại môn. Sau đó Dư Tắc Thành mới hạ kiếm quang đáp xuống.

Hết thảy nơi đây vẫn như trước, không có gì thay đổi. có thay đổi chỉ là đám đệ tử ngoại môn kẻ đến người đi. Nhìn thấy cảnh vật ngày trước. Dư Tắc Thành không khỏi nhớ tới giấc mộng trong ảo cảnh năm xưa Cổ Thận Thú gây ra cho hắn. Đột nhiên tất cả sự tình trong mộng hiện ra hết sức rõ ràng trước mắt: trong mộng hắn khổ tu cả đời, cuối cũng chết già trong tủi nhục, bị người đời quên lăng, thật sự là tuyệt vọng.

May mắn đó chỉ là giấc mộng mà thôi, bao nhiêu nỗ lực đấu tranh, cơ hội mà sư phụ cho mình, rốt cục mình đã nắm chắc, mới có được thành tựu hôm nay.

Đối với tương lai, Dư Tắc Thành tràn trề hy vọng, hết sức tự tia Hắn có trong tay ba món Tiên Thiên Linh Bảo hai bản Thiên Ma Sách, với vốn liếng hùng hậu như vậy Kim Đan ắt sẽ thành.

Đây là niềm tin từ trong xương tủy. Dư Tắc Thành cũng không phát hiện ra thay đổi của chính mình. Trải qua một thời gian khô tu hắn đã không còn là thiếu niên ngơ ngác năm xưa, mà hiện tại toàn thân toát ra khí thế vô biên sâu rộng. Tuy rằng không đến nỗi xung thiên, nhưng cũng là khí nuốt núi sông.

Cảm giác này trong mắt các vị Chấp Sự ngoại môn đang chờ đón hắn ở quảng trường lại càng đặc biệt rõ ràng hơn. Một vị Chấp Sự lên tiếng nói:

- Đây là tên tiểu quỷ năm xưa đó sao. không ngờ hiện tại lại có khí thế oai phong như vậy... Mười năm năm trước, khi hắn cũng những người khác tới đây là ta tiếp đãi bọn họ như những đệ tử mới. Mười năm năm sau lại phải nghênh đón hắn với tư cách tiền bối Trúc Cơ quả thật là mỗi người một số phận...