Tiên Ngạo

Chương 302: Sáng Tạo Tiên CốtVốn tâm pháp Nhất Khí Hóa Thất sắc sau khi Trúc Cơ cần phải Thất sắc hợp nhất, như Trúc Cơ kỳ lại không cần Thất sắc hợp nhất, mà cần nhất sắc làm chủ, nhị sắc là phụ, tứ sắc viện trợ tu luyện Kết Đan.

Thất Sắc là Bạch Mang, Tử Ảm, Mặc Viêm, Thanh Sát, Kim Hầu, Huyết Cương, Lục Uyên, đại biểu cho bảy thứ lực lượng hùng mạnh.

Huyết Cương có màu tím đỏ đại biểu cho lực lượng thân thể năng lực của huyết nhục gân cốt, duy trì tất cả hoạt động thân thể. Bạn đang đọc truyện tại - http://thegioitruyen.com

Bạch Mang có màu bạch kim. đại biểu cho quang lực. ẩn chứa lực lượng kích phát đồi đào. Nhưng khi lực lượng này đạt tới một mức độ nhất định, vậy sẽ biến thành lực lượng phá hoại hủy diệt chết chóc.

Tử Ảm có màu tím đen đại biểu cho ám lực, tức lực lượng ăn mòn hủy diệt, kết cục cuối cùng của vạn vật. Nhưng khi lực lượng này đạt tới một mức độ nhất định, vậy sẽ khiến cho đất đai trở nên phì nhiêu màu mỡ có thể sinh ra hết thảy.

Mặc Viêm là màu đen đại biểu cho tinh thần lực ẩn chứa ngọn lửa hủy diệt hùng mạnh, có thể thiêu hủy hết thảy.

Kim Hầu là màu vàng, đại biểu cho hồn lực năng lực mà hồn phách phát tán tồn tại vĩnh hằng.

Lục Uyên có màu xanh lục đại biểu cho sinh lực, là uy lực chuyển sinh, do đại địa duy trì sinh sôi không ngừng.

Thanh Sát là màu xanh lá, đại biểu cho tử lực, oán hận lúc tử vong ngưng kết vô tận sát khí.

Trong đó Lục Uyên cũng Thanh Sát, Bạch Mang và Tử Ảm là hai cặp đối chọi, Mặc Viêm, Kim Hầu và Huyết Cương là ba lực thể, tinh, hồn tương hợp. Bảy thứ này hỗ trợ, phối hợp cũng nhau mới là ý nghĩa chân chính của Nhất Khí Hóa Thất sắc. Lấy chúng làm cơ sở. Vô Thượng Thiên Đạo tông phát triển ra vô số bí pháp khác.

Ở Trúc Cơ kỳ mỗi đệ tử sẽ chọn ra một màu đại biểu cho lực lượng chủ yếu của mình, còn có thể chọn hai màu làm lực lượng phụ trợ. Phương pháp tu luyện chủ thứ phân minh như vậy rất có lợi cho mình tu luyện lực lượng cho riêng minh.

Dư Tắc Thành chậm rãi lật xem quyển trung Huyết Cương quyết, Huyết Cương quyết này hắn chỉ có thể tu luyện một phần ba. Trong đó Phương pháp tu luyện một phần ba đầu cần thất quyết hợp nhất của Luyện Khí kỳ. có được hai mươi mốt chỗ tiên cốt mới có thể thúc đẩy tu luyện. Một phần ba khác, cần hai pháp quyết Trúc Cơ khác làm lực phụ trợ cùng chung tu luyện.

Hiện tại Dư Tắc Thành đã Trúc Cơ thành công, hai phần trên gần như không thể đạt tới cho nên chỉ còn lại một phần ba cuối cùng có thể tu luyện mà thôi.

Quyển trung Huyết Cương quyết này chia làm ba phần, phần thứ nhất là tu luyện công pháp, cũng chia làm mười tầng, dựa theo mười cảnh giới của Trúc Cơ kỳ mà an bày pháp quyết tu luyện tương ứng.

Phần thứ hai là Tiên cốt Hóa Sinh, tổng cộng chia làm ba loại.Phần thứ ba là Huyết Cương tiên thuật, ghi lại các loại pháp quyết tiên thuật.

Huyết Cương quyết hiện tại đã trải qua sự sửa chữa của các cao nhân Hiên Viên kiếm phái, nếu không, chỉ có một phần ba không đầy đủ sẽ không thể nào tu luyện. Công pháp sau khi sửa chữa trở nên đơn giản hơn nhiều so với trước kia, dung hợp thuật tu luyện tất cả các cảnh giới của phần trước kia lại, tinh giản thành ba bộ công pháp, chia thành ba cảnh giới đối ứng Tố thể, Dung Hợp, Linh Tịch của Trúc Cơ kỳ. Và lại muốn tu luyện Huyết Cương quyết ở cảnh giới Tố thể. Dư Tắc Thành cần phải đạt tới cảnh giới Dung Hợp sơ cấp mới có thể tu luyện, cũng như vậy, công pháp của Dung Hợp kỳ cần đạt tới cảnh giới Linh Tịch mới có thể tu luyện.

Có thể thấy được lúc vị tiền bối này sửa chữa, chỉ xem Huyết Cương quyết là một trong sáu loại nguyên lực, mà không dùng nó để đột phá cảnh giới Kim Đan. Chỉ có dùng loại nguyên lực khác đột phá, mới có thể chiếu theo phép này tu luyện Huyết Cương quyết, đưa Huyết Cương quyết đạt tới cũng cảnh giới tu luyện với loại nguyên lực kia. Như vậy cũng tốt, không phải như mình ở Luyện Khí kỳ cho dù đã nâng cao cảnh giới, nhưng Huyết Cương quyết chưa luyện thành, vậy không thể nào thăng cấp.

Tuy rằng sách này chỉ là công pháp giản dị của Huyết Cương quyết nguyên bản nhưng cũng khiến cho Dư Tắc Thành khen ngợi không thôi. Trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền ảo bí ẩn, mà chỗ hùng mạnh nhất chính là phần thứ hai Tiên cốt Hóa Sinh.

Đệ tử Trúc Cơ kỳ của Vô Thượng Thiên Đạo tông, mỗi người có một sở trường trong Thất Sắc chân nguyên lục sắc còn lại không đề cập tới việc tu luyện tiên cốt. Mà công pháp tu luyện toàn bộ tiên cốt được ghi lại trên Huyết Cương quyết này tu luyện tiên cốt được đưa lên trạng thái đỉnh phong, chia làm ba loại chính.Loại thứ nhất là tinh luyện tiên cốt, cần đạt tới cảnh giới Tố thể. có thể áp dụng trên cơ sở tiên cốt đã luyện được ở Luyện Khí kỳ để tiến hành cường hóa.

Tỷ như Vĩnh Hằng Chi Lô của Dư Tắc Thành có thể tinh luyện Thành Vĩnh Hằng Cuồng Bạo Chi Lô có thể bạo phát lực lượng hùng mạnh gấp nhiều lần trong nháy mắt, cũng có thể hóa thành Vĩnh hằng Cửu Viễn Chi Lô có được lực lượng cung cấp vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cũng có thể hóa Thành Vĩnh Hằng Ngũ Hành Chi Lô, cung cấp cho chủ nhân một trong năm lực Ngũ Hành thích hợp.

Tinh luyện như vậy hoàn toàn có thể tùy ý tùy tâm, căn cứ theo tình huống cụ thể của mình mà cải tạo. cải biến tinh luyện tiên cốt vốn có trở thành tiên cốt thích hợp nhất cho mình. Đây quả thật là sánh ngang tạo hóa khó lòng tưởng tượng.

Loại thứ hai là di thực (cấy trồng) tiên cốt cần đạt tới cảnh giới Dung Hợp có thể dùng bí pháp chuyển tiên cốt của người khác sang cho mình, hoặc tiến hành trao đổi giữa hai người. Nếu so với chuyện dùng dao cắt lìa xương thịt như Quân Nhục môn trước kia. Phương pháp này an toàn hơn nhiều, chẳng khác nào trao đổi vật phẩm vậy. Đệ tử Vô Thượng Thiên Đạo tông có thể tùy ý trao đổi tiên cốt cơ quan của mình cho nhau, giống như sử dụng phi kiếm hay pháp khí. Dư Tắc Thành đọc tới đây lập tức trọn mắt há mồm.

Loại thứ ba là sáng tạo tiên cốt cần đạt tới cảnh giới Linh Tịch. Hai loại trước cần phải có tiên cốt mới có thể tiến hành, nhưng loại thứ ba này là hoàn toàn sinh ra tiên cốt. Dựa vào cảm giác tiến hành thiết kế nghiên cứu, sử dụng bí pháp, tự do chế tạo tiên cốt thích hợp trong cơ thể mình. Đây quả thật là thủ đoạn của Tiên Nhân.

Thì ra mục đích mà Nhược Đồng sư tỷ muốn lấy Tâm Đầu huyết của mình là như vậy, nàng muốn lợi dụng Tâm Đầu huyết của mình hóa sinh Huyết Yểm Chi Tâm hoặc tiên cốt khác.

Đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác lo lắng, đệ tử Vô Thượng Thiên Đạo tông này giống như một đám học giả ham thích nghiên cứu không ngừng tìm tòi phát hiện bí mật của Thiên Đạo.

Xem tới đây, Dư Tắc Thành trầm ngâm thật lâu không nói quả thật hết sức thần kỳ. Thông qua miêu tả như vậy tuy rằng không tế luyện tiên cốt của lục sắc còn lại nhưng cũng có thể tế luyện một vài thứ gì đó cùng loại với tiên cốt.

Như pháp quyết luyện chế Kim Hầu chính là phục sinh hồn phách, đệ nhị nguyên thần, có rất nhiều chủng loại. Pháp quyết luyện chế Lục Uyên chính là các loại sinh, mệnh lực, có thể hóa hoang mạc thành đất đai màu mỡ. xây dựng động phủ trong chốn hư vô mờ mịt. Pháp quyết luyện chế Mặc Viêm chính là truyền đạt tinh thần có rất nhiều loại tinh thần lực.

Tuy rằng chỉ có vài lời nhưng nội dung mà nó tiết lộ đã làm cho lòng Dư Tắc Thành dậy sóng. Hiện tại dần dần hắn phát hiện ra chỗ hùng mạnh của Huyết Yểm Chi Tâm, Vĩnh Hằng Chi Lô, Vô Song Kiếm cốt của mình. Nếu có thể có được những thứ khác, vậy nhất định mình sẽ trở nên hùng mạnh hơn nữa.

Lật sang trang sau, bất chợt Dư Tắc Thành nhìn thấy những lời do vị tiền bối Hiên Viên kiếm phái cải biến Huyết Cương quyết này lưu lại:

"Hậu bối tiểu tử, chớ để bị công pháp này mê hoặc! Thiên Đạo có vạn pháp, sắc làm mê hoặc con người, phải biết rằng tiên cốt là trời sinh tự thành trong vô minh tự có đạo lý. Đệ tử tu luyện Huyết Cương quyết này càng là thiên tài bao nhiêu càng dễ chết bấy nhiêu, bởi vì bọn họ tùy tiện hóa sinh tiên cốt, vi phạm đạo lý giữ gìn thân thể con người, hết chín thành là mất mạng, một thành còn lại trở nên nửa người nửa quỷ.

Như vậy khiến cho tinh anh chết hết chỉ còn lại hạng tầm thường, Vạn pháp vạn quyết làm cho người ta mê đắm, lôi cuốn người ta vào ảo cảnh, không ngừng khổ tu nhất định sẽ rất chậm thăng tiến cảnh giới, khó thành cao thủ mai phục ẩn họa diệt vong.

Theo phỏng đoán của ta nếu còn tiếp tục phát triển như vậy, Vô Thượng Thiên Đạo tông ắt phải tiêu vong không thể nghi ngờ!"

Đây là dự đoán của vị tiền bối này về Vô Thượng Thiên Đạo tông. Quả nhiên đúng như dự đoán của vị ấy, hiện tại Vô Thượng Thiên Đạo tông đã hoàn toàn tiêu vong chính vì nguyên nhân như vậy.

Dư Tắc Thành lắc lắc đầu tiếp tục xem xuống phía dưới, chính là phần thứ ba, pháp thuật của Huyết Cương quyết. Tổng cộng có khoảng một trăm lẻ tám loại phép thuật, loại nào cũng hùng mạnh vô cùng, hiệu quả rất nhiều, quả nhiên là Thiên Đạo có vạn pháp, mê hoặc lòng người.

Nhưng đa phần trong số một trăm lẻ tám phép thuật này là phép thuật phối hợp giữa Thất Sắc quyết với nhau. Hoặc lấy Huyết Cương quyết làm chủ pháp quyết khác làm phụ. Chuyện này đối với đệ tử Vô Thượng Thiên Đạo tông tu luyện Huyết Cương quyết quyển trung vô cùng đơn giản, nhưng đối với Dư Tắc Thành lại là muôn vàn khó khăn, gần như không thể làm được.

May là trong sách còn có ghi lại đúc kết kinh nghiệm của các tiền bối Hiên Viên kiếm phái nhiều đời tu luyện pháp quyết này, tổng cộng chọn ra được mười ba loại pháp thuật đơn độc, chỉ cần một mình Huyết Cương quyết là có thể phóng xuất. Mà trong số mười ba loại phép thuật này. Dư Tắc Thành phát hiện ra với cảnh giới hiện tại của mình, chỉ có thể tu luyện sáu loại.