Tiên Ngạo

Chương 219: Kim Dực phi kiếmTử Phù Kim Đan khí và Luyện Khí thuật của Xuất Khiếu tông rất nhanh đạt tới lượng chân nguyên bằng với Huyết Cương chân nguyên lực. Tử Phủ Kim Đan khí cũng không chiếm cứ trong dan điền mà tự hình thành một vùng trời đất trong huyệt Khí Hải.

Mà Luyện Khí thuật của Xuất Khiếu tông lại chiếm cứ ba mươi sáu huyệt đạo của Dư Tắc Thành.

Khi sư phụ chỉ điểm Dư Tắc Thành tu luyện, đã cảnh cáo Dư Tắc Thành không được tu luyện pháp thuật khác. Bởi vì hiện tại chỉ cần hắn tu luyện một loại chân nguyên lực, sẽ bị Nạp Hải Thôn Thiên khí xem như là chân nguyên lực cơ bản, thu nạp vào trong bản thân hệ thống. Cho đến khi có đủ sáu loại chân nguyên lực có thuộc tính khác nhau, để làm nguồn pháp lực điều khiển Lục Kiếm, lúc ấy nó mới chấm dứt hấp thu.

Sáu đạo chân nguyên lực này mạnh hay yếu sẽ trực tiếp quyết định chiến lực của Dư Tắc Thành trong tương lai, cho nên chuyện này không thể nào khinh suất được. Cũng may Luyện Khí thuật của Xuất Khiếu tông này đã sớm được xếp vào trong sáu đại nguyên lực của Dư Tắc Thành, chỉ vì sau đó hắn cải biến đôi chút, thật ra nguồn gốc của nó đã có từ trước.

Chân nguyên lực được xếp vào một trong sáu đại nguyên lực, giữa các công pháp sẽ không sinh ra xung đột với nhau. Hơn nữa đồng thời vận chuyển nhiều loại tâm pháp, hoặc chân nguyên của các tâm pháp khác nhau va chạm với nhau cũng sẽ không sinh ra phản ứng không tốt. Tỷ như Dư Tắc Thành vừa sử dụng Huyết Cương quyết, ngay sau đó có thể lập tức chuyển sang Tử Phủ Kim Đan khí. Nếu người tu tiên khác vận chuyển pháp lực như vậy sẽ lập tức nổ tan xác mà chết.

Đồng thời bất cứ loại chân nguyên lực nào mới vừa tu luyện sẽ lập tức đạt tới hàm lượng bằng với các loại chân nguyên lực khác. Hơn nữa chỉ cần có một trong sáu công pháp được nâng cao thực lực, những công pháp khác cùng sẽ được nâng cao đến mức tương ứng.

Nhưng có mặt lợi cũng có mặt hại, khó khăn của chuyện nâng cao pháp quyết cũng cao hơn gấp mấy lần so với trước kia chỉ luyện một loại pháp quyết. Nếu muốn nâng cao tu vi cảnh giới, chỉ có tất cả nguyên lực đều đạt tới tiêu chuẩn mới có thể nâng cao.

Nếu không có cửa ải khó khăn này đệ tử Hiên Viên kiếm phái ai ai cũng đã Kết Đan, Nguyên Anh nhiều như lá rụng, đã sớm là đệ nhất tông môn của thế giới Thương Khung. Thật ra chuyện này cũng rất bình thường, thiên địa vạn vật đã có quy luật, nhận được ích lợi nhất định phải trả một cái giá nào đó, không có chuyện một người hay một cá thể có thể chiếm lấy tất cả các ích lợi trên đời.

Cho nên sau khi luyện thành Nạp Hải Thôn Thiên khí, Dư Tắc Thành không còn tu luyện ba loại công pháp Tiên Thiên Nhất Mạch cầm Nã Thủ, Vô Hình Phá Thể Càn Khôn Chưởng và Băng Thiên Tuyết Địa nữa. E rằng hắn vừa tu luyện chúng sẽ bị Nạp Hải Thôn Thiên khí thu nạp thành nguyên lực pháp quyết, đưa vào hệ thống nguyên lực. Chúng chiếm chỗ như vậy sẽ không thể tu luyện pháp quyết khác, lúc ấy chỉ có thể khóc không ra nước mắt.

Hiện tại đã xác định bốn loại pháp quyết nguyên lực chính là Vô Thượng Thiên Đạo Huyết Cương quyết, Luyện Khí thuật của Xuất Khiếu tông, Tử Phủ Kim Đan khí, Tạo Hóa Quy Nguyên khí còn hai loại khác cần lựa chọn, vốn Nam Thiên Chân Nhân đã khuyên Dư Tắc Thành lấy Luyện Khí thuật của Tiên Thiên Nhất Khí tông và Càn Khôn giáo làm lựa chọn hàng đầu. Bởi vì việc tu luyện Tiên Thiên Nhất Mạch cầm Nã Thủ và Vô Hình Phá Thể Càn Khôn Chưởng trước đây đã có ảnh hưởng nhất định với kinh mạch của Dư Tắc Thành, như vậy tu luyện Luyện Khí thuật đồng môn đồng nguồn với chúng sẽ có ích vô cùng.

Nhưng Dư Tắc Thành lại cám thấy không mãn ý với hai lựa chọn này, cho nên chưa tu luyện. Theo như suy nghĩ của hắn, hắn có tiêu chuẩn đối với nguyên lực pháp quyết của mình, tuy không dám nói nhất định phải học pháp thuật kinh thiên động địa, nhưng cũng phải ngạo thị quần hùng mới chịu.

Rốt cục một tháng sau, Nam Thiên Chân Nhân trở về thấy trạng thái bất ngờ của Dư Tắc Thành, cũng chỉ có thể sửa lại kế hoạch tu luyện đã định, lập ra kế hoạch mới.

Cuối cùng sau khi hai người trải qua một thời gian nghiên cứu, bèn đóng công năng hấp thu nguyên lực của Nạp Hải Thôn Thiên khí lại. Như vậy cho dù Dư Tắc Thành tu luyện Luyện Khí thuật của pháp quyết khác cũng không bị Nạp Hải Thôn Thiên khí hấp thu thành nguyên lực pháp quyết. Nhưng làm như vậy, nếu muốn gia tăng nguyên lực pháp quyết chỉ có thể chờ đến khi Dư Tắc Thành tiến giai, đạt tới cảnh giới Tố Thể trung cấp, mới có thể hấp thu một loại Luyện Khí thuật làm nguyên lực pháp quyết cho mình.

Nam Thiên Chân Nhân bất đầu bước tiếp theo của kế hoạch tu luyện, chính là dạy kiếm, truyền thụ một môn kiếm thuật cho Dư Tắc Thành. Trong kế hoạch cũ vốn Nam Thiên Chân Nhân muốn truyền Kiếm Tâm Tuệ cho Dư Tắc Thành, bởi vì lúc điểm hồn đăng Dư Tắc Thành nháy mắt đã hoàn thành, có vẻ có thiên phú tu luyện cực cao.

Nhưng sau này lúc kích hoạt Thần Giác, Nam Thiên Chân Nhân lại phát hiện ra thần thức của Dư Tắc Thành vô cùng mạnh mẽ vì thế muốn đổi lại truyền Kiếm Tiêu Diêu trước cho Dư Tắc Thành.

Kiếm Tâm Tuệ sử dụng tâm thần lực, dùng ý chữ tuệ trong Cưu Kiếm Thuật, tức là mỏ cưu tấn công để lập kiếm. Lúc đại phá Vạn Tướng tông, chưởng môn Thạch Cơ đã sử dụng môn kiếm thuật này, công kích mười người cùng lúc, một kiếm nổ mười, không ai địch nổi. Lại dùng Kiếm Tiêu Diêu phá Vạn Tướng Hóa Sinh trận của Vạn Tướng tông, mới đạt được thắng lợi. Có thể thấy được uy lực của Kiếm Tiêu Diêu này chính là nhờ sử dụng lực lượng của Kiếm Linh, chính là thần thông Đoạt Hồn Hóa Linh của Đoạt Hồn Hủ cốt Cưu lập kiếm. Lúc trước Dạ Hàn cũng sử dụng môn kiếm thuật này đánh bại Phong Linh Chân Nhân, lấy Trúc Cơ phá Kim Đan, có thể thấy uy lực của kiếm này tới mức nào.

Nam Thiên Chân Nhân cũng không biết quyết định dạy môn kiếm thuật nào trước tiên cho Dư Tắc Thành, ông bèn giao quyền quyết định lại cho hắn. Dư Tắc Thành suy nghĩ hồi lâu rốt cục mới nói:

- Sư phụ, Thập Nhị phong đều có kiếm thuật độc đáo của riêng mình. Con biết Thiên Ảnh phong có Hóa Thần Phân Thân Luyện Kiếm thuật, là kiếm pháp biến dị từ Kiếm Tiêu Diêu. Thiên Tướng phong có Xả Thân Kiếm Chung thuật là biến dị từ Kiếm Ngưng Lão. Thiên Nguyên phong có Vô Tình Kiếm Hàn thuật là kiếm pháp biến dị từ Kiếm Tâm Tuệ. Vậy kiếm pháp sở trường của Thiên Đạo phong chúng ta là biến dị từ kiếm pháp nào?

- Con nói cũng chưa đúng hoàn toàn. Thật ra Xá Thân Kiếm Chung thuật và Vô Tình Kiếm Hàn thuật chỉ là một loại kiếm thuật của hai phong Thiên Tướng, Thiên Nguyên mà thôi, không thể đại biểu cho hai phong này. Chỉ có Hóa Thần Phân Thân Luyện Kiếm thuật mới là đại biểu cho Thiên Ảnh phong.

- Sở trường của Thiên Đạo phong chúng ta là Lục Dực Tam Sí kiếm thuật, nó là kiếm pháp biến dị của Kiếm Phi Dực.

Dư Tắc Thành bèn nói:

- Được, sư phụ, vậy con sẽ học Kiếm Phi Dực trước.

Nam Thiên Chân Nhân nói:

- Tắc Thành, tuy Thiên Đạo phong chúng ta sở trường về Kiếm Phi Dực nhưng con không nhất định phải học nó mà nên chọn môn kiếm thuật nào phù hợp với mình mà học. Ngoài ra, nhất mạch chúng ta sở trường về Kiếm Phi Dực, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái muốn học tập chỉ cần đạt đủ điều kiện, tới Thiên Đạo phong chúng ta, ta đều dốc túi truyền thụ. Cho nên tỷ như con muốn học ba loại kiếm thuật của ba phong nói trên, bọn họ cũng sẽ dạy rất tận tình, không hề giấu diếm.

- Cho nên con không cần nhất định phải học Kiếm Phi Dực. Thần thức con hùng mạnh, rất thích hợp học Kiếm Tâm Tuệ và Kiếm Tiêu Diêu.

Dư Tắc Thành lắc đầu:

- Không, sư phụ, con sẽ học Kiếm Phi Dực. Lòng này đã quyết tuyệt không hối cải!

Nam Thiên Chân Nhân nghe vậy đành lắc đầu, lập tức dị tượng Kim Đan của ông xuất hiện, hai cánh bên sườn mọc ra, nháy mắt trên người xuất hiện ngàn đạo quang dực, ánh sáng của nó trông thần thánh vô cùng. Ngàn đạo quang dực lập thành trận thế kỳ đị, vỗ mạnh trên không. Thiên địa dường như cũng vũ động theo nhịp vỗ của chúng, dường như những đạo quang dực này là trung tâm của cả thế giới này.

Bất chợt những đạo quang dực này tắt mất, từng đạo biến thành điểm sáng, cuối cùng giữa không trung chỉ còn lại một trăm lẻ tám điểm sáng. Lúc này Nam Thiên Chân Nhân mới nói:

- Đây là Quang Dực kiếm sở trường của Thiên Đạo phong chúng ta, một trong Lục Dực. Thiên Đạo Quang Dực của ta là do một trăm lẻ tám Phi Dực kiếm lục giai hợp thành. Mà kiếm thuật sở trường của nhất mạch chúng ta là biến hóa từ Lục Dực Tam Sí.

Vừa dứt lời, những điểm sáng sau lưng Nam Thiên Chân Nhân chợt lóe, hóa thành những lôi dực do vô tận lôi điện tạo thành. Ông lại nói:

- Đây là Lôi Dực kiếm, một trong Lục Dực.

Sau đó lôi dực biến hóa chợt có vô số băng tuyết rơi xuống sau lưng Nam Thiên Chân Nhân, vô số cánh hàn băng xuất hiện, giống như vạn bức tường băng. Nam Thiên Chân Nhân nói:

- Đây là Băng Dực kiếm, một trong Lục Dực.

Sau đó cánh băng biến đối, hàn băng tan chảy hoàn toàn, lửa lại bùng lên, hóa thành biển lửa rừng rực, ngàn đôi cánh lửa bay bay. Ông lại nói: Bạn đang đọc truyện tại - http://thegioitruyen.com

- Đây là Viêm Dực kiếm, một trong Lục Dực

Sau đó lửa tắt, sau lưng Nam Thiên Chân Nhân gió dào dạt thổi, ngàn đôi cánh gió hiện ra như muốn cuốn cả thiên hạ. Ông nói:

- Đây là Phong Dực kiếm, một trong Lục Dực.

Sau đó gió tắt, vô số mũi kiếm mũi đao màu đen xuất hiện, hóa thành từng cặp cánh vỗ liên tục trên không. Ông nói:

- Đây là Kim Dực kiếm, một trong Lục Dực. Nếu con chọn Kiếm Phi Dực có thể chọn ra một môn trong Lục Dực Tam Sí, tiến hành tu luyện.