Tất cả
Tiên Ngạo

Tiên ngạo là tác phẩm tiên hiệp được các độc giả Trung Quốc đánh giá hay như Phàm Nhân Tu Tiên nhưng ngắn gọn hơn, không kéo dài lê thê, tác phẩm đã viết và dịch xong với độ dài gần 1200 chương. Đối với những tín đồ mê tiểu thuyết tiên hiệp chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua được cực phẩm Tiên Ngạo này.


Vào thời kỳ cận đại, Tu Tiên giới gặp nạn La Hầu. Đó là vào một vạn ba ngàn năm trước, có một vị cường giả nghịch thiên tên là Kiếm Lão Nhân thực lực siêu quần, đánh chết dư nghiệt quần tà thời thượng cổ. khiêu chiến Tiên Nhân và Tu La từ Tiên giới giáng lâm. Có thể nói thiên hạ vô địch. Cuối cùng phi thăng Tiên giới, lưu lại sáu đại kiếm phái, sáu đại kiếm phái này hiện tại xưng bá sáu vực trong thiên hạ đều là cường giả trong một trăm lẻ tám đại phái.


Trong đó Đại đệ tử tập được Kiếm Khí thuật cương mãnh vô cùng, thành lập Liệt Thiên kiếm phái thuộc về chính phái, là một trong bảy đại môn phái chính đạo liên minh, lưu lại kiếm khí “ tu kiếm chí cực, Liệt Thiên thành tiên ” vạn năm truyền thừa, lấy cương mãnh cứng rắn mà xưng bá thiên hạ...

TAGs
tiên hiệp kiếm

Danh sách chương truyện Tiên Ngạo

Chương 1: Thanh niên Tắc Thành Chương 2: Không có ta là không được! Chương 3: Bí tịch tu tiên Chương 4: Cơ duyên chợt đến Chương 5: Đường lối tu tiên Chương 6: Thần uy của huyết Cương Chương 7: Giết người cướp sách Chương 8: Được thăng Chấp Sự Chương 9: Thu nhận thuộc hạ cũ Chương 10: Thiết Trảo Cô Lang Chương 11: Tiên Tần cổ đạo Chương 12: Pháp thuật tiên gia Chương 13: Thiên Nhã lâu giữa hồ sen Chương 14: Lòng dạ khó lường Chương 15: Thanh trừ kẻ dị tâm Chương 16: Đoạt lấy địa bàn Chương 17: Chiêu binh mãi mã Chương 18: Mượn thang lên lầu Chương 19: Tiền thu trên địa bàn Chương 20: Mồng Một tháng Mười Chương 21: Nam nhi trưởng thành Chương 22: Sóng gió nổi lên Chương 23: Tổng môn Thủ Noãn bang Chương 24: Không ai địch nổi Chương 25: Đặt chân vào cửa Chương 26: Bản tâm của đạo Chương 27: ích lợi tu tiên Chương 28: Trượng nghĩa ra tay Chương 29: Suy bụng ta ra bụng người Chương 30: Ba đao sáu lỗ Chương 31: Cắt đứt quan hệ Chương 32: Ngươi mưu ta tính Chương 33: Nữ tử Thi Vận Chương 34: Cương Ngọc Huyết Ma Chương 35: Chín loại tiên cốt Chương 36: Oan gia ngõ hẹp Chương 37: Đạp phá Hạ Lan Chương 38: Tự mình làm chủ Chương 39: Linh thạch - tiền tệ Chương 40: Kiếm đạo dứt khoát Chương 41: Tiền bối cao nhân Chương 42: Tu luyện tiên thuật Chương 43: Tiêu diêu tự tại Chương 44: Tiên lục bảo điển Chương 45: Một con trong tay Chương 46: Mộng mơ Chương 47: Dùng trí đấu Hỏa Vân Chương 48: Tu luyện tiểu thành Chương 49: Xin chào đạo hữu! Chương 50: Ất Mộc đại trận

Bình luận truyện