Tất cả
Tiên Đạo Cầu Tác

Thần Châu Hạo Thổ, mảnh đất này không biết đã tồn tại bao lâu rồi, nơi đây yêu thú hoành hành, khí hậu khắc nghiệt, từ xưa đến nay, tồn tại vô số thế lực mạnh mẽ vì tranh đoạt tài nguyên và không gian sinh tồn mà cả ngày tranh đấu.
Nhưng ngay cả sự tồn tại cường đại đó ở trước mặt sự uy nghiêm của trời đất cũng tỏ ra vô cùng nhỏ bé.Không biết từ khi nào, cũng không biết là tự nhiên tiến hóa hay là kiệt tác trong lúc vô ý của các vị tiên nhân mà loài người đã sinh ra.Cùng so sánh với những chủng tộc và yêu thú đã tồn tại từ xa xưa đó, lực lượng của loài người thật quá nhỏ bé, nhưng năng lực học tập và sáng tạo của loài người thật đáng kinh ngạc, loài người cuối cùng đã học được cách tạo ra lửa, dệt lưới, trồng lương thực, xây dựng nhà cửa, vẫn có thể lấy lực lượng nhỏ bé không đủ để nói đến ở trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đó tranh đoạt được một mảnh không gian sinh tồn.
Nhưng lòng tham của con người lại là vô cùng vô tận, sau khi đã giải quyết vấn đề sinh tồn và ăn mặc, vốn có tinh thần nhân định thắng thiên, vô số con người tài trí cao tuyệt bắt đầu hướng đến mục tiêu mới mà nỗ lực, đó chính là ---- Trường sinh.Con người từ sau khi sinh ra, thì vô cùng ngưỡng mộ năng lực cường đại và sinh mệnh lâu dài của những chủng tộc đã tồn tại từ xa xưa đó, trải qua kinh nghiệm dò xét và học tập hơn vạn năm, con người cuối cùng cũng có được hệ thống công pháp của chính mình, lấy thân thể của chính mình làm một thiên địa nhỏ, hấp thu nguyên khí của thiên địa để rèn luyện bản thân.
Tuy nhiên chỉ có rất ít nhân tài có đủ thiên phú để tu luyện những công pháp đó, càng không thể có được sự trường sinh, nhưng lại làm cho những người có thể tu luyện này có thể lấy trăm tuổi trở lên để làm cơ sở, biết bao sinh tồn được rất nhiều năm tháng. Còn về năng lực của một người càng đạt đến trình độ quỷ khốc thần sầu, tu luyện đến cao nhất thậm chí có thể cùng chống lại với những chủng tộc xa xưa đó.Tuy nhiên trong loài người có cao nhân có năng lực tu luyện công pháp chân quyết càng ngày càng nhiều, nhân loại quyết tâm độc chiếm Thần Châu Hạo Thổ cũng càng ngày càng lớn. cuối cùng dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, những chủng tộc xa xưa kia, hoặc bị phong ấn, hoặc bị tru diệt, mà mảnh đại lục này cuối cùng bắt đầu là nơi chịu sự cai quản của con người. tuy nhiên vẫn là bất cứ lúc nào cũng có vùng đất tụ tập yêu thú tấn công con người, nhưng nói tóm lại, xã hội của loài người cũng bắt đầu phát triển yên bình ổn định ở dưới sự bảo vệ của người tu luyện. mà mảnh đất này, cũng bắt đầu từ lúc này được người ta gọi là Thần Châu Hạo Thổ.

Danh sách chương truyện Tiên Đạo Cầu Tác

Quyển 1 - Chương 1: Tinh Mộc Yêu Quái Quyển 1 - Chương 2: Đoạt Xá Quyển 1 - Chương 3: Tiên Duyên Quyển 1 - Chương 4: Bái Sư Quyển 1 - Chương 5: Cửu Hoa Quyển 1 - Chương 6: Khô Vinh Quyển 1 - Chương 7: Mười Năm Quyển 1 - Chương 8: Quan Chiến Quyển 1 - Chương 9: Quen Nhau Quyển 1 - Chương 10: Tích Cốc Quyển 1 - Chương 11: Pháp Khí Quyển 1 - Chương 12: Cưỡi Hạc Tây Thiên Quyển 1 - Chương 13: Hậu Sự Quyển 1 - Chương 14: Quyết Liệt Quyển 1 - Chương 15: Di Cư Quyển 1 - Chương 16: Cân Nhắc Quyển 1 - Chương 17: Đạo Pháp Quyển 1 - Chương 18: Dính Hoa Quyển 1 - Chương 19: Nhã Thảo Quyển 1 - Chương 20: Thi Đấu Quyển 1 - Chương 21: Ám Lưu Quyển 1 - Chương 22: Trước Trận Đấu Quyển 1 - Chương 23: Sơ Minh Quyển 1 - Chương 24: Khổ Chiến Quyển 1 - Chương 25: Toái Thạch Quyển 1 - Chương 26: Kinh Sợ Quyển 1 - Chương 27: Thương Thệ Quyển 1 - Chương 28: Thanh Linh Quyển 1 - Chương 29: Danh Hiển Quyển 1 - Chương 30: Cô Đơn Quyển 1 - Chương 31: Thần Thông Quyển 1 - Chương 32: Vận Mệnh Quyển 1 - Chương 33: Âm Ảnh Quyển 1 - Chương 34: Thắng Hiểm Quyển 1 - Chương 35: Thủy Hỏa Quyển 1 - Chương 36: Tứ Cường Quyển 1 - Chương 37: Lựa Chọn Quyển 1 - Chương 38: Kịch Đấu Quyển 1 - Chương 39: Huyết Chiến Quyển 1 - Chương 40: Như Nguyện Quyển 1 - Chương 41: Quyết Chiến Quyển 1 - Chương 42: Kim Hỏa Quyển 1 - Chương 43: Thắng Bại Quyển 1 - Chương 44: Trần Duyên Quyển 1 - Chương 45: Tiểu Trấn Quyển 1 - Chương 46: Cầu Sư Quyển 1 - Chương 47: Tiên Sư Quyển 2 - Chương 1: Trần Duyên Quyển 2 - Chương 2: Tiểu Trấn Quyển 2 - Chương 3: Cầu Sư

Bình luận truyện