Tất cả
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Bên phố Tây mở tiệm quan tài mới. Yên lặng khai trương, yên lặng tiến vào cuộc sống của dân chúng trong thành. Chưởng quầy tiệm quan tài là một cô gái, họ Ly, khuê danh không rõ. Mọi người gọi nàng là “Chưởng quầy Ly”. Tiệm quan tài có một tiểu nhị tên là “Đỗ Tuyền”, ngày ngày trông coi cửa hàng tiếp đón khách hàng. Một đạo sĩ đạo hiệu “Bạch Nham”, là kẻ rảnh rỗi chơi bời lêu lổng nhất trong tiệm bán quan tài này.


Tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ một tiệm quan tài bình thường…Con người sống chết có số, bỏ lỡ kiếp này cứ tưởng rằng kiếp sau có thể gặp lại. Đáng tiếc có một số người một số việc, đời này không nắm lấy thì tương lai cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Có một chuyện, không ai có thể dùng cả sinh mệnh của mình để tìm hiểu rõ như Bạch Nham. Cho dù tan thành mây khói thì sao? Cho dù qua ngàn năm nữa thì thế nào? Ngắn ngủn ba trăm năm cùng chung hoạn nạn, chẳng lẽ không đáng quý không nên nắm chặt sao? Có một loại tình cảm, khiến chưởng quầy Ly học mất ngàn năm. Trên thế gian có rất nhiều chuyện không thể tránh được, mà thay đổi cũng chỉ ở mình. Một là linh hồn mạnh mẽ chịu thần trừng phạt, một là linh hồn gãy cánh chạy trốn ngàn năm. Nhiều thế hệ bại đức sợ bóng sợ gió, phải để bọn họ thay đổi thôi.

Danh sách chương truyện Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 1: Có một tiệm quan tài Chương 2: Hai thi thể ko hư thối Chương 3: Tiểu hòa thượng Tòng Tố Chương 4: Ai cũng có bí mật Chương 5: Tự dưng gây chuyện Chương 6: Con người thật và biểu hiện giả dối Chương 7: Ứng chiến với ba phi thi Chương 8: Nấu chín con vịt Chương 9: Đảo mắt đã ba trăm năm Chương 10: Giết vua của bách quỷ Chương 11: Tầng phong ấn thứ bảy Chương 12: Hương hoa lưu lại trăm năm Chương 13: Thật giả ai có thể phân biệt Chương 14: Một tia linh khí Chương 15: Phong ấn Ngũ hành trận Chương 16: Đến tuyết sơn Tây Lĩnh Chương 17: Nửa thật nửa giả Chương 18: Hải thần Bột Hải Chương 19: Một mình điều tra Hồng Hồ trang Chương 20: Phủ có đàn nhưng không còn người Chương 21: Khoác da hồ ly Chương 22: Tội nhân âm ti Chương 23: Bí mật của Phong Đô Chương 24: Thanh Vũ và Bạch Bạch Chương 25: Pháp trận thủ thành Chương 26: Tiền duyên ba trăm năm trước Chương 27: Bí mật Ngũ Hành trận Chương 28: Đệ tử Huyền Tôn giáo Chương 29: Đại loạn xảy ra Chương 30: Thần thức của Bạch Nham Chương 31: Cực hình Thần diệt Chương 32: Chuyện cũ phủ đầy bụi Chương 33: Đã không còn vạn kiếp bất phục Chương 34: Chuyện cũ như khói sương Chương 35: Chuyện lúc trước không thể truy cứu Chương 36: Phương pháp phá giải phong ấn Chương 37: Không dễ đoán Chương 38: Cùng đường không cùng lòng Chương 39: Chân thân của Bạch Bạch Chương 40: Ranh giới bí mật núi Thiên Ngu Chương 41: Càng trông càng chờ mong Chương 42: Chỉ yêu nàng Chương 43: Thất Tinh Thiên Lôi trận Chương 44: Ai thắng ai mất Chương 45: Thị sát ma tính* Chương 46: Ngồi núi nhìn hổ đấu* Chương 47: Cướp hỏa vân thần đan Chương 48: Bốn cánh màu vàng Chương 49: Chí linh cuối cùng Chương 50: Đại nguyên soái Thiên đình

Bình luận truyện