Tất cả
Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]
Kim Phong Tế Vũ lâu có bốn lầu một tháp, trong đó bốn lầu gồm bốn màu sắc xanh, đỏ, vàng và trắng. Bạch lâu là nơi hội tụ và bảo quản tất cả tư liệu. Ngày đó Vương Tiểu Thạch không thích gò bó và Bạch Sầu Phi dã tâm lớn ánh mắt cao vừa vào nơi này, cũng bị sự phân công tinh tế và bố cục chặt chẽ của nó làm cho ngạc nhiên.

Hồng lâu là trọng địa tập kết của tất cả vũ lực, bao gồm vũ khí và nhân lực, còn có một số “thực lực” mà người khác không biết. Năm đó Dương Vô Tà đã từ nơi này lấy ra một số tư liệu tường tận về thân thế, khiến cho Vương Tiểu Thạch trời sập cũng không biến sắc và Bạch Sầu Phi gan lớn bằng trời cũng bị kinh ngạc. Đây là thực lực trọng tâm của một tổ chức. Hoàng lâu là trung tâm giải trí, cũng là nơi mà Bạch Sầu Phi quản lý hiện giờ. Đây là nơi mà tất cả đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu đều đổ xô vào, phụ trách nơi này cũng đồng nghĩa với việc nắm được tâm tình của mọi người

Danh sách chương truyện Thương Tâm Tiểu Tiễn [Luận Anh Hùng]

Chương 1: Tóc đen, chân trần, môi hồng, tay ngọc Chương 2: Lương cơ (cơ hội tốt) Chương 3: Huyền cơ Chương 4: Dạ cơ (cơ hội buổi tối) Chương 5: Tảo cơ (cơ hội buổi sáng) Chương 6: Xướng cơ (ca hát) Chương 7: Mộng cơ Chương 8: Kiếp cơ Chương 9: Ứng cơ (ứng kiếp) Chương 10: Cảo cơ (cơ hội tạo ra) Chương 11: Đọa cơ (sụp đổ) Chương 12: Trụy cơ (rơi xuống) Chương 13: Tiếp cơ (đón nhận) Chương 14: Tống cơ (đánh mất) Chương 15: Đầu cơ Chương 16: Bạo cơ (cơ quan phát nổ) Chương 17: Ban Cơ Chương 18: Ngộ cơ (bỏ lỡ thời cơ) Chương 19: Tương cơ (nhìn cơ hội) Chương 20: Chàng cơ (tạo ra cơ hội) Chương 21: Khiêu cơ (nhảy lên cơ hội) Chương 22: Vãn cơ (trễ cơ hội) Chương 23: Lạc cơ (cơ hội rơi mất) Chương 24: Đãi cơ (chờ thời cơ) Chương 25: Hàng cơ (trở về) Chương 26: Khách cơ (người khách) Chương 27: Hóa cơ (phân biệt) Chương 28: Thượng cơ (bước lên cơ hội) Chương 29: Cựu cơ (cơ mưu bảo thủ) Chương 30: Tân cơ (cơ hội mới) Chương 31: Diệu cơ (sự sống tuyệt diệu) Chương 32: Ban cơ (nút bấm) Chương 33: Hậu cơ (chờ cơ hội) Chương 34: Bao cơ (cơ hội đảm bảo) Chương 35: Lương cơ (cơ hội tốt) Chương 36: Quân cơ Chương 37: Tư cơ (điều khiển cơ hội) Chương 38: Chiến cơ Chương 39: Tý cơ (chờ thời cơ) Chương 40: Dân cơ Chương 41: Văn cơ (nghe cơ hội) Chương 42: Chuyên cơ (cơ hội riêng) Chương 43: Thiền cơ Chương 44: Chung đoan cơ (chấm dứt cơ hội) Chương 45: Tùy cơ ứng biến Chương 46: Cơ hội lớn họa càng lớn hơn Chương 47: Thiên cơ không thể tiết lộ Chương 48: Cơ phong (ẩn ý) Chương 49: Cơ lý (thời cơ và cái lý) Chương 50: Cơ mật

Bình luận truyện