Tất cả
Thương Hải
Một bộ truyện khai mở đường hướng viết truyện võ hiệp mới sau một thời gian bị che bóng bởi những cây đa cây đề như Kim Dung, Cổ Long… Nổi danh nhờ hai tác phẩm Côn Luân (昆倫) và Thương Hải (滄海) – Phượng Ca trở thành Thần Châu Tân Ngũ Hiệp của Trung tỏa sáng sau khi Tra Lương.. gác bút, Cổ long qua đời…. Ba trăm năm trước, “Tây Côn Luân” Lương Tiêu dẫn theo vợ là Hoa Hiểu Sương viễn tẩu đại dương…

Hai trăm năm trước, Lương Tư Cầm trở về Trung thổ, đánh bại quần hùng, tranh đoạt quyền bính, phục hồi Hán thất, thống nhất Hoa Hạ. Dù rằng y oanh oanh liệt liệt, nhưng sau khi “ức nho thuật, hạn hoàng quyền” thì thất bại thảm hại, phải chạy đến Tây Vực ôm hận mà chết. Trước lúc lâm chung, y có lưu lại Tây Thành Bát bộ và tám bức họa tượng của tổ sư, lại còn di huấn rằng “Bát đồ hợp nhất, thiên hạ vô địch”. Nó trở thành bí mật lớn nhất của Tây Thành, và cũng là mầm mống cho sự loạn động sau này. Bát đồ hợp nhất sẽ thành cái gì? Tài bảo? Võ công? Học vấn? Hay thần binh? Hai trăm năm sau, bí mật động trời đó từ từ khai mở. Cái gì là tuyệt đại tôn sư, thiếu niên thiên tài, lục đại kiếp nô, bát đại cao thủ? Những nhân vật đó từ từ hiện thân trong cuộc chinh chiến trùng trùng và đầy tráng lệ…

Danh sách chương truyện Thương Hải

Chương 1-1: Hai ông cháu (1) Chương 1-2: Hai ông cháu (2) Chương 2-1: Thủy hỏa (1) Chương 2-2: Thủy hỏa (2) Chương 3-1: Phù tra (1) Chương 3-2: Phù tra (2) Chương 4-1: Hắc thiên thư (1) Chương 4-2: Hắc thiên thư (2) Chương 5-1: Thiên thần tông (1) Chương 5-2: Thiên thần tông (2) Chương 6-1: Dũng hiệp gian (1) Chương 6-2: Dũng hiệp gian (2) Chương 7-1: Cố sự (1) Chương 7-2: Cố sự (2) Chương 8-1: Cửu biến long vương (1) Chương 8-2: Cửu biến long vương (2) Chương 9-1: Tù đồ (1) Chương 9-2: Tù đồ (2) Chương 10-1: Đào vong (1) Chương 10-2: Đào vong (2) Chương 11-1: Kim quy (1) Chương 11-2: Kim quy (2) Chương 12-1: Lục triều kim phấn (1) Chương 12-2: Lục triều kim phấn (2) Chương 13-1: Phong thứ lân (1) Chương 13-2: Phong thứ lân (2) Chương 14-1: Đẩu nô (1) Chương 14-2: Đẩu nô (2) Chương 14-3: Đẩu nô (3) Chương 15-1: Huyền đồng (1) Chương 15-2: Huyền đồng (2) Chương 16-1: Lôi (1) Chương 16-2: Lôi (2) Chương 16-3: Lôi (3) Chương 17-1: Tình Hoặc (tình Mê) (1) Chương 17-2: Tình Hoặc (tình Mê) (2) Chương 18: Thoát thân Chương 19-1: Mê cung (1) Chương 19-2: Mê cung (2) Chương 20-1: Phiên Phúc (phản Phúc) (1) Chương 20-2: Phiên Phúc (phản Phúc) (2) Chương 21-1: Thất toán (1) Chương 21-2: Thất toán (2) Chương 22-1: Chiến thư (1) Chương 22-2: Chiến thư (2) Chương 23-1: Bất lậu hải nhãn (1) Chương 23-2: Bất lậu hải nhãn (2) Chương 24-1: Huynh muội (1) Chương 24-2: Huynh muội (2) Chương 25-1: Tuyệt vọng (1)

Bình luận truyện