Tất cả
Thuần Dương

Tùy Văn đế Khai Hoàng năm thứ mười bảy (CN năm 598), Thái Tông Lí Thế Dân chào đời trên đường trở về Thái Nguyên. Vừa đến Thái Nguyên, liền có một đạo nhân đến thăm hỏi, nói rằng đứa trẻ này tương lai nhất định sẽ cứu dân tế thế, vì thế gọi là “Thế Dân”. Về sau đạo nhân lại tặng cho Lí Uyên quyển sách “Khai Nguyên điển luận”. Lí Thế Dân từ trong quyển sách này dần dần ngộ ra đạo dựng nước, đây chính là quyển sách trợ giúp rất lớn cho việc Lí Thế Dân tranh đấu giành thiên hạ. Đáng tiếc là, phần lớn nội dung mà “Khai Nguyên điển luận” chỉ là làm cách nào tranh đấu giành thiên hạ, còn về phương diện trị quốc lại rất ít. Nhưng dựa theo lời vị đạo nhân kia nói, thế gian này tất còn có một bộ sách quý giảng về đạo trị quốc và bộ sách quý này nhất định xuất phát  từ “Thuần Dương”.


Tà Thần xâm lấn Đại Thiên Thế Giới tiên đạo, nắm giữ pháp tắc tử vong tạo thành mảnh đất tử vong, từng bước ép chặt. Vạn ngàn tu sĩ chạy tới ngoại vực giao tranh cùng Tà Thần. Trong chốn mênh mông này, ai mới là chính thống? Ai mới là người nắm giữ thuần dương?

Bình luận truyện