Tất cả
Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư

Nàng chính là thần y nổi tiếng của thế kỷ hai mươi mốt, người mà Diêm Vương muốn mang đi lúc canh ba, nàng nhất định có thể giữ lại đến canh năm. Không ngờ nàng xuyên qua lại trở thành đại tiểu thư yếu đuối của Vĩnh Ninh Hầu. Ngày đại hôn lại bị vị hôn phu tận tay giao nang cho thổ phí, nàng dùng một tờ hôn thư vỗ vào mặt của nam cặn bã nàng mới không hiếm lạ.Mẹ kế ác độc, kế muội giả nhân giả nghĩa, phụ thân tâm ngoan thủ đoạn, mỗi người đều muốn mạng của nàng. Bọn người cặn bã cũng xứng lấy mạng bổn tiểu thư nàng sao, rõ ràng là muốn chết. Muốn chết đến nơi rồi! Thế thì nàng chẳng khác nào không cho bọn họ được toại nguyện chứ. Nàng nô thú, luyện đan đều có, tuyệt thế linh công lại càng thuận tay nhặt ra, chỉ là tại sao lúc nàng ngược nam nhân cặn bã giết tiện nhân thì tuyệt mỹ cửu hoàng thúc ngang ngược quấn lấy nàng, khiến nàng đôi lúc cũng bất cần với hắn, sờ ôm hôn chưa thể đủ với nàng, không lẽ nàng muốn là ngủ sao?

Bình luận truyện