Tất cả
Thứ Nữ Thành Thê
Triệu Tình Lam hôm nay chính là ngày chết của cô dưới tay của người em gái. Vì sự đố kỵ Tình Yên muốn từ nay về sau cõi đời này sẽ không có người tên Triệu Tình Lam và sẽ không bao giờ chắn đường của cô nữa.


Giờ phút sinh tử này Tình Lam mới biết được mẹ cô chết là do mẹ con Tình Yên hãm hại biến cô từ đích nữ trở thành xuất nữ bị mọi người chê cười. Tình Lam rơi vào thảm cảnh này cũng do được Thế tử Phủ Dục Thân Vương, chỉ vì muốn trở thành Thế tử phi mà Tình Yên ra tay độc ác với cô. 


Trời thương có đức hiếu sinh đã cho cô trọng sinh đến trước ngày cầu thân của Thế tử và điều quan trọng là mẹ cô chỉ vừa bị bắt chờ xử tội. Như vậy cô vẫn còn thời gian xoay chuyển cuộc diện. Nhưng bản thân phải làm thế nào mới có thể thay đổi vận mệnh? Dù nói thế nào thì vận mệnh của bản thân và vận mệnh của mẫu thân cùng một nhịp thở, chỉ cần cứu được mẫu thân thì có thể cứu được bản thân. Chỉ là bây giờ bản thân phải làm thế nào mới có thể cứu được mẫu thân đã bị người khác định tội danh đây?

Bình luận truyện