Tất cả
Thứ Nữ Hữu Độc

Nàng đem lòng yêu Thác Bạt Chân, vì hắn nàng đỡ một kiếm của thích khách ngay chính giữa ngực! Uống ly rượu độc do Thái tử mang đến! Phóng ngựa không ngừng nghỉ suốt đêm để báo tin có người muốn giết hắn! Một mình cạnh bên chăm sóc khi hắn bị nhiễm dịch bệnh! Đổi lại tất cả là thánh chỉ phế hậu, là 12 năm bên trong lãnh cung lạnh lẽo, là chặt đứt hai chân,... Quá bi phẫn, nàng uống chén rược độc tự vẫn. Tất cả tưởng chừng như chỉ có chết thì bất ngờ nàng được trọng sinh, trở về ngày tháng còn là thiếu nữ, từ đây nàng quyết định thay đổi tất cả...Không cần bước chân vào cung cấm? Không sao, nàng vẫn còn cách khác!

 

Thác Bạt Châu, chàng vì mê đắm tỷ tỷ Lý Trường Nhạc mà phụ tình ta? Chàng vì đứa con của Lý Trường Nhạc mà bỏ mặc con ta chết không ai quan tâm? Mẹ cả, tỷ tỷ, thứ muội muốn hãm hại ta? Ta thề sẽ trả lại tất cả... không thiếu một thứ! Chỉ là, sao lại có một tên tuấn tú vô lại nhất trên đời cuốn lấy nàng?

 

Trời không phụ lòng người, cuối cùng đã cho Vị Ương một cơ hội làm lại cuộc đời. Nàng trọng sinh! Nàng đã nắm sinh mệnh trong tay! Tất cả những người đã hãm hại Vị Ương ta chắc chắn phải trả một cái giá thật đắc.

Bình luận truyện