Tất cả
Thôn Thiên

Cửu Châu Đại Địa, tiên ma yêu linh hàng tỉ, có đại thần thông giả có thể di sơn đảo hải, đá tinh đạp nguyệt. Thế giới tu chân cũng không phải là phàm nhân có thể tiến nhập, đa số con người vẫn đang phải chịu các loại thống khổ sinh lão bệnh tử. Mà trong hàng tỉ người, cũng có số ít người có tiên duyên, thu được một chút cơ hội tu chân. Dương Lăng, vốn là một kẻ phàm nhân, ngẫu nhiên có được "Thôn Thiên Xá Lợi" mà bước trên tu chân đạo đường. 


Từ đầu đến cuối, Dương Lăng tâm trí thẳng một đường, dũng mãnh tinh tiến, phàm người nào ngăn cản con đường tu chân của ta, giết không tha! Thái Cổ Bát Phù, Thượng Cổ Kiếm Tiên, Hồng hoang cự thú, Tiên Giới đại năng, Thiên Ma thần, Chiến Thiên Yêu Vương, đối mặt Thiên Thần Phật không sợ hãi, mệnh của ta là do ta chứ không phải do trời định! Tầng tầng lớp lớp pháp Bảo, đạo thuật thần kỳ mỹ lệ, những công pháp thành tiên thành thánh, những giáo phái ngàn năm bất diệt, tất cả đều có ở Thôn Thiên. Mời các bạn cùng đón đọc truyện Thôn Thiên.  

Danh sách chương truyện Thôn Thiên

Chương 1: Tự ma chân nhân Chương 2: Cướp đoạt Bảo đăng Chương 3: Thăng tiên đại hội Chương 4: Lừa gạt vô lý Chương 5: Thiên Lý và Quyền Thế Chương 6: Thần đăng chiếu ma Chương 7: Luyện thể ma đan Chương 8: Luyện huyết nhị trọng Chương 9: Vạn quỷ phệ hồn Chương 10: Huyền minh kỳ Chương 11: Tội ác ngập trời Chương 12: Truyền âm linh phù Chương 13: Tử hư kiếm phù Chương 14: Tu tiên danh ngạch Chương 15: Thái dịch môn Chương 16: Ngoại môn đệ tử giới luật Chương 17: Hộ thể linh phù Chương 18: Tinh thuần Huyết Đan Chương 19: Tuyệt phẩm Linh Đan Chương 20: Kinh thần cửu phương Chương 21: Linh lung dược hồ Chương 22: Kế hoạch hợp tác Chương 23: Huyền âm tuyết liên Chương 24: Ngũ hành Linh anh Chương 25: Thiên cơ thiếu nữ Chương 26: Bát cực na di Chương 27: Thiên tà thái tử Chương 28: Diệt tuyệt bảo phù Chương 29: Vạn phương tiên đảo Chương 30: Quỷ dị phù lục Chương 31: Thái bạch động thiên Chương 32: Luyện Khí tam trọng Chương 33: Huyết hải thí luyện Chương 34: Nhất kích tất sát Chương 35: Ngũ đại ma vương Chương 36: Huyết ma kim đan Chương 37: Cấm thăng nội môn Chương 38: Thái cổ bát phù Chương 39: Kiền nguyên kiếm trận Chương 40: Thanh tiêu tiên uyển Chương 41: Chu tước song sát Chương 42: Chu tước kiếm bảng Chương 43: Huyền khiếu cửa ải khó khăn Chương 44: Đột phá bích chướng Chương 45: Phượng hoàng niết bàn Chương 46: Chân nhân Chu Hầu Chương 47: Nhân tiên cực hạn Chương 48: Huyền khiếu Chương 49: Đại phương chân nhân Chương 50: Cướp giật Kim Tàm

Bình luận truyện