Thời Gian Đem Gừng Nấu Thành Đường

Chương 3Ít nhất ở hai tháng trước, Đường Tiểu Viện cũng không biết chính mình có tiềm năng "chân chó", đã trở thành một trong những thương hiệu vàng Kim Hoa bảo vật chân chó, hầu hạ Khương Đại Gia, đúng là không dám có nửa phần chậm trễ.

Người ta ăn chắc " Nhất Bang Nhất" chứng nhận nhãn hiệu

Ngay cả bạn thân cũng im lặng khuyên nàng nhịn, tin đồn ai đó người ta biết trên đường, một ngón tay là có thể đè bẹp ngươi rồi. Thôi đi, bây giờ không phải ai cũng có tư cách làm Sam Thái.

Quay đầu lại đã thấy Khương Đại Thiếu đem sách bài tập thật dày ném trên mặt bàn của nàng, ôm ngực hướng lưng lên ghế khẽ dựa, gọn gàng linh hoạt: "Trang năm mươi tám, đề thứ ba, giảng giải."

Đường Tiểu Viện cam chịu số phận mà đem sách bài tập mở ra, một phút, hai phút, năm phút đồng hồ sau nàng lệ rơi đầy mặt.

Nàng không biết .....

Khương Đại thiếu lạnh lùng, giễu cợt: " Trang 134, đề thứ 22, ý nghĩa"

Đường Tiểu Viện chỉ liếc một cái trực tiếp vứt bỏ.... Lật bàn! Chủ nhiệm lớp cô có thể đề cử 1 nhân tài hay không, lương tâm của cô không bao giờ cảm thấy, cô không bao giờ vẫn cứ thiên vị nữa.

Khương Dịch hắn bắt nạt người khác!