Tất cả
Thiên Tôn Trùng Sinh

Tại Tiên Giới, Đại La Thiên Cung. Một thanh niên anh tuấn mặc đạo bào, ngồi xếp bằng tại đại điện. Thanh niên mi tâm lóe ra một đạm kim sắc phù ấn. Đây chính là một trong ngũ đại Thiên Tôn của Tiên Giới Đại La Thiên Tôn, cũng là truyền kỳ nhiều năm nhất trên Tiên Giới trở thành tối cao Thiên Tôn! Đại La Thiên Tôn, từ nhân gian phi thăng lên Tiên Giới, trăm năm tu thành Thiên Tiên, nghìn năm đạt được Kim Tiên, vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên, sau cùng Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế một đường thẳng tiến cuối cùng đột phá Thiên Tôn thì tu luyện không đến mười vạn năm!


Mười vạn năm! Tiên Giới bốn vị Thiên Tôn khác, mỗi người điều từ Bàn Cổ hỗn độn thì bắt đầu tu luyện hàng tỉ năm?! Lúc này, từng đạo kim quang từ trên cơ thể phát ra, trong từng đạo kim quang này thỉnh thoảng bắn ra từng luồng tử khí. Hồng Mông tử khí! Theo truyền thuyết, chỉ có chứng đạo thành thánh, đạo tổ thành tựu hỗn nguyên bất diệt chi cảnh mới có thể nắm giữ Hồng Mông tử khí, mà giờ đây trong cơ thể Đại La Thiên Tôn Hỗn Độn Khí bắt đầu chuyển hóa thành Hồng Mông tử khí, rõ ràng là dấu hiệu chứng đạo!


Trên Đại La Thiên Cung, cuồng lôi cắn xé, cương phong gào thét. Một cổ uy áp từ tứ phương hướng về bao phủ toàn bộ Tiên Giới. Mời các bạn cùng đón đọc chuyển biến ly kỳ và hấp dẫn của truyện Thiên Tôn Trùng Sinh.

Danh sách chương truyện Thiên Tôn Trùng Sinh

Chương 1: Thiên Tôn Trọng Sinh Chương 2: Phế nhân? Chương 3: Võ Thần điện Chương 4: Ly khai Chương 5: Thú Võ Sư Chương 6: Tinh Hồn Sư Chương 7: Yêu Hạch Chương 8: Linh Lung tuyết quả Chương 9: Cửu Vĩ Thiên Miêu Chương 10: Dị Thú bộ tộc Chương 11: Võ Thần Điện thánh cảnh Chương 12: Đại La Chưởng Chương 13: Thần Cấp vũ kỹ? Chương 14: Tuyệt Thế Yêu Nghiệt Chương 15: Thượng Cổ Thần Thể Chương 16: Vũ Điệu Địa Ngục Chương 17: Chấp pháp xuất hiện Chương 18: Loạn Hải Chương 19: Trốn Chạy Chương 20: Đến Loạn Hải Chương 21: Song Đầu Xà Quy Chương 22: Giao ra đây Chương 23: Mạng chó Chương 24: Nguyên Dương đan Chương 25: Dị thú bảng Chương 26: Đệ nhất Dị thú bảng Chương 27: Thượng Cổ Ma Thần chiến trường Chương 28: Huyết Trì Chương 29: Linh hồn biến dị Chương 30: Nội điện khảo hạch Chương 31: Nội điện Thiên Địa bảng Chương 32: Gặp lại Mộ Dung Thiến Chương 33: Khảo hạch đệ nhất Chương 34: Khảo hạch một ngày cuối cùng Chương 35: Ngươi là ai? Chương 36: Mạng của ngươi là của ta! Chương 37: Thời khắc đã tới Chương 38: Cho ngươi một lần cơ hội nữa Chương 39: Cuộc chiến mọi người nhìn chăm chú Chương 40: Ai mới là đệ nhất? Chương 41: Ngươi, quá mạnh! Chương 42: Giao nộp Nguyên Dương đan? Chương 43: Cuồng Ma Loạn Vũ Chương 44: Gặp phải từ chối Chương 45: Cổ gia thúc tổ Chương 46: Thần biến Chương 47: Long Viêm cốc Chương 48: Vạn Thú Nhất Kích Chương 49: Long Mộ Chương 50: Cự long

Bình luận truyện