Tất cả
Thiên Thánh

Xuyên qua cửa viện, thiếu phụ mỹ lệ tiến vào trong lầu các, rất nhanh đã vào trong một căn phòng của nhị lâu. Cảnh bên trong làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Căn phòng cực kỳ ngăn nắp, ở trên một chiếc giường gỗ có một nam tử trần trụi, nhìn qua cực kỳ xấu xí đang nằm. Mặt nam tử này vặn vẹo, xấu xí không chịu nổi. Mắt trái rất nhỏ, bên phải còn không có mắt, mũi lại hướng lên trời, răng thì lại bị hô, thì cực kỳ giống như một con ác quỷ. 


Đó là Hoa Thiên Long, từ nhỏ đã sở hữu dáng vẻ quái dị, đôi tai như dơi, khuôn mặt như ác quỷ, khiến ai cũng sợ hãi và tránh xa. Hắn bệnh hoạn, khuyết tật, mẹ hắn đã chết, từng ngày từng phút phải trải qua bao bi ai của cuộc đời. Vốn cứ tưởng mọi thứ đều mong manh như vậy nhưng nào ngờ lại có tình yêu... Anh hùng quy túc tại chiến trường. Của ta quy túc tại Thiên Đường. Võ có thể Thông Thần, ý có thể Thông Thiên. Thần Ma ngạo thế, Chư Thiên vô hạn. Bát Cực Thần Điện, hùng bá vạn năm. Tam giới đặt song song, nhân thần cuộc chiến.

Danh sách chương truyện Thiên Thánh

Quyển 1 - Chương 1: Tàn thân Quyển 1 - Chương 2: Thân thế lai lịch Quyển 1 - Chương 3: Thiên tàn trớ chú Quyển 1 - Chương 4: Vận mệnh xác định Quyển 1 - Chương 5: Bát Cực thần điện Quyển 1 - Chương 6: Bát Cực thần lực Quyển 1 - Chương 7: Vạn Cổ Hồn Ma Quyển 1 - Chương 8: Thái âm tế nhật Quyển 1 - Chương 9: Chí thánh nhất kích Quyển 1 - Chương 10: Tiên đoán ứng nghiệm Quyển 2 - Chương 1: Thiên Nguyệt sơn trang Quyển 2 - Chương 2: khởi đầu mới Quyển 2 - Chương 3: thức tỉnh ý thức Quyển 2 - Chương 4: Đệ tử ngoại môn Quyển 2 - Chương 5: Luyện lực linh biến Quyển 2 - Chương 6: Vạn pháp đồng nguyên Quyển 2 - Chương 7: cấp bậc linh hoàn Quyển 2 - Chương 8: Ngũ sắc quang kiếm Quyển 2 - Chương 9: Dụng tâm kín đáo Quyển 2 - Chương 10: Nhân duyên bất ngờ Quyển 2 - Chương 11: Cửu thiên chi quyết Quyển 2 - Chương 12: Thổ nạp chi thuật Quyển 2 - Chương 13: Ngã ý thiên hạ Quyển 2 - Chương 14: Tấn thăng nội môn Quyển 2 - Chương 15: Đệ tử kiệt xuất Quyển 2 - Chương 16-17: Thuận lợi thăng cấp Quyển 2 - Chương 18: Dạ ngộ Phương Hoành Quyển 2 - Chương 19: Hợp tác giao dịch Quyển 2 - Chương 20: Không gian truyền tống Quyển 2 - Chương 21: Thiên Nguyệt Động Quyển 2 - Chương 22: Tần suất chấn động Quyển 2 - Chương 23: Sinh mệnh thoát biến Quyển 2 - Chương 24: Sơn vũ dục lai Quyển 2 - Chương 25: Nguy cơ ẩn hiện Quyển 2 - Chương 26: Tử tinh thần lôi Quyển 2 - Chương 27: Ý Thiên hiện thân Quyển 2 - Chương 28: Độc mộc thành lâm Quyển 2 - Chương 29: Dữ quy đồng hành Quyển 2 - Chương 30: Tịnh thiện phật châu Quyển 2 - Chương 31: Sơ kiến Như Nguyệt Quyển 2 - Chương 32: Đường tu luyện Quyển 2 - Chương 33: Cửu u Tinh Lan Quyển 2 - Chương 34: Thất thải nghê thường Quyển 2 - Chương 35: Tùy tâm sở dục Quyển 2 - Chương 36: Ngũ hành tiên kiếm Quyển 2 - Chương 37: Tâm thừa ý nặc Quyển 2 - Chương 38: thất đại thần tích Quyển 2 - Chương 39: thiên nguyệt trảm Quyển 2 - Chương 40: thiên cẩu thực nguyệt Quyển 2 - Chương 41: lực phá hoại

Bình luận truyện