Tất cả
Thiên Thần Chi Sủng

Thượng đế là người sinh ra vạn vật trên trái đất. Chúng ta, những sinh linh nhỏ bé làm gì ở dưới đất Thượng đế đều biết cả. Thượng đế luôn tạo ra cho con người quy luật nhân quả, gieo gió thì gặt bão. Tham lam, vơ của cải của người khác khiến mình trở nên giàu có, xa hoa nhưng chỉ được một thời gian, những của cãi ấy không cánh mà bay mất, vào tay một kẻ tham lam khác.

 Một người là Hồ Vương, dùng mọi thủ đoạn để đạt được ngôi vị. Một người là Thượng đế, trên đời không gì là không có. Xui cho Hồ vương một ngày đẹp trời lên thiên cung gặp mặt Thượng đế. Lần đầu gặp "nhất kiến chung tình", Hồ vương bỗng dưng bị mất đi tất cả. Tiền tài, danh vọng, địa vị, tự do và cả lòng tự tôn của nam nhi, tất cả đều bị mất.

 Thượng đế có mắt, nhìn thấu mọi thứ, nhìn được sai trái của Hồ vương nên mới tước hết ngôi vị của hắn. Hồ vương nhận ra sai lầm lớn của mình, dùng mọi kế để có được quyền cao chức trọng, ăn hết của dân. Cuộc đời Hồ vương rồi sẽ đi về đâu khi chỉ còn hai bàn tay trắng? Liệu Hồ vương có sáng suốt, cố gắng làm lại từ đầu từ hai bàn tay trắng hay không? Sự cố gắng của hắn có được Thượng đế ghi nhận?

Bình luận truyện