Tất cả
Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Bạch Hạc Môn hơn trăm nhân mạng toàn bộ bị tàn sát. Duy nhất gia đình chưởng môn nhân Bạch Hạc Môn là Tả Giám Bạch phá đặng vòng vây thoát khỏi cuộc tàn sát lưu lạc chân trời góc bể, 8 năm đằng đẵng tránh sự truy sát của toàn thể cao thủ giang hồ. Than ôi! Thâm sơn cùng cốc, sa mạc, biên ải, gia đình họ Tả đi tới đâu thì sự truy sát kéo theo tới ngay nơi đó.Sinh Tử Kiều! Nơi hiểm ác nhất trần gian. Chỉ khi nào vượt qua chiếc cầu này gia đình họ Tả may ra có thể thoát được sự truy tung cũa cửu đại môn phái. Nhưng chuyện trong thiên hạ hầu hết là trái với mong muốn. Gia đình họ Tả vừa đến chân Sinh Tử Kiều thì cũng là lúc gót sắt các cao thủ giang hồ và cửu đại phái truy sát tới nơi. Họ Tả kiêu dũng tử chiến cùng các cao thủ để niềm tin duy nhất của họ là Tả Thiếu Bạch, đứa con thứ của Tả Giám Bạch, vượt qua Sinh Tử Kiều. Tả Thiếu Bạch có vượt qua được Sinh Tử Kiều hay không? Tại sao họ Tả và Bạch Hạc Môn bị toàn thể cao thủ trong giang hồ truy sát? Mời các huynh đệ tỷ muội hãy theo dõi Thiên Kiếm Tuyệt Ðao!

Danh sách chương truyện Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Chương 1: Sao lắm kẻ thù Chương 2: Hồn đoạn Sinh Tử kiều Chương 3: Vương giả có Cửu kiếm Chương 4: Bá đạo chỉ một đao Chương 5: Gồm thâu tuyệt nghệ Chương 6: Đồng minh kể ba người Chương 7: Thử xem Bá đao có sắc Chương 8: Hận kiếm động giang hồ Chương 9: Cảnh cũ điêu tàn Chương 10: Thất Trạch đệ nhất gia Chương 11: Đi đâu mà vội mà vàng Chương 12: Nhạc Dương phong vân hội Chương 13: Phúc Thọ bảo Chương 14: Nhất kiếm chấn quần hùng Chương 15: Âm Phong Thấu Cốt chưởng Chương 16: Tử viêm hoa Kim tuyến ly Chương 17: Đại náo Thiên Vương tự Chương 18: Thần bí nữ kiếm chủ Chương 19: Nghĩa động Sinh Tử Phán Chương 20: Trên Hồi Nhạn phong Chương 21: Rừng hoang thiên kiếm ra oai Chương 22: Tăng đạo sinh hung Chương 23: Công đạo ở lòng người Chương 24: Lều tranh ban đêm ngâm thơ Chương 25: Giả thuyết táo bạo Chương 26: Vô ý giết người Chương 27: Đôi bạn tri kỷ Chương 28: Một mù một câm Chương 29: Ba phách cự địch Chương 30: Một cuộc đấu trí Chương 31: Cao sâu khôn dò Chương 32: Trông sao quen lạ Chương 33: Hiển hiện thân thủ Chương 34: Ra khỏi lều tranh Chương 35: Hoang nguyên chi cung Chương 36: Lục Giáp kỳ trận Chương 37: Dặm ngàn theo vết Chương 38: Thúy trúc diệu dụng Chương 39: Mưu cao cô mù Chương 40: Tìm về nẻo sáng Chương 41: Thánh cung Hoa tướng Chương 42: Quái nhân dưới lòng địa đạo Chương 43: Long kiếm Phượng chưởng Chương 44: Hồng nhan thiên đố Chương 45: Gởi thiếp bái sơn Chương 46: Môi mép kinh hồn Chương 47: Không dám nhìn nhau Chương 48: Máu loang cửa Phật Chương 49: Thiên kiếm thần uy Chương 50: Sá chi sống chết

Bình luận truyện