Tất cả
Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]
Trong khoảng thời gian Phương cự hiệp lãnh tụ võ lâm, đang lúc quốc gia dụng binh, chống lại ngoài xâm, mà đạo tặc phản dân lại thừa loạn nổi lên khắp nơi. Phương cự hiệp liền dùng võ học tuyệt thế, năng lực cái thế và danh vọng hơn người, hô một tiếng lập tức bốn phương hưởng ứng, tổ chức các lộ cao thủ võ lâm, hảo hán giang hồ, giết địch dẹp cướp, cứu tế thế nhân.Người luyện võ chân chính, chính là để vệ quốc an bang, tế thế cứu dân. 

Trong đoạn ngày tháng này, phu nhân Vãn Y của cự hiệp từng có một dạo thay chồng quản lý đại cục võ lâm Trung Nguyên, thống lĩnh các tổ chức Phụ Phụ Uy Vọng bang, Kim Tự Chiêu Bài, Lão Tự Hiệu, cũng quản lý điều động một cách chỉnh tề ngăn nắp, phồn vinh phát triển. Phương Ứng Khán cũng xin nghĩa mẫu cho đi đánh giặc, muốn trực tiếp ảnh hưởng đến kinh sư triều chính, do đó được phái đi kinh thành mở rộng sức ảnh hưởng của Kim Tự Chiêu Bài. Không ngờ, kết quả là Phương Ứng Khán đã liên kết với thế lực nội thích và thái giám trong cung đình, hợp thành Tập đoàn Hữu Kiều, trở thành một trong ba thế lực võ lâm tại kinh thành hiện nay, hơn nữa còn có xu thế hậu sinh khả úy, độc chiếm ngôi đầu.

Danh sách chương truyện Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

Chương 1: Đại hiệp tiểu thuyết Chương 2: Cự hiệp Chương 3: Làm thế nào để mưu sát một đại hiệp Chương 4: Có nhiều phương pháp mưu sát đại hiệp Chương 5: Bớt nói lời thừa Chương 6: Tiểu thuyết nói mặn Chương 7: Nói lời hay Chương 8: Có lời thì cứ nói Chương 9: Có rắm thì mau đánh Chương 10: Tráng niên nhiệt huyết khí còn mạnh Chương 11: Đại hiệp chém chết nào có sợ Chương 12: Thứ mọi người cần là một anh hùng Chương 13: Thứ ta cần là anh hùng chân chính Chương 14: Nhãn thần và thần nhãn Chương 15: Ánh mắt giết người Chương 16: Thần biết quỷ hay Chương 17: Thục sơn Chương 18: Giò heo nướng Chương 19: Trèo lên núi xanh Chương 20: Hỏi đường người mù Chương 21: Hỏi núi xanh Chương 22: Đa tình nên cười ta không sinh tóc bạc Chương 23: Làm sao gặp được nàng Chương 24: Muốn gặp nàng khó khăn như vậy Chương 25: Nhãn thần và thần của mắt Chương 26: Thê tử đã mất Chương 27: Băng Chương 28: Kinh hãi thú vị Chương 29: Thứ bị cắt đứt Chương 30: Kinh thần Chương 31: Phá thần Chương 32: Nơi lạnh không chịu được cao Chương 33: Lại Niệu Hà Chương 34: Cầm thú Chương 35: Sống là tốt nhất Chương 36: Hồng Mao Đan Chương 37: Tĩnh hương Chương 38: Hương tĩnh Chương 39: Giết chóc diễm lệ Chương 40: Bất động Chương 41: Lưu luyến Chương 42: Hao tử và lão thử (con chuột và con chuột) Chương 43: Hai cục phân chuột Chương 44: Trời chiều xuống núi sâu Chương 45: Mão Kim Đao Thanh Kiến Tử Chương 46: Trăng sáng mọc trên biển Chương 47: Một cục phân chuột rơi vào trong hũ gạo Chương 48: Mấy con chuột rơi vào trong hũ gạo Chương 49: Mấy hạt gạo rơi vào trong ổ chuột Chương 50: Chân núi

Bình luận truyện