Tất cả
THIÊN HẠ HỮU ĐỊCH [LUẬN ANH HÙNG]
Truyện Thiên Hạ Hữu Địch của tác giả Ôn Thụy An là một trong những hệ liệt trong Luận Anh Hùng. Hắn cứ đi mười tám bước thì lại phải gào lên một tiếng, nhằm tiêu trừ chiến chí quá cường liệt. Chiến chí đã thiêu đốt hắn, cũng thiêu đốt kiếm của hắn, thậm chí còn nhuộm đỏ đường phố. Đây là đường Lam Sam. Đường Lam Sam là một con đường lớn trong kinh thành. Đặc sắc lớn nhất của đường cái chính là náo nhiệt. Náo nhiệt là gì? Náo nhiệt là gọi chung của người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo, sức sống bừng bừng, ngựa xe như nước. 

Cho nên xin hãy chú ý, náo nhiệt chỉ là thứ bên ngoài. Năm mới đốt dây pháo, Nguyên Tiêu xem đèn hoa, Đoan Ngọ đua thuyền rồng, Trùng Dương leo núi cao, tất cả đều rất náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt thì náo nhiệt, nội tâm của con người chưa chắc đã rất vui vẻ, thậm chí có thể vẫn rất cô tịch, vô cùng cô tịch. Bởi vì cô tịch chỉ đơn thuần là cảm giác của nội tâm. Con đường này cũng như vậy.

Danh sách chương truyện THIÊN HẠ HỮU ĐỊCH [LUẬN ANH HÙNG]

Chương 1: Ngươi Có Nghe Thấy Tiếng Sấm Không Chương 2: Một Kiếm Phát Tài Chương 3: Nóng Rực Chương 4: Kiếm Lạnh Chương 5: Nóng Nực Khó Chịu Chương 6: Người Như Gió Lạnh Chương 7: Đốt Phỏng Chính Mình Chương 8: Chiếc Kiệu Này Giống Như Một Miếu Thần Chương 9: Áo Múa Của Sát Thủ Chương 10: Sát Thủ Không Nơi Nương Tựa Chương 11: Ớt Đỏ, Ta Muốn Ăn Nhãn Băng Chương 12: Nếu Phó Tông Thư Chưa Chết Chương 13: Cục Diện Nhất Định Sẽ Rất Khác Chương 14: Đao Có Thể Mượn Chương 15: Kiếm không thể vứt Chương 16: Thương là nên cướp Chương 17: Dụng tâm khổ cực Chương 18: U mê không hối hận Chương 19: Lương tâm mục nát Chương 20: U mê không tỉnh ngộ Chương 21: Mộng Trung kiếm Chương 22: Cảm giác cách đêm Chương 23: Hỏa Hổ truyền Chương 24: Long phi cửu thiên (rồng bay chín tầng) Chương 25: Phi long tại thiên (rồng bay lên trời) Chương 26: Kháng long hữu hối (rồng cao hối hận) Chương 27: Tiềm long vật dụng (rồng ẩn chớ dùng) Chương 28: Kiến long tại điền (thấy rồng trên ruộng) Chương 29: Cùng ăn với hổ Chương 30: Cùng múa với sói Chương 31: Gặp nhau trong mộng Chương 32: Kẻ tầm thường quấy nhiễu lẫn nhau Chương 33: Cùng ngủ với địch Chương 34: Quyến luyến với ma Chương 35: Vừa tê dại lập tức bắn ra Chương 36: Ngứa ngáy muốn chui ra Chương 37: Nhất Tiếu Chúc Hảo Chương 38: Nhất Độc Tức Phát Chương 39: Ngày mai ngươi có còn hận ta như trước Chương 40: Tên sát thủ này rất nóng Chương 41: Quen biết trong mưa ong Chương 42: Gió thổi cỏ lay thấy Vô Tình Chương 43: Yên tĩnh đinh tai nhức óc Chương 44: Âm cao các dây đều lặng Chương 45: Không tiếng ngàn lời kêu gọi Chương 46: Tịch mịch long trời lở đất Chương 47: Đắc thắng thê lương Chương 48: Thiên Hạ Đệ Thất rơi một trăm Chương 49: Sau khi chết công danh ai quản được Chương 50: Khẩn trương và hòa bình

Bình luận truyện