Tất cả
Thiên Bằng Tung Hoành

Ma đạo vạn năm. Tinh - - quái - - yêu - - ma.Sinh linh bách tuế sẽ thành tinh, tức là sẽ có trí tuệ, có thể thoát ly bản tính. Đương nhiên không phải mọi sinh linh đều đi theo con đường này, như nhân loại có trí tuệ trời sinh, mang sẵn ưu thế, muốn thành tinh linh cũng không cần đi theo lối vòng. Những người mang năng lực hùng mạnh sẽ đủ khả năng tác quái, đạt đến mức năng lực đồng loại không bì kịp. Cũng vậy, nhiều sinh linh trời sinh đã hơn hẳn những giống loài khác, ngàn năm tu luyện sẽ trở thành yêu - dù là sinh vật đẳng cấp nào cũng phải khổ sở tu luyện mới đạt được cấp độ này. Lúc đó sẽ biến ảo vô cùng, có được kĩ năng, dị thuật, siêu thoát sinh mệnh bản thân. Nhưng để đắc thành ma đạo, vươn tới hình thức sau chót của sinh mệnh, cần cả vạn năm đằng đẵng.Có điều không ai biết được khả năng thành công, những sinh linh trong thiên hạ đi theo lối này để đạt được mục tiêu sau cùng chỉ là hãn hữu.

Danh sách chương truyện Thiên Bằng Tung Hoành

Quyển 1 - Chương 1: Đại bằng sơ khởi vân phi dương Quyển 1 - Chương 2: Cửu trùng thiên tế nhiệm ngã tường (chín tầng trời mặc ý ta bay lượn) Quyển 1 - Chương 3: Yêu ma sơ sinh liệu hữu dực (yêu ma sơ sinh đã có cánh) Quyển 1 - Chương 4: Thừa long yêu phong thiếu niên phương Quyển 1 - Chương 5: Phong hỏa chiếu dạ thi tung hoành (lửa chiếu sáng đêm, thi ma tung hoành) Quyển 1 - Chương 6: Cửu vạn lí nhật đương không (nhật nguyệt chiếu rọi chín vạn dặm) (a) Quyển 1 - Chương 7: Bệ lệ thần tọa, a hàm kinh (a) Quyển 1 - Chương 8: Phù vân tiên xá yến khách bằng (bày tiệc đãi khách ở phù vân tiên xa) (a) Quyển 1 - Chương 9: Kim cương nhược giới thần thông (1) Quyển 1 - Chương 10: Thiên ma phụ sinh, huyết binh vương (1) Quyển 1 - Chương 11: Di sơn chuyển nhạc sư đà vương Quyển 1 - Chương 12: Chuyển chiến bát phương nộ âm dương Quyển 1 - Chương 13: Thiên cao vân đạm thổ mộc hưng Quyển 1 - Chương 14: Ngã hữu pháp bảo bách luyện cường Quyển 1 - Chương 15: Tiên gia kiếm khí tự xung tiêu Quyển 1 - Chương 16: Bách quỷ tị dịch cốt đạo nhân Quyển 1 - Chương 17: Ma trưởng đạo tiêu đại đô hội Quyển 1 - Chương 18: Đại phạm phục yêu, phật quang lệnh Quyển 1 - Chương 19: Tứ hải ngao du đấu long phiên Quyển 1 - Chương 20: Đông tây nam bắc trung phát bạch Quyển 1 - Chương 21: Hoàng kim thánh ngân thập tự thương Quyển 1 - Chương 22: Ngạo khiếu ngũ nhạc quỷ thần kinh Quyển 1 - Chương 23: Bát phương ma triều quyển lai cấp Quyển 2 - Chương 24: Phi dương bạt hỗ thùy vi hùng Quyển 2 - Chương 25: Viễn cổ thiên đường Quyển 2 - Chương 26: Trung ương vương triều Quyển 2 - Chương 27: Ma giới liên quân Quyển 2 - Chương 28: Đông phương thần tướng Quyển 2 - Chương 29: Chiến trường khác Quyển 2 - Chương 30: Thần ma nhân gian Quyển 2 - Chương 31: Tề thiên đại thánh Quyển 2 - Chương 32: Tam giới bình hành

Bình luận truyện