Tất cả
Thệ Bất Vi Phi

Nàng bề ngoài lười nhác nhưng thật ra vô cùng thông minh lại có phần vô sỉ, từ thiếu nữ xinh đẹp thời hiện đại trong một lần xuyên qua đã thành một bé gái đang hấp hối. Chờ người đến cứu giúp. Nam chính dáng mạo sáng lạn như ánh mặt trời, thật ra bụng dạ khó lường không gì bằng lại cường thế, vô lại, vô phép vô tắc. Hai người tranh đấu nơi cung đình, rốt cuộc ai thắng ai thua, mong chờ mỏi mòn. Vốn là Lâm Quốc Hậu kia nhớ đến bản thân nguyên là Tây Sở Vương gia oai phong lẫm lẫm, cuối cùng lại nước mất nhà tan, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực.


Tây Sở Minh Võ năm thứ mười tám, thiên hạ trong cảnh gió êm sóng lặng, ca múa mừng cảnh thái bình. Ba năm trước, Đại Tề ở Giang Nam trong một trận chiến đại bại dưới tay Tây Sở Tư Đồ Uy Viễn tướng quân, đã đem Tam hoàng tử đến làm con tin nước Tây Sở. Cũng kể từ đó, hàng năm đều phải tiến cống cho Tây Sở. 


Thống nhất giang sơn lấy làm tiền đề chính. Hai quốc phân tranh lấy làm tiền đề phụ. Chiến tranh gián điệp làm cơ sở, có âm mưu, có ấm áp, có tình yêu. Trong đó có khoa học thủ đoạn, có khoa học lý luận. 

Danh sách chương truyện Thệ Bất Vi Phi

Chương 1-1: Mở đầu Chương 1-2: Vào cung Chương 2: Chào từ biệt Chương 3: Gặp gỡ bất ngờ Chương 4: Lỗ vốn Chương 5: Thủ đoạn Chương 6: Gian lận (1) Chương 7: Gian lận (2) Chương 8: Tìm thái giám Chương 9: Đem chuyện sắc ra cười đùa Chương 10: Bằng hữu Chương 11: Khí cốt tiểu phúc tử Chương 12: Kỹ viện Chương 13: Thọ lễ Chương 14: Thanh danh của đại tề tuyên vương Chương 15: Săn bắn Chương 16: Tiểu bạch thỏ Chương 17: Đại Tướng Quân Chương 18: Thông đồng với địch Chương 19: Phản Bội Chương 20: Nhà tiểu phúc tử Chương 21: Bí mật Chương 22: Nghe lén Chương 23: Sinh nghi Chương 24: Biến cố trong chùa (1) Chương 25: Biến cố trong chùa (2) Chương 26: Nhàn phi Chương 27: Uy cổ Chương 28: Tiểu quỳnh hoa Chương 29: Công phu điểm huyệt của tiểu phúc tử Chương 30: Lần thứ hai trở thành thượng nghi Chương 31: Ngoài phủ tướng quân Chương 32: Đầu tường Chương 33: Giá trị của thọ lễ Chương 34: Tâm sự của lâm thụy Chương 35: Tư đồ Mất tích Chương 36: Thái hậu nương nương Chương 37: Tiết trường quý chết Chương 38: Lại vào lãnh cung Chương 39: Nương nương giả Chương 40: Mê Chương 41: Độc hay không độc Chương 42: Thanh cô cô tình tỷ tỷ Chương 43: Thanh tỷ tỷ Chương 44: Chạy trốn Chương 45: Kim khâu thứ huyệt Chương 46: Sói đến kìa! Chương 47: Ấn nút mở chốt Chương 48: Đưa thanh loan đi Chương 49: Nội tình công chúa

Bình luận truyện