Tất cả
Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Bạn đang đọc truyện Thất Nguyệt Tu Chân Giới của tác giả Hắc Bạch Miêu. Tại một vùng trời đen trong không gian, thời gian trôi qua Lục Thiên dần khôi phục ý thức, vừa mới bắt đầu chỉ có thể tỉnh lại trong một giây lát, về sau càng lúc càng thanh tỉnh.

Khi mà lúc ta có thể suy nghĩ được, mới phát hiện không biết người ở chỗ nào,cảm giác lúc này ta dường như không tồn tại cơ thể, giống như những điểm sáng trôi lơ lửng ở giữa không gian đen tối.

Đây là có chuyện gì? ta đã chết? Linh Hồn xuất thể?

Bạn cũng đừng bỏ lỡ những truyện tiên hiệp khác như: Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn hay Long Châu

Danh sách chương truyện Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 1: Thế giới mới Chương 2: Thiên kiếp vạn tượng “ Tử long lôi kiếp” Chương 3: Bắc Tiểu Lục Chương 4: Tam đại ẩn tộc Chương 5: Thất Nguyệt đại lục Chương 6: Nhẫn Ngũ hành, Diệt lôi kiếm Chương 7: Dược thiên sơn, Đan các Chương 8: Tiểu ma nữ Bắc Thiên Tuyết Chương 9: Thất Tinh Sơn Chương 10: Thánh Bia Tứ Bảng Chương 11: Nửa Bước Tiên Bảo Chương 12: Ngũ Hành Thế Giới Chương 13: Phụ Tử Nói Chuyện Chương 14: Ba Bước Nghịch Cảnh: Nghịch Đế Chương 15: Quyền Pháp Tiểu Thành Chương 16: Đến Nam An Châu Chương 17: Địa Vực Thần Phong Cốc(1) Chương 18: Địa Vực Thần Phong Cốc (2) Chương 19: Địa Vực Thần Phong Cốc (3) Chương 20: Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân Chương 21: Ta Chịu Trách Nhiệm Với Muội Chương 22: Cầm Linh Bí Cảnh Chương 23: Danh Ngạch Vào Bí Cảnh Chương 24: Khởi Hành Chương 25: Tiến Vào Bí Cảnh Chương 26: Khiếp Sợ Chương 27: Tư Khuynh Mỹ Thần Tượng Chương 28: Trò Chuyện Tâm Sự Chương 29: Dược Viên Chương 30: Súc Sinh Chương 31: Thái Liên Kim Hoa Chương 32: Tư Khuynh Mỹ Tức Giận Chương 33: Tử Đề Liên Chương 34: Ẩn Giấu Thực Lực Chương 35: Ta Cho Phép Ngươi Được Chết Chương 36: Thấy Được Người Quen Chương 37: Linh Phù Va Chạm Chương 38: Hồng Giao Long Khâu Chương 39: Đệ Đến Gặp Nó Tâm Sự Chương 40: Thu Phục Chương 41: Sơn Động Dưới Lòng Đất Chương 42: Vạn Niên Thạch Duẩn Tuỷ Chương 43: Cốt Cảnh, Chân Khí Chuyển Hóa Chương 44: Hắc Lân Yêu Mãng Chương 45: Con Yêu Này Thật Tiện Chương 46: U Minh Thú Chương 47: Tiến Vào Di Tích Thần Điện Chương 48: Thần Điện Mở, Thế Cục Hỗn Loạn. Chương 49: Triệu Phong Ghen Ghét Chương 50: Triệu Phong Vô Hình

Bình luận truyện