Tất cả
Thất Gia
Nhìn thế giới này vốn dĩ rất cân bằng. Kỳ thực, nó cũng chỉ là một lớp áo giáp bọc ở bên ngoài mà thôi. Như thế nào là hòa bình? Như thế nào là phân chia lãnh thổ? Hoàn toàn không có khả năng! Để nhân dân được yên ổn làm ăn cũng khó, để đất nước được thịnh vượng và luôn trên đà đi lên lại càng khó. Tất cả cũng chỉ bởi vì kẻ đứng đầu là mầm mống cho tất cả tai họa. 


Người ta nói, phải thực sự là người có bản lĩnh, thực sự xuất sắc mới có thể trị vì đất nước lâu nhất. Nhưng nếu như kẻ cầm quyền chỉ là một kẻ ngu, cho dù có thịnh vượng đến mấy cũng sẽ trở thành một đống phế thải đổ nát. Cũng giống như một người có rất nhiều tiền, nhưng ăn chơi sa đọa chẳng phải vẫn là hóa kiếp ăn mày đó thôi! Chuyện này đưa ra thật là nực cười. Nhưng càng nực cười bao nhiêu lại càng phản ánh hiện thực bấy nhiêu.


Hiện tại, tình hình trong nước bế tắc, kẻ thù thi nhau tàn phá, đẩy đất nước rơi vào cảnh khốn cùng. Người người căm phẫn, người người chán ghét, liệu ai có thể đưa đất nước trở lại một thời kỳ phồn hoa? Hết thảy, chỉ có thể chờ đợi vào sự phó thác của số mệnh mà trời cao ban tặng.
TAGs
đam mỹ cổ trang ngượcđam mỹ trọng sinh sủng

Danh sách chương truyện Thất Gia

Quyển 1 - Chương 1: Thiều hoa bất vi thiếu niên lưu - Thất thế phù sinh (Bảy kiếp phù du) Quyển 1 - Chương 2: Bất như quy khứ (Không ngờ trở lại) Quyển 1 - Chương 3: Tái ngộ cố nhân Quyển 1 - Chương 4: Phù sinh vinh hoa (Phù du vinh hoa kiếp) Quyển 1 - Chương 5: Hư dĩ ủy xà (Hư lấy uy di) Quyển 1 - Chương 6: Vu đồng Nam Cương Quyển 1 - Chương 7: Một hồi náo nhiệt Quyển 1 - Chương 8: Hồi thủ hoảng nhiên (Quay đầu thảng thốt) Quyển 1 - Chương 9: Vô cùng quan trọng Quyển 1 - Chương 10: Sở vị tạo hóa (Cái gọi là tạo hóa) Quyển 1 - Chương 11: Lễ thượng vãng lai (Có qua có lại) Quyển 1 - Chương 12: Đồng bì thiết cốt (Mình đồng da sắt) Quyển 1 - Chương 13: Ô Khê huynh đệ Quyển 1 - Chương 14: Niên quan tương cận (Cửa ái cuối năm gần) Quyển 1 - Chương 15: Vọng nguyệt hà bạn (Ngắm trăng bên sông) Quyển 1 - Chương 16: Nguyệt hạ mỹ nhân Quyển 1 - Chương 17: Dạ hành thích khách Quyển 1 - Chương 18: Vương phủ sâm nghiêm Quyển 2 - Chương 19: Hoa bất tri mệnh phân ngoại kiều - Sơn vũ dục lai (Sơn vũ nổi lên) Quyển 2 - Chương 20: Giao tâm chi ngôn Quyển 2 - Chương 21: Long tranh hổ đấu Quyển 2 - Chương 22: Mãn thành phong nguyệt (Cả thành phong nguyệt) Quyển 2 - Chương 23: Khước chi bất cung (Từ chối thì bất kính) Quyển 2 - Chương 24: Trọng tân tẩy bài (Một lần nữa tẩy bài) Quyển 2 - Chương 25: Bất kham hồi thủ (Nghĩ lại mà kinh) Quyển 2 - Chương 26: Bất ngôn tương tư (Tương tư chẳng nói) Quyển 2 - Chương 27: Lan đường dạ phẩm Quyển 2 - Chương 28: Phỉ thúy tế thai (Tế đài phỉ thúy) Quyển 2 - Chương 29: Giả phượng chân loan Tác giả: Priest Quyển 2 - Chương 30: Huyết dạ mê tình Quyển 2 - Chương 31: Lưỡng Quảng bạo động (Bạo động vùng Lưỡng Quảng) Quyển 2 - Chương 32: Đa sự chi thu (Thời buổi rối loạn) Quyển 2 - Chương 33: Phú khả địch quốc Quyển 2 - Chương 34: Phán sóc mê ly (Khó bề phân biệt) Quyển 2 - Chương 35: Biến hóa Cửu Tiêu Quyển 2 - Chương 36: Bố cục lả lướt Quyển 2 - Chương 37: Bộ cự thạc thử (Bắt được chuột to) Quyển 2 - Chương 38: Đầu đào báo lý (Có đi có lại) Quyển 2 - Chương 39: Hoành sinh do nghi (Do dự lan tràn) Quyển 2 - Chương 40: Đế đô xuân chí (Xuân chí ở đế đô) Quyển 2 - Chương 41: Ám sinh hoa khai (Hoa nở âm thầm) Quyển 2 - Chương 42: Thần cơ Thất gia Quyển 2 - Chương 43: Hựu kiến thí tham (lại thấy thăm dò) Quyển 2 - Chương 44: Hưng sư vấn tội Quyển 2 - Chương 45: Tâm duyệt quân hề Quyển 2 - Chương 46: Sơn Băng Địa Liệt Quyển 2 - Chương 47: Phong tuyết thế đạo Quyển 2 - Chương 48: Trọng quy vu hảo (Ấm áp quay về) Quyển 2 - Chương 49: Tử lộ nhất điều (Một đường tử lộ) Quyển 2 - Chương 50: Vi sư tất khuyết (Đây là thiên thứ 7 trong Binh pháp Tôn Tử)

Bình luận truyện