Tất cả
Thanh Ti Yêu Nhiêu

Ngày mười chín tháng hai năm Bảo Tĩnh thứ bảy. Trần Anh Hồng hai mươi tuổi, pháp danh là Như Hằng. Cuối cùng y cũng đợi được ngày này, có thể tham gia kỳ thi kinh văn của quan phủ, lấy được độ điệp, chính thức thụ giới...Như Hằng sinh đúng dịp Quan Âm đản nhật, phụ mẫu cho rằng y có duyên với Phật nên từ nhỏ đã dạy đọc kinh. Tiếc thay chiến họa liên miên lan đến cả quê y, năm y bảy tuổi, phụ mẫu đều chết dưới kiếm loạn quân. Tăng nhân Tâm Viễn qua đường mai táng song thân y, lại tự nguyện thu y làm đệ tử, cho thụ sa di giới. Chưa có ngày nào y quên ân đức của Phật môn, từ lúc vào chùa đã hứa nguyện rằng đời này kiếp này cửa Phật là lẽ sống.


Sư phụ Tâm Viễn gọi y đến thiền đường, mùi bồ đề hương thơm nức khiến y thoải mái hẳn, cung kính chắp tay với sư phụ. Tâm Viễn dặn: “Hôm nay ta cho con hạ sơn, lấy được độ điệp phải nhanh quay về thụ giới”. Mời các bạn cùng đón đọc chuyển biến tiếp theo của truyện Thanh Ti Yêu Nhiêu.

Bình luận truyện