Tất cả
Thần Ma Thiên Tôn

Nhân vật chính là Lý Phong, bác sĩ khoa tim mạch bị sát hại do chính người nhà của bệnh nhân cuối cùng, hắn không thể cứu được, chẳng may xuyên việt ngoài ý muốn đến một thế giới khác. Hắn nhập vào Ninh Tiểu Xuyên cháu ruột của Kiếm Các Hầu thuộc Ngọc Lam Đế Quốc, khi sinh ra bị tật không thể tu luyện Huyền khí Võ Đạo bị mọi người đặt cho biệt danh Ninh bệnh lao. Dựa vào hiểu biết về y học của mình, hắn tự chữa bệnh của mình và bắt đầu tu luyện võ đạo.


Tuy nhiên trong Hầu phủ có kẻ muốn giết hắn, hết lần này đến lần khác dồn hắn vào con đường chết, với âm mưu quái ác không muốn một kẻ vô dụng, bất tài như hắn kế thừa Hầu phủ, bất đắt dĩ hắn phải ẩn mình tu luyện. Không ngừng tăng cường thực lực, phải trở thành kẻ mạnh... gia nhập Thiên Đế học Cung trở thành cường giả... Số hắn như gặp được kỳ tích, được cao nhân giúp đỡ, gặp những kỳ thú trong nhân gian, bảo vật tu luyện hỗ trợ hắn trên con đường cường giả ngày một gần hơn.

Bình luận truyện