Tất cả
Thần Ma Hệ Thống

Hãy đặt vấn đề: Nếu bỗng một ngày thế giới chỉ trong nháy mắt biến thành ngày tận thế bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Xung quanh bạn chỉ toàn tang thi, yêu thú biến dị, nhân loại rơi vào cảnh đau khổ cần sinh bạn sẽ phải đối mặt với chúng ra sao? Tất cả những điều đó sẽ được thể hiện rõ nhất thông qua Nhạc Trọng. Ngay khi Nhạc Trọng cùng quân đội của mình trải qua vô vàn khó khăn cuối cùng đã từ trong tang thi, biến dị thú thu phục cả nước thì cũng là lúc hắn sợ hãi nhận ra mình chỉ mới vượt qua ải thứ nhất.

 

Để có thể sống sót được trong một thế giới tràn ngập bức xạ hạt nhân, khủng long đã có trí tuệ để thống trị thế giới, thế gian loạn lạc, dân chúng rơi vào cảnh khổ cực,...thì hắn luôn phải làm cho mình luôn tiến hóa không ngừng. Vậy liệu hắn có thể sống sót đến cuối cuộc chơi? Có thể tìm kiếm được một tiền đồ quang minh? Đưa nhân loại phát triển, đi vào một thế giới bao la của tương lai mới được hay không?

Danh sách chương truyện Thần Ma Hệ Thống

Chương 1613: Vui mừng! (2) Chương 1614: Tiến hóa cửu giai! Chương 1615: Trấn thủ địa cầu! Chương 1616: Kích chiến Cơ Giới hoàng đế Tổ Uyên Đình cửu giai! (1) Chương 1617: Kích chiến Cơ Giới hoàng đế Tổ Uyên Đình cửu giai! (2) Chương 1618: Cơ giới hoàng đế mạnh mẽ! Chương 1619: Thu phục Tổ Uyên Đình! Chương 1620: Chư tộc tề tụ! (1) Chương 1621: Chư tộc tề tụ! (2) Chương 1622: Nguyệt Hoa thánh chủ! Chương 1623: Kết giao! Chương 1624: Long Đường thú triều! (1) Chương 1625: Long Đường thú triều! (2) Chương 1626: Tranh đấu! Chương 1627: Ngưu đầu long ma! Chương 1628: Toái ngưu ma! Chương 1629: Hồng ngọc đường lang quần! (Đàn bọ ngựa hồng ngọc) Chương 1630: Hỏa diễm chi đạo (1) Chương 1631: Hỏa diễm chi đạo (2) Chương 1632: Phá kén mà ra! Chương 1633: Đại bại Kiệt Phật Lý Chương 1634: Cự nhân trên vương tọa! Chương 1635: Uy lực khủng bố của Huy Hoàng chiến hạm! (1) Chương 1636: Uy lực khủng bố của Huy Hoàng chiến hạm! (2) Chương 1637: Tám ma chủ vây công! Chương 1638: Hoàng kim cự thần A Mạn Nặc Chương 1639: A Mạn Nặc giảo hoạt! Chương 1640: Miểu sát nửa bước Chân Thần Chương 1641: Hoàng kim huyết hà! Chương 1642: Pháp tắc thánh điện! (1) Chương 1643: Pháp tắc thánh điện! (2) Chương 1644: Sở hướng vô địch Chương 1645: Thản Đa Cổ Lạp Thú Chương 1646: Cứ điểm hy vọng Chương 1647: Kỳ Dương Chương 1648: Trí tuệ nhân tạo hệ thống thần ma Chương 1649: Tinh Thần Thụ Chương 1650: Thản Đa Cổ Lạp Vương Thú Chương 1651: Kịch chiến thú huyệt Chương 1652: Giết chết vương thú (1) Chương 1653: Giết chết vương thú (2) Chương 1654: Cường giả thập giai mạnh nhất viễn cổ (1) Chương 1655: Cường giả thập giai mạnh nhất viễn cổ (2) Chương 1656: Tai kiếp của Thiên Thần Đại Thế Giới Chương 1657: Nhạc Trọng tấn chức thập giai Chương 1658: Diệt sát chân long Chương 1659: Chủ nhân hệ thống thần ma (1) Chương 1660: Chủ nhân hệ thống thần ma (2) Chương 1661: Toàn trí toàn năng (Đại kết cục) (1) Chương 1662: Toàn trí toàn năng (Đại kết cục) (2)

Bình luận truyện