Tất cả
Thần Khống Thiên Hạ

Yêu thú và võ giả, chốn giang hồ đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm có thể giết chết bất cứ ai, liều mạng để bảo vệ, và tranh giành chiến lợi phẩm cho riêng mình. Tình bằng hữu, chiếm hữu giúp đỡ nhau hết lòng. Có kiếm, sự trung thành hàn gắn từ lúc sơ khai, có bí kiếp thần công, để đi tìm chân lý. Nếu ai đã từng mê mẩn tuyệt phẩm Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh, đã từng theo bước chân của Tử Thần Bất Khốc Bộ Kinh Vân và Phong Trung Chi Thần Nhiếp Nhong thì tuyệt đối không thể bỏ qua Thần Khống Thiên Hạ.


Với những tuyệt kỹ thành danh của Phong Vân như Bài Vân Chưởng, Phong Thần Cước mà khi Lăng Tiếu xuyên việt đến dị giới đã sử dụng chém giết hết thảy trở ngại, thành tựu đỉnh phong trên con đường cường giả. Luyện cường giả Thần giai làm khôi lỗi, bắt thần thú làm tọa kỵ, nạp thần nữ làm thê thiếp tiến lên con đường trở thành Thần Khống Thiên Hạ.


Đẳng cấp võ giả: Võ đồ, Huyền giả, Huyền sĩ, Linh sư, Vương giai, Địa hoàng, Thiên tôn, Huyền đế, Thánh cảnh, Thần cảnh.


Đẳng cấp huyền kỹ: hôi, hoàng, thanh, lục, lam, hồng, tím, hạt, hắc

Danh sách chương truyện Thần Khống Thiên Hạ

Chương 189: Luyện Đan Quyết (2)​ Chương 190: Khống Thần Quyết (1)​ Chương 191: Khống Thần Quyết (2)​ Chương 192: Giao Dịch Linh Thảo​ Chương 193: Khu Dương Độc (1)​ Chương 194: Khu Dương Độc (2)​ Chương 195: Thu Được Nhân Tình (1)​ Chương 196: Thu Được Nhân Tình (2)​ Chương 197: Học Luyện Đan (1) Chương 198: Học Luyện Đan (2) Chương 199: Thiếu Gia, Vũ Tích Đã Đủ Rồi Chương 200: Thiếu Gia, Vũ Tích Đã Đủ Rồi Chương 201: Gặp Lại Lãnh Xà Huynh Muội​ Chương 202: Cháu Rể Có Nhị Giai Đan Dược Chương 203: Cháu Rể Có Nhị Giai Đan Dược Chương 204: Không Xứng Nhúng Chàm Nữ Nhân Của Chương 205: Không Xứng Nhúng Chàm Nữ Nhân Của Chương 206: Ta Giết Ngươi Như Giết Chó! (1)​ Chương 207: Ta Giết Ngươi Như Giết Chó! (2)​ Chương 208: Đấu Giá Hội (1)​ Chương 209: Đấu Giá Hội (2) Chương 210: Đấu Giá Hội (3)​ Chương 211: Đấu Giá Hội (4)​ Chương 212: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn Chương 213: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn Chương 214: Trước Giờ Đại Bỉ (1)​ Chương 215: Trước Giờ Đại Bỉ (2)​ Chương 216: Lăng Thương Khiếp Sợ (1)​ Chương 217: Lăng Thương Khiếp Sợ (2)​ Chương 218: Lăng Thương Khiếp Sợ (3)​ Chương 219: Đồ Ăn Tốt Đều Cho Heo Cả! Chương 220: Đồ Ăn Tốt Đều Cho Heo Cả! Chương 221: Hắn Là Một Ác Ma! (1)​ Chương 222: Hắn Là Một Ác Ma! (2)​ Chương 223: Người Của Tử Thiên Tông (1)​ Chương 224: Người Của Tử Thiên Tông (2)​ Chương 225: Bản Thiếu Gia Vẫn Còn Quá Thiện Chương 226: Bản Thiếu Gia Vẫn Còn Quá Thiện Chương 227: Đại Chiến Của Nửa Bước Vương Giai​ Chương 228: Lăng Gia Kinh Biến (1) ​ Chương 229: Lăng Gia Kinh Biến (2)​ Chương 230: Các Ngươi Cùng Lên Đi (1)​ Chương 231: Các Ngươi Cùng Lên Đi (2)​ Chương 232: Lấy Một Địch Bốn (1) Chương 233: Lấy Một Địch Bốn (2)​ Chương 234: Đoạt Được Khôi Thủ​ Chương 235: Cắn Chết Những Thứ Vương Bát Đản Chương 236: Cắn Chết Những Thứ Vương Bát Đản Chương 237: Lăng Gia Khó Khăn (1)​ Chương 238: Lăng Gia Khó Khăn (2)​

Bình luận truyện