Tất cả
Thần Hoàng

Truyện có kết cấu tốt, khá logic, hệ thống tu luyện rõ ràng, ai đã từng đọc Quân Lâm Thiên Hạ của lão Khai Hoang thì cũng hiểu rõ bút lực của Khai Hoang Thần "kỳ ảo nhưng đầy logic" đến mức độ nào. Sẽ rất khó đọc với những ai chưa từng xem qua thể loại kì ảo và bắt kịp cách viết của lão Khai Hoang. Nhưng khi bạn đã thực sự khai thông, đây là một câu chuyện đáng để thưởng thức.Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Tông Thủ phát hiện mình đã xuyên việt đến 13 vạn năm về trước, là thời đại Thần Hoàng xuất thế. Thần Hoàng là gì? Thần Hoàng chính là vô địch vũ nội lục hợp bát hoang, là vị chủ trăm vạn thế giới trong mười phương! Với thân thể suy nhược, ở cái thế giới anh kiệt xuất hiện lớp lớp, huyết tinh vô tình, Tông Thủ phải giãy dụa chìm nổi để rồi ngạo thị chúng sinh!Cấp bậc tu luyện: Võ Tu: Võ Sĩ, Võ Sư, Bí Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư, Võ Tông, Huyền Vũ Tông, Thiên Vị Võ Tông, Võ Tôn, Linh Võ Tôn. - Linh Sư: Định Thần, Quan Hồn, Dưỡng Linh, Xuất Khiếu, Dạ Du, Hoàn Dương, Nhật Du, Tố Thể, Chân Hình

Danh sách chương truyện Thần Hoàng

Chương 1: Bán Yêu Tông Thủ Chương 2: Bán Yêu Tông Thủ (Hạ) Chương 3: Song mạch tịnh hành Chương 4: Lục Thần Ngự Đao Chương 5: Lục Thần Ngự Đao (Hạ) Chương 6: Dược dục hương diễm Chương 7: Thôn Nguyên Thuật Chương 8: Long trạch cổ linh Chương 9: Vô tình gặp được Binh Trai Chương 10: Kim châm trắc huyệt Chương 11: Kim châm trắc huyệt (Hạ) Chương 12: Kinh ngoại kỳ huyệt Chương 13: Liệt Kiếm Ô Duy Chương 14: Huyết cuồng Yêu thánh Chương 15: Huyết Cuồng Yêu Thánh (Hạ) Chương 16: Sơ chiến Tông Du Chương 17: Uy phong của Phù Đao Chương 18: Cái chết của Liệt Kiếm Chương 19: Cái chết của Liệt Kiếm (Hạ) Chương 20: Nguyên hồn tinh thuần Chương 21: Trụ Cực Mệnh Thế Chương 22: Linh thú hộ giá Chương 23: Thiên Kính Chiếu Hồn Chương 24: Thiên Kính Chiếu Hồn (Hạ) Chương 25: Công tử Tông Thế Chương 26: Tiến cảnh thần tốc Chương 27: Lăng Vân Chu Lệnh Chương 28: Tập Anh Điện Chủ Chương 29: La Thiên kiếm trận Chương 30: Mười tám khôi lỗi Chương 31: Tự đạo tử địa Chương 32: Minh Kiếm Đài phá Chương 33: Thập nhị thần phù Chương 34: Thiên phù chữ "Vận" Chương 35: Thiên Phù chữ "Vận" (Hạ) Chương 36: Phù toái thần bi Chương 37: Phẩy tay áo bỏ đi Chương 38: Hối hận không kịp Chương 39: Vô tình gặp Chương 40: Hạt giống Kiếm phù Chương 41: Cắt bào đoạn nghĩa Chương 42: Kinh Vân Thần Diệt Chương 43: Lựa chọn Chương 44: Càn Thiên đại cục Chương 45: Linh Sư phục giết Chương 46: Linh Sư bị thương nặng Chương 47: Linh thú hộ giá Chương 48: Vạn Tượng Hàn Minh Chương 49: Vạn Tượng Hàn Minh (Hạ) Chương 50: Ám sát Mê Vân

Bình luận truyện