Tất cả
Tây Du Chi Cao Tăng Hệ Thống

Hệ thống là cái chó má gì? Có ăn được không? Có hệ thống là có thể kiếm được ra rất nhiều tiền sao? Có hệ thống là không phải lo lắng một ngày ba bữa cơm sao? Đương nhiên là...hệ thống rất vô tích sự rồi! Điều này chính xác mà nói là được cả thế giới công nhận! Hừ, có thể là đùa hay sao? Thật là tức chết mà! Cái hệ thống này chỉ biết có cái ăn bám mà thôi! Lẽ ra xuyên qua phải là câu chuyện rất thú vị, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy cực kỳ thống khổ như thế này? Ăn hại thì vẫn mãi chỉ là ăn hại!

 

Nói như thế nào nhỉ? Mọi thứ giống như là diễn ra trong giấc mơ vậy, thực thực ảo ảo khiến cho hắn đều cảm thấy thần trí thật rối loạn. Hắn không biết tại sao mình lại là người được chọn. Hắn tự nhận bản thân mình không có sự ưu tú vượt trội gì mấy, thế nhưng cũng có chút được gọi là...may mắn đi? Khoan! Khoan đã! May mắn cái má gì đây? Hắn mới là xui xẻo, cực kỳ cực kỳ xui xẻo luôn đó. Hừ, không dưng xuyên qua, không dưng phải trở thành con chuột bạch, ngày ngày phải chịu qua nổi thống khổ của người ta, tất là là lỗi do hắn sao? Không có! Không có! 

Bình luận truyện