Tất cả
Tạo Tác Thời Quang

Mùa đông năm Xương Long thứ ba mươi, dân chúng Tấn triều đắm chìm trong vui sướng. Từ lâu Đại Tấn và nước Kim Phách bên cạnh đều không vừa mắt nhau, lần này Hộ Quốc Đại Tướng quân không chỉ đánh Nước Kim Phách kêu cha gọi mẹ, mà còn bắt sống đại vương tử dũng mãnh thiện chiến của bọn họ ở trên chiến trường, để cho Nước Kim Phách phải cắt thành bồi thường, cúi đầu xưng thần, đơn giản làm cho cả trên dưới Tấn triều đều hãnh diện, đi bộ cũng thấy gió.#diendan!lequydon


Trong lúc nhất thời dân chúng đã xem Hộ Quốc Đại Tướng quân thành sao Vũ Khúc hạ phàm, hắn là con trai thứ ba cũng là thiên binh thiên tướng chuyển thế, bởi vì đương kim Bệ Hạ anh minh thần võ, là minh quân trăm năm khó gặp, cho nên cố ý hạ phàm phụ tá minh quân, trợ giúp Tấn triều phồn vinh thịnh vượng, khắp bốn phương tám với.


Bất kể thế nào, tóm lại chính là bệ hạ anh minh, Hộ Quốc Đại Tướng quân hạ phàm cũng cực khổ. Lúc này tại trạm dịch cách kinh thành vài trăm dặm, Dịch Thừa ăn mừng Tấn quốc đại thắng, cố ý treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ ở đại môn trạm dịch.ddlqd Tuy nhiên mấy ngày gần đây tuyết rơi đầy trời, cũng không có quan viên nào ngang nơi đây, cho nên dụng tâm của hắn cũng không có người nào nhìn thấy.

Bình luận truyện