Tất cả
[Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa

Bạn đang đọc truyện [Tầm Tấn] Trả Lại Áo Hoa của tác giả Wan. Mùa thu năm Chính Đức thứ 49 phá lệ lạnh lẽo đìu hiu hơn những năm trước, Từ Tấn mang bên mình một vài tâm phúc cưỡi ngựa chạy đến Tuyên Vũ môn, nhưng khi nhìn thấy cổng thành đóng chặt, cấm vệ quân vọt lên từ tứ phía vây bọn họ lại thành một vòng, y liền tự biết rằng mọi chuyện đã đến bước đường cùng.

Y cùng với trấn bắc tướng quân từ biên ải thắng lớn trở về, nào ngờ kinh thành đã sớm thay đổi cục diện, tiên Đế vì bệnh tình trở nặng mà băng hà, Thái tử tạo phản, Kinh Châu Vương cao tay giương cờ diệt trừ tặc tử, dẫn binh vào thành tiêu diệt quân phản loạn của phe Thái tử, sau ủng hộ Bát hoàng tử chỉ vừa tròn năm tuổi trở thành tân Đế, tự lập nhiếp chính vương, bởi do kiêng dè binh quyền trong tay Túc Vương, thế nên tung một chiêu bắt con ba ba trong bình lớn, lấy danh nghĩa của Thái tử chặn giết sạch sẽ Từ Tấn và đội tinh binh của y ngay trước Tuyên Vũ môn.

Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn đừng bỏ qua Đính Hôn Cùng Bạn Học hay Địa Cầu Online.

Bình luận truyện