Tất cả
Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ
Truyện xuyên không Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ là truyện lịch sử kể về Quách Quỷ Tài, Quách Gia trong loạn thế Tam Quốc. Nhân vật chính xuyên không về trở thành Quách Gia, không có mang theo hệ thống hoặc võ công tái thế, chỉ với một cái đầu và hai bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp.mNhững năm cuối thời nhà Hán, thiên hạ đại loạn, Yêm đảng chuyên quyền gây họa quốc gia, chư hầu cát cứ các phương, triều Hán chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Viên gia tứ thế tam công thống lĩnh sĩ tộc các nước, ý đồ thống nhất thiên hạ. 


Yêm đảng vô dụng chuyên quyền, nhưng may mắn tồn tại một đại kiêu hùng Tào Mạnh Đức, quy tụ quần hùng hào kiệt quật khởi tại trung nguyên, dã tâm quét sạch tứ phương chư hầu nhất thống gian sơn. Giang Đông, cái nôi của anh hùng hào kiệt, mãnh hổ Tôn Kiên đánh đâu thắng đó không gì có thể cản trở được. Tiểu bá vương Tôn Sách sáng lập ra cơ nghiệp Đông Ngô. Tôn Quyền, Tôn Trọng Mưu tiếp bước cha anh xây dựng chính quyền, từ nhỏ đã sớm có tâm nguyên đế vương. Lưu Bị, Lưu Huyền Đức nhân nghĩa vô song, dựng cờ phò Hán nhưng nửa đời lưu lạc, Không Minh rời núi giúp chúa như cá gặp nước. Cuối cùng tới lúc về già Lưu Huyền Đức cũng xây dựng được bá nghiệp của mình, Quách Gia, mưu thần sớm nhất nhà Tào Ngụy trong lịch sử.


Hãy cùng đọc truyện để theo dõi hành trình tạo dựng nghiệp lớn của chàng thanh niên trong xác Quách Gia này, sẽ phải trải qua bao binh đao lửa đạn và những thủ đoạn  như thế nào nhé.

Danh sách chương truyện Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 1: Đối thoại trước mộ Quyển 1 - Chương 2: Tiếp tế dân chạy nạn Quyển 1 - Chương 3: Thiên mệnh thay đổi Quyển 1 - Chương 4: Đại thế thiên hạ Quyển 1 - Chương 5: Rút đao tương trợ Quyển 1 - Chương 6: Trộm ngọc thâu hương Quyển 1 - Chương 7: Dẹp yên thế gia Quyển 1 - Chương 8: Đại hiền lương sư Quyển 1 - Chương 9: Vô Cực Chân gia Quyển 1 - Chương 10: Từ Thứ hiến kế Quyển 1 - Chương 11: Quách Gia đưa sính lễ Quyển 1 - Chương 12: Ngày xuân ra ngoài thành đi dạo Quyển 1 - Chương 13: Thành bại nhất chiến Quyển 1 - Chương 14: Phòng ngừa chu đáo Quyển 1 - Chương 15: Chấn động đế đô Quyển 1 - Chương 16: Sáu mươi vạn đại quân Quyển 1 - Chương 17: Anh hùng tứ phương Quyển 1 - Chương 18: Kiêu binh kiêu tướng Quyển 1 - Chương 19: Dạ tập Ba Tài Quyển 1 - Chương 20: Quân vây bốn mặt Quyển 1 - Chương 21: Đảo ngược càn khôn Quyển 1 - Chương 22: Dã tâm trời sinh Quyển 1 - Chương 23: Đều mang ý xấu Quyển 1 - Chương 24: Không đáng một một đồng Quyển 1 - Chương 25: Đại náo lâm giang Quyển 1 - Chương 26: Giết hay không giết Quyển 1 - Chương 27: Mãnh hổ phụ tử Quyển 1 - Chương 28: Bệnh tàn phụ giả Quyển 1 - Chương 29: Anh hùng gặp gỡ Quyển 1 - Chương 30: Giang Đông Nhị Kiều Quyển 1 - Chương 31: Lang Gia lão đạo Quyển 1 - Chương 32: Mi gia Từ Châu Quyển 1 - Chương 33: Đào Khiêm làm khó dễ Quyển 1 - Chương 34: Mạch nước ngầm mãnh liệt Quyển 1 - Chương 35: Mưu rồi mới động Quyển 1 - Chương 36: Tội nhân họa quốc Quyển 1 - Chương 37: Quay giáo một kích Quyển 1 - Chương 38: Khoái ý ân cừu Quyển 1 - Chương 39: Hổ si hứa chử Quyển 1 - Chương 40: Chư hầu ngũ tinh Quyển 1 - Chương 41: Dưỡng thiên tử khí Quyển 1 - Chương 42: Khẩu kỹ khủng bố Quyển 1 - Chương 43: Chân thoát chân đạo Quyển 1 - Chương 44: Binh giả hung khí Quyển 1 - Chương 45: Trái ôm phải ấp Quyển 1 - Chương 46: Hoàng tử Lưu Hiệp Quyển 1 - Chương 47: Ngồi xem thành bại Quyển 1 - Chương 48: Tài tử giai nhân Quyển 1 - Chương 49: Chư hầu tranh bá Quyển 1 - Chương 50: Điêu Thuyền bế nguyệt

Bình luận truyện