Tất cả
Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi là câu chuyện kể về Long Dận Không - con trai thứ 31 của hoàng đế nhà Khang. Sau khi mẫu thân mất đi, Dận Không vẫn sống trong lãnh cung, ròng rã tám năm trời làm bạn chỉ có tì nữ của mẫu thân tên là Duyên Bình cùng thái giám Dịch An .Trong thời gian tám năm, Dận Không chỉ được diện kiến vị phụ hoàng ba lần, đều tại buổi lễ tế thiên của đế quốc, mỗi lần gặp cũng không có cơ hội nói chuyện, nhiều lúc hắn nghĩ rằng có lẽ phụ hoàng căn bản cũng không biết có người con là hắn.

Từ một lần cứu một cô gái và dòng đời đẩy đưa, cộng với ý muốn muốn thoát khỏi ngục tù của hoàng cung và lập nên sự nghiệp, nên Long Dận Không sang nước Tần làm chất (con tin - do lúc đó hai nước Khang - Tần sắp xảy ra chiến sự).

Từ đó cuộc hành trình của Long Dận Không bắt đầu với những âm mưu, quỷ kế, liệp diễm (cua gái) => thống nhất thiên hạ! Trên con đường đi của mình, Long Dận Không đã gặp không biết bao nhiêu lần buộc phải chọn lựa giữa mĩ nhân và sự nghiệp, nhưng Dận Không không muốn mình sau trở thành một vị vương giả mà ngay chính người yêu của mình cũng không giữ được nên ... rất mâu thuẫn! Liệu hắn có làm được điều mình mong muốn và đăng cơ hoàng đế? Cùng đọc Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi để biết rõ bạn nhé!

Danh sách chương truyện Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 1: Thí huynh Chương 2: Muốn làm bậy( Thượng+ Hạ) Chương 3: Sầu Cách ( thượng+hạ) Chương 4: Mủi nhọn( thượng+hạ) Chương 5: Đại Tần( thượng+trung+hạ) Chương 6: Thanh Lâu (thượng+hạ) Chương 7: Mặc bảo (thượng+trung+hạ) Chương 8: Sắc đẹp (thượng+trung+hạ) Chương 9: Dạ Yến (thượng+trung+hạ) Chương 10: Vây long (thượng+trung+hạ) Chương 11: Nhận Mẫu (thượng+trung+hạ) Chương 12: Thuyết Khách (thượng+trung+hạ) Chương 13: Huyền Cơ (thượng+trung+hạ) Chương 14: Triền Miên (thượng+trung+hạ) Chương 15: Mưu Sĩ (thượng+trung+hạ) Chương 16: Tiên Cơ (thượng+trung+hạ) Chương 17: Hiếp bách (thượng) Chương 18: Hiếp bách (trung) Chương 19: Hiếp bách (hạ) Chương 20: Đoat đích (thượng+trung+hạ) Chương 21: Mất Khống chế (thượng) Chương 22: Mất Khống chế (trung) Chương 23: Mất Khống chế (hạ) Chương 24: Họa hổ (thượng+trung+hạ) Chương 25: Lợi ích (thượng+trung+hạ) Chương 26: Bôn ba (1+2+3) Chương 27: Bôn ba (2) Chương 28: Bôn ba (3) Chương 29: Gặp lại (1+2+3) Chương 30: Một trận chiến (1+2+3) Chương 31: Nguyên nhân (1+2+3) Chương 32: Trở về (1+2+3) Chương 33: Trở về (2) Chương 34: Trở về (3) Chương 35: Đại hôn (1+2+3) Chương 36: Đại hôn (2) Chương 37: Đại hôn (3) Chương 38: Lửa tình thiêu đốt (1+2+3) Chương 39: Lửa tình thiêu đốt (2+3) Chương 40: Cục diện chính trị(1+2+3) Chương 41: Cục diện chính trị (2 - 3) Chương 42: Săn bắn (1+2+3) Chương 43: Săn bắn (3) Chương 44: Trị bệnh (1+2+3) Chương 45: U oán (1+2+3) Chương 46: Bố trí mai phục (1+2+3) Chương 47: Nội tình (1+2+3) Chương 48: Nội tình (2) Chương 49: Hiến kế (1+2+3) Chương 50: Nỗi lòng (1+2+3)

Bình luận truyện