Tất cả

TAG: truyện đam mỹ ngược thụ

Phụ Thân Đích Đại Thụ
Đại Thúc Tứ Thập

Đại Thúc, Làm Ơn Cho Tôi Bao Thuốc
Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Nhặt Được Đại Thúc
Đại Thúc Có Yêu Khí

Đại Thúc Đích Hạnh Phúc Nhân Thê Sinh Hoạt
Đại Thúc Phải Gả
Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)
Phấn Hồng Đại Thúc
Sau Khi Viết Nam Thần Vào Trong Tiểu Thuyết, Tui Có Được Người Thật
Xuyên Vào Tiểu Thuyết Bẻ Cong Nam Chính
Làm Một Tiểu Thụ Thổ Hào Đúng Tiêu Chuẩn
Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp
Trọng Sinh Chi Siêu Sao Là Thụ (Tiểu Thụ Là Siêu Sao)
Câu Chuyện Của Tiểu Thường Và Vô Lại
Tiểu Thụ Nhật Kí

Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi

Tiểu Thụ Mạnh Mẽ Nhất Trong Lịch Sử (Sử Thượng Tối Cường Tiểu Tiểu Thụ)
Từ Tiểu Tam Biến Tiểu Thụ

Thức Nhữ Bất Thức Đinh