Tất cả

TAG: ngôn tình nữ cường hiện đại

Phế Hậu (Hiện Đại Thiên)
Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút
Khi Gió Lại Thổi

Ta Thân Ái Pháp Y Tiểu Thư

Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam
Phóng Túng Yêu Em

Hãy Cho Nhau Một Lối Thoát
Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần
Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Quân Thiếu Cưng Chiều Cô Vợ Thiên Hậu
Vợ Ngố Tổng Tài

Đế Thiếu Lạnh Lùng Không Thể Trêu Vào
Mưu Đoạt Hạnh Phúc
Bà Đây Muốn Ly Hôn!
Trọng Sinh Mật Ái: Kỳ Thiếu Bá Đạo Cố Chấp Sủng
Đúng Lúc Gặp Được Anh
Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn
Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân
[Ma Đạo Tổ Sư] Đồng Nhân Văn Hiện Đại
Sương Mù Đầy Trời (Di Thiên Đại Vụ)

Hoàng Hậu Ở Hiện Đại

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện
Nàng Dâu Thời Hiện Đại
Ly Thiên Đại Thánh

Nàng Vương Phi Đến Từ Hiện Đại!
 Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại
Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ