Tất cả

TAG: mạt thế trọng sinh đam mỹ

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!
Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ
Trọng Sinh Chi Độc Sủng Hoàng Hậu
Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp
Có Một Tên Công Paylak Đã Trọng Sinh Rồi
Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm
Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác
Trong Ác Mộng

Đêm Dục Không Thôi

Tiên Tri Được Chọn

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này
Phu Phu Đồng Tâm, Kỳ Lợi Đoạn Kim
Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Hóa Thành Gay!
Tôi Là Người Xuyên Thư Nắm Được Cốt Truyện
Trọng Sinh Chi Phu Lang Nghĩ Ta Là Tra Nam
Trọng Sinh Chi Hoàn Khố

Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn
Trọng Sinh Chi Trang Thiển
Trọng Sinh Mạt Thế Công Lược
Trọng Sinh Chi Đế Sư

Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm
Sau Khi Trọng Sinh Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Mua Về Nhà
Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi
Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Trọng Sinh Vì Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Học Tập Thật Tốt
Trọng Sinh Khốc A Biến Kiều O