Tất cả

TAG: đam mỹ xuyên không cung đình

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Omega Giả Làm Nam Thư Ký Beta Cho Thượng Tướng Thô Bạo
Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

Ngự Tiền Thị Vệ Của Trẫm

Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàng Hậu Của Trẫm

Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất
Trẫm Xuyên Việt Rồi
Trẫm Muốn Rời Cung Trốn Đi!

 Trẫm, Đã Yêu Một Con Lợn
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi
Sau Khi Trầm Oan Giải Tội
[ItaFushi/JJK] Trăm Sông Đổ Về Một Biển
Bàn Về Một Trăm Cách Làm Rớt Tiết Tháo
Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng
Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước
Tướng Công Mạnh Mẽ, Phu Lang Ngoan Ngoãn
Trọng Sinh Chi Tái Giá Mạt Lộ Thượng Tướng
Mèo Nhà Tướng Quân Luôn Thích Trèo Lên Giường Ta
Bạn Tình Vẫn Chưa Quên Được Bạch Nguyệt Quang
Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)
Vườn Trẻ Thiên Đình

Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ
Đại Ngụy Cung Đình

Cẩu Nô Cung Đình Sinh Hoạt