Tất cả

TAG: đam mỹ chủ công

Ái Khuyển

[Mãnh Quỷ Hệ Liệt] Cổ Thuật Phong Quỷ
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Bạc Hạnh Tiêu Đắc Hữu Thanh Ngọc
Bác Sĩ Tâm Lý Tô Duy

Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
½ Lưu Manh (Một Nửa Lưu Manh)

Sài Mễ Du Diêm Tương Thố Trà
Tâm Chi Sở Hướng

Dụ Hoặc Chi Chân Ái

Mộ Khuynh Cuồng Kiêu

Ngự Quỷ Hữu Thuật

Dâm Thú Chi Quế Hoa

Phượng Ly Thiên

Công Giá

Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ

Bước Nhầm Đường Ngay
Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)
Vô Trảo Dã Thú - Không Móng Vuốt Cũng Là Dã Thú
Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế