Tất cả
Hiện tại truyenfull.com chưa có thông tin của tác giả "Tạ Thượng Huân".

Tác phẩm của Tạ Thượng Huân

Vợ Yêu Ngọt Ngào

Anh Cả Không Làm Không Công

Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị
Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm
Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện
Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền

Nói Rồi, Không Kết Hôn Đâu!