Tất cả
Hiện tại truyenfull.com chưa có thông tin của tác giả "Mộc Thanh Vũ".

Tác phẩm của Mộc Thanh Vũ

Phía Cuối Đôi Cánh

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
Nửa Đời Quen Thuộc

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em
Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất
Mây Đi Qua Bầu Trời Như Em Đi Vào Tim Anh
Lời Hứa Của Giản Trì
Hạnh Phúc, Không Bắn Không Trúng Bia!